พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
นาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์

นาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
นาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 ประวัติส่วนตัว 

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ภูมิลำเนา  
วัน เดือน ปีเกิด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
คู่สมรส นางวรรณฤดี  กิจเจริญรุ่งโรจน์


 ประวัติการศึกษา
  
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณทิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


 ประวัติการฝึกอบรม


หลักสูตรปลัดอำเภองานส่งเสริมการปกครอง รุ่นที่ ๓๙ 


หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๖ ของกระทรวงมหาดไทย 

หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๗ ของกระทรวงมหาดไทย 

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๗๙  ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.๒๕๓๒  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) 
พ.ศ.๒๕๓๙

 เจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดยะลา 

พ.ศ.๒๕๕๕  ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.๒๕๕๖  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส 
พ.ศ.๒๕๕๘  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  
พ.ศ.๒๕๕๘  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 9 คน
  วันนี้ 7,127 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,638,781 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา