พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ.2563
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 10:17 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ก.ค. 2563
142 ครั้ง
ทั่วไป
เชิญชวนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง
โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13:57 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 มิ.ย. 2563
243 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 15:17 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
18 มิ.ย. 2563
463 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 15:15 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 มิ.ย. 2563
187 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2562
โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:21 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
18 ก.พ. 2563
144 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 23/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:20 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
31 พ.ค. 2563
344 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:19 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
22 พ.ค. 2563
182 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 21/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:18 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
22 พ.ค. 2563
190 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 พ.ค. 2563
340 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2563 เวลา 09:02 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
14 พ.ค. 2563
259 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2563 เวลา 09:01 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 พ.ค. 2563
200 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 17/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2563 เวลา 09:01 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 พ.ค. 2563
210 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 16/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:13 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 เม.ย. 2020
551 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 15/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 17 เม.ย. 2563 เวลา 09:12 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 เม.ย. 2563
373 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 15 เม.ย. 2563 เวลา 15:15 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 เม.ย. 2563
270 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 10 เม.ย. 2563 เวลา 14:29 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 เม.ย. 2563
323 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 5 เม.ย. 2563 เวลา 12:03 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
4 เม.ย. 2020
394 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 5 เม.ย. 2563 เวลา 09:14 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 เม.ย. 2563
383 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
2 เม.ย. 2563
436 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2563 เวลา 13:04 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 เม.ย. 2563
441 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2563 เวลา 08:21 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
31 มี.ค. 2563
466 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2563 เวลา 13:39 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 มี.ค. 2563
350 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 30 มี.ค. 2563 เวลา 15:56 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 มี.ค. 2563
298 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 12:28 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
25 มี.ค. 2020
375 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 12:27 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 มี.ค. 2563
383 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:07 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 มี.ค. 2563
387 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:06 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 มี.ค. 2563
354 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ
โพสต์เมื่อ 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:02 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 มี.ค. 2563
469 ครั้ง
ทั่วไป
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563
โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2562 เวลา 10:35 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ต.ค. 2562
263 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจักรยาน "เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ"ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ 20 ส.ค. 2562 เวลา 10:03 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 ส.ค. 2562
246 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 8 คน
  วันนี้ 7,142 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,638,796 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา