พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

สภาพโดยทั่วไป
 
ที่ตั้งและขนาด

อำเภอบ้านตาก  ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของตัวเมืองจังหวัดตาก ห่างจากอำเภอเมืองตาก
22   กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 992.495 ตารางกิโลเมตร
 
ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา มีพื้นที่ทำการเกษตรได้เพียงเล็กน้อย ป่าไม้โดยทั่วไปเป็น
ป่าเบญจพรรณ  ป่าไม้กระยาเลย และป่าไม้สัก พื้นที่เป็นภูเขาเต็มไปด้วยดินลูกรัง และหินกรวด ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเกษตรได้น้อย อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่500 ถึง 2,000 เมตรในเขตหมู่ที่ 1,2,3,4,6 ตำบลท้องฟ้า หมู่ที่ 6,7,8 ตำบลทุ่งกระเชาะ และหมู่ที่ 7,8,9 ตำบลแม่สลิด มีทิวเขาลับซับซ้อนเป็นแนวจากทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศตะวันออก พื้นที่ราบสภาพเป็นดินปนทราย กักเก็บน้ำไม่ค่อยอยู่  ส่งผลให้การเพาะปลูกไม่สู้ได้ผล  และใต้พื้นดินทั่วไปบริเวณตำบลตากออก ตากตก แม่สลิด จะเป็นหินแกรนิต  และเป็นแหล่งทำเหมืองหินแกรนิตที่ดีที่สุดของประเทศ
 
ภูมิอากาศ

อำเภอบ้านตากมี  3  ฤดู  คือ  ฤดูหนาว  ฤดูร้อน  และฤดูฝน  ฤดุหนาวมีอากาศเย็นและ
แห้งแล้งฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าว  อุณหภูมิสูงสุด  43  องศาเซลเซียส  ลมแรง  บางครั้งมีพายุรุนแรงทำให้บ้านเรือนและพืชผลได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี  ในฤดูแล้งมีลมแรงตลอดเวลา  จนมีคำพังเพยว่า  "บ้านตากลมแรงไม่มีใบตองมวนยา" ในฤดูฝนมีฝนตกชุกประมาณ  4 - 5 เดือน
 

อาณาเขต
ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  -  ตำบลบ้านนา  ตำบลย่านรี  ตำบลสามเงา  ตำบลวังหมัน  อำเภอ สามเงา  จังหวัดตาก

                                   -  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง  

                                   -  ตำบลแม่วะ  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

ทิศใต้         ติดต่อกับ  -  ตำบลไม้งาม  ตำบลหนองบัวเหนือ  ตำบลแม่ท้อ  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

                                   -  ตำบลสามหมื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  -  ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน   จังหวัดลำปาง

                                  -  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย

                                  -  ตำบลโป่งแดง  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  -  ตำบลสามหมื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

 
แม่น้ำที่สำคัญ

  • ลำน้ำปิง  ไหลจากเขื่อนเก็บน้ำภูมิพลผ่านอำเภอสามเงามายังอำเภอบ้านตาก
ไหลผ่านตำบลที่อยู่ 2 ฝั่งลำน้ำ  ได้แก่  ตำบลตากออก,ตากตก,เกาะตะเภา,สมอโคน   เป็นลำน้ำหลักที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎรสองฝั่ง
  • ลำน้ำวัง  ไหลจากอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางผ่านอำเภอสามเงา ผ่าน
ตำบลแม่สลิด และมาบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านปากวัง  หมู่ที่ 10  ตำบลตากออก
  • ลำห้วยขุนห้วยตาก  ต้นกำเนิดหมู่บ้านม้งขุนห้วยตาก  หมู่ที่ 5  ตำบล
ท้องฟ้า  ไหลผ่านตำบลท้องฟ้า และตำบลทุ่งกระเชาะ ลงสู่แม่น้ำปิง  ณ  บ้านตากตก   ตำบลตากตก
  • ลำห้วยฉลอม  ต้นกำเนิดบ้านนาอีเปย  หมู่ที่ 6 ตำบลท้องฟ้า  ไหลผ่าน
ตำบลท้องฟ้า และบรรจบกับขุนห้วยตากที่บ้านท้องฟ้า  หมู่  2  ตำบลท้องฟ้า
  • ลำห้วยแม่สลิด  ต้นกำเนิดบ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด  บรรจบกับ           
ลำน้ำวังที่บ้านแม่สลิด  หมู่  3  ตำบลแม่สลิด
  • ลำห้วยปะแหนะ  ต้นกำเนิดบ้านน้ำดิบ  หมู่  7  ไหลผ่านบ้านสระทอง 
หมู่  8  ตำบลสมอโคน  ไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่บ้านวังม่วง  อำเภอเมืองตาก
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 20:14 น.

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 1,158 คน
  เมื่อวาน 3,836 คน
  7 วันที่ผ่านมา 35,414 คน
  เดือนที่แล้ว 134,420 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,935,890 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา