พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
หนังสือคำสั่ง

หนังสือคำสั่ง


ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ประเภท รายการ ลงวันที่ ดาวน์โหลด
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 29 เม.ย. 2559 เวลา 15:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
29 เม.ย. 2559
171 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดตาก"
โพสต์เมื่อ 29 เม.ย. 2559 เวลา 13:30 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 เม.ย. 2016
167 ครั้ง
ทั่วไป
สรุปประเด็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดตากพบประชาชน ประจำวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 59
โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2559 เวลา 10:16 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
27 เม.ย. 2559
169 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเรียนเชิญร่วมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙
โพสต์เมื่อ 27 เม.ย. 2559 เวลา 13:36 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 เม.ย. 2559
171 ครั้ง
ทั่วไป
แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสา
โพสต์เมื่อ 25 เม.ย. 2559 เวลา 16:41 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
25 เม.ย. 2559
170 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ" เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (
โพสต์เมื่อ 25 เม.ย. 2559 เวลา 15:07 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
25 เม.ย. 2559
169 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ" เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ (
โพสต์เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 14:29 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
19 เม.ย. 2559
172 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานรัฐพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2559
โพสต์เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 10:13 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 เม.ย. 2559
163 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี พ.ศ.2559
โพสต์เมื่อ 19 เม.ย. 2559 เวลา 10:12 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 เม.ย. 2559
170 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559
โพสต์เมื่อ 18 เม.ย. 2559 เวลา 11:13 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
12 เม.ย. 2016
172 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑ เม.ย. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 4 เม.ย. 2559 เวลา 15:53 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
4 เม.ย. 2559
171 ครั้ง
ด่วนที่สุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย_การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก
โพสต์เมื่อ 4 เม.ย. 2559 เวลา 14:46 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 เม.ย. 2559
165 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕
โพสต์เมื่อ 1 เม.ย. 2559 เวลา 16:33 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 เม.ย. 2559
176 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 29 มี.ค. 2559 เวลา 13:49 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
29 มี.ค. 2559
165 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 22 มี.ค. 2559 เวลา 14:38 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
22 มี.ค. 2559
170 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 16 มี.ค. 2559 เวลา 10:49 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
14 มี.ค. 2559
179 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดงานวันข้าราชการพลเรื
โพสต์เมื่อ 16 มี.ค. 2559 เวลา 10:38 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 มี.ค. 2559
168 ครั้ง
ทั่วไป
การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
โพสต์เมื่อ 16 มี.ค. 2559 เวลา 10:31 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 มี.ค. 2559
170 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆ ของส่วนราชการ
โพสต์เมื่อ 11 มี.ค. 2559 เวลา 09:52 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 มี.ค. 2559
166 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๔ มี.ค. ๕๙
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2559 เวลา 15:42 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
7 มี.ค. 2559
170 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ (๒๖ ก.พ. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 1 มี.ค. 2559 เวลา 09:34 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
1 มี.ค. 2559
170 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 24 ก.พ. 2559 เวลา 14:19 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
24 ก.พ. 2559
171 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2559 เวลา 10:55 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
17 ก.พ. 2559
167 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดกิจกรรมวาเลน์ไทน์แฟร์สองแผ่นดิน ตาก - เมียวดี 2016 (ภาคเอกชน)
โพสต์เมื่อ 11 ก.พ. 2559 เวลา 10:35 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ก.พ. 2559
178 ครั้ง
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดกิจกรรมวาเลน์ไทน์แฟร์สองแผ่นดิน ตาก - เมียวดี 2016
โพสต์เมื่อ 11 ก.พ. 2559 เวลา 10:35 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
10 ก.พ. 2559
176 ครั้ง
ทั่วไป
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 11 ก.พ. 2559 เวลา 09:30 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
11 ก.พ. 2559
175 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๕ ก.พ. ๕๙)
โพสต์เมื่อ 9 ก.พ. 2559 เวลา 10:48 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
9 ก.พ. 2559
169 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดงานทำบุญรวมพลคนปีวอกทำบุญแก้ปีชง
โพสต์เมื่อ 9 ก.พ. 2559 เวลา 10:20 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
5 ก.พ. 2559
175 ครั้ง
ทั่วไป
ขอให้ติดตามสรุปประเด็นข้อรายงาน/ข้อสั่งการในรายการ "คืนความสุข ให้คนในชาติ"(ประจำวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕
โพสต์เมื่อ 3 ก.พ. 2559 เวลา 13:23 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
3 ก.พ. 2559
173 ครั้ง
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก 9 วันหรรษาพาสนุกแบบสุขๆ ในระหว่างวันที่ 6 - 14 ก.พ. 255
โพสต์เมื่อ 28 ม.ค. 2559 เวลา 11:21 น. โดย สำนักงานจังหวัดตาก
28 ม.ค. 2559
180 ครั้ง

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 7 คน
  วันนี้ 3,020 คน
  เมื่อวาน 4,238 คน
  7 วันที่ผ่านมา 45,692 คน
  เดือนที่แล้ว 134,420 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,922,091 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา