พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2560 เวลา 11:33 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 ก.พ. 2560
176 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
โพสต์เมื่อ 10 ก.พ. 2560 เวลา 13:24 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 ก.พ. 2017
169 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
โพสต์เมื่อ 10 ก.พ. 2560 เวลา 13:23 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 ก.พ. 2560
180 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2560 เวลา 11:25 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 ม.ค. 2560
173 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ และเข้าร่วมอบรมทดสอบค
โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2560 เวลา 11:25 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
26 ม.ค. 2560
170 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๙
โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2560 เวลา 11:01 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 ม.ค. 2560
477 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2560 เวลา 10:21 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 ม.ค. 2560
169 ครั้ง
ด่วนที่สุด
เร่งรัดการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจั
โพสต์เมื่อ 30 ม.ค. 2560 เวลา 10:06 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 ม.ค. 2560
170 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
โพสต์เมื่อ 19 ม.ค. 2560 เวลา 11:11 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
18 ม.ค. 2560
175 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
โพสต์เมื่อ 17 ม.ค. 2560 เวลา 08:47 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 ม.ค. 2560
173 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด
โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2560 เวลา 13:41 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ม.ค. 2560
169 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2560 เวลา 11:02 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
13 ม.ค. 2560
174 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2560 เวลา 10:22 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
13 ม.ค. 2560
165 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560
โพสต์เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา 09:04 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ม.ค. 2560
165 ครั้ง
ทั่วไป
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผลการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการ "งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดต
โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2560 เวลา 15:58 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ม.ค. 2560
170 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีและการวางพานพุ่มดอกไม้สด วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
โพสต์เมื่อ 12 ม.ค. 2560 เวลา 14:12 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 ม.ค. 2560
179 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 4 ม.ค. 2560 เวลา 15:18 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 ธ.ค. 2559
171 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
โพสต์เมื่อ 29 ธ.ค. 2559 เวลา 09:28 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
16 ธ.ค. 2559
169 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ยกเลิกหนังสือร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใช้หนังสือฉบับนี้แทน
โพสต์เมื่อ 16 ธ.ค. 2559 เวลา 09:48 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 ธ.ค. 2559
172 ครั้ง
ด่วนที่สุด
วันหยุดราชการ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. 2559 เวลา 11:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
15 ธ.ค. 2016
171 ครั้ง
ด่วนที่สุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-บัญชีการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:17 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
176 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:14 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
168 ครั้ง
ด่วนที่สุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-คำสั่งจังหวัดตากที่ ๓๓๒๗/๒๕๕๙
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:12 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
267 ครั้ง
ด่วนที่สุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-กำหนดการเสด็จ
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:11 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
168 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:08 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
166 ครั้ง
ด่วนที่สุด
แนวทางการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เพิ่มเติม)
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 09:12 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 ธ.ค. 2559
165 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 11:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 ธ.ค. 2559
169 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 11:17 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 ธ.ค. 2559
171 ครั้ง
ด่วนที่สุด
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม
โพสต์เมื่อ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 13:48 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 ธ.ค. 2016
176 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมลงนามถวายอาลัย(ออนไลน์) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทาง
โพสต์เมื่อ 24 พ.ย. 2559 เวลา 16:03 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 พ.ย. 2559
173 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 2 คน
  วันนี้ 3,010 คน
  เมื่อวาน 4,238 คน
  7 วันที่ผ่านมา 45,692 คน
  เดือนที่แล้ว 134,420 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,922,081 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา