พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ทั่วไป
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไท
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2559 เวลา 15:25 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 พ.ย. 2559
178 ครั้ง
ด่วนที่สุด
แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2559 เวลา 15:24 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 พ.ย. 2559
183 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" (ที่ ตก 0017.3/ว 40371)
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2559 เวลา 10:34 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
18 พ.ย. 2559
170 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" (ที่ ตก 0017.3/ว 40367)
โพสต์เมื่อ 18 พ.ย. 2559 เวลา 15:58 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
18 พ.ย. 2559
194 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสำนีกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
โพสต์เมื่อ 10 พ.ย. 2559 เวลา 11:01 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 พ.ย. 2559
171 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 9 พ.ย. 2559 เวลา 11:43 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
8 พ.ย. 2559
189 ครั้ง
ทั่วไป
การเรียกขานชื่อสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด
โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2559 เวลา 14:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
2 พ.ย. 2559
175 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ
โพสต์เมื่อ 25 ต.ค. 2559 เวลา 11:31 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
21 ต.ค. 2559
195 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสต์เมื่อ 20 ต.ค. 2559 เวลา 14:20 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
20 ต.ค. 2559
170 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โพสต์เมื่อ 17 ต.ค. 2559 เวลา 15:43 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 ต.ค. 2559
174 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2559 เวลา 09:56 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
6 ต.ค. 2559
166 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 7 ต.ค. 2559 เวลา 15:37 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 ต.ค. 2559
168 ครั้ง
ทั่วไป
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน
โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2559 เวลา 08:51 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ต.ค. 2559
170 ครั้ง
ทั่วไป
การสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในวันหยุดราชการ
โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2559 เวลา 15:25 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
30 ก.ย. 2559
166 ครั้ง
ทั่วไป
กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2559 เวลา 14:24 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
30 ก.ย. 2559
168 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2559 เวลา 11:37 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ต.ค. 2559
168 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
โพสต์เมื่อ 3 ต.ค. 2559 เวลา 11:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
30 ก.ย. 2559
168 ครั้ง
ทั่วไป
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดตากเต็มรูปแบบ
โพสต์เมื่อ 28 ก.ย. 2559 เวลา 13:02 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 ก.ย. 2559
167 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 27 ก.ย. 2559 เวลา 10:27 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 ก.ย. 2016
171 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเลื่อนการจัดงานแสดงมุุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๙
โพสต์เมื่อ 15 ก.ย. 2559 เวลา 09:02 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
14 ก.ย. 2559
168 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 7 ก.ย. 2559 เวลา 11:23 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 ก.ย. 2559
167 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้านการ
โพสต์เมื่อ 26 ส.ค. 2559 เวลา 14:54 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
26 ส.ค. 2559
165 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมเตรียมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแนวทางจ
โพสต์เมื่อ 26 ส.ค. 2559 เวลา 11:57 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
26 ส.ค. 2559
163 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรม "ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ จังหวัดตาก"
โพสต์เมื่อ 24 ส.ค. 2559 เวลา 10:15 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ส.ค. 2559
165 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ จังหวัดตาก"
โพสต์เมื่อ 24 ส.ค. 2559 เวลา 10:06 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ส.ค. 2559
166 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรร
โพสต์เมื่อ 3 ส.ค. 2559 เวลา 13:58 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ส.ค. 2559
169 ครั้ง
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 2 ส.ค. 2559 เวลา 10:17 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
2 ส.ค. 2559
171 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
โพสต์เมื่อ 27 ก.ค. 2559 เวลา 13:58 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 ก.ค. 2559
169 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559
โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 16:46 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 มิ.ย. 2559
176 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ" เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2559 เวลา 15:10 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 มิ.ย. 2559
173 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 3,013 คน
  เมื่อวาน 4,238 คน
  7 วันที่ผ่านมา 45,692 คน
  เดือนที่แล้ว 134,420 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,922,084 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา