พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
นาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

นาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
นาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


 ประวัติส่วนตัว

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
คู่สมรส

นางศลิษา ภิรมย์รัตน์  

ที่อยู่ปัจจุบัน จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000


 ประวัติการศึกษา 
                            
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
   
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


 ประวัติการฝึกอบรม


หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 9 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 51

หลักสูตร Executive. Training Program. on. Provincial. and. Local. Administrator, GRIPS ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


 ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.2548  เลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ.2549  ผู้อำนวยการกองคลัง  กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ.2553 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี(อำนวยการสูง)

พ.ศ.2554  ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ.2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

พ.ศ.2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

พ.ศ.2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

พ.ศ.2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

1 ต.ค.2563 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 

  

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 7,024 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,638,678 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา