พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารทรัพยากรบุคคลค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดตาก (รอบ 6 เดือน)
โพสต์เมื่อ 13 ก.ค. 2563 เวลา 12:44 น. (ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
2
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:05 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
3
2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:04 น. (ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
4
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:04 น. (ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
5
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:04 น. (ดาวน์โหลด 46 ครั้ง)
6
5. หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:03 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
7
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2563 เวลา 15:54 น. (ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
8
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2563 เวลา 16:09 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
9
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ.2562
โพสต์เมื่อ 8 ก.ค. 2563 เวลา 15:49 น. (ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
10
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562 จังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:19 น. (ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
11
แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 15:52 น. (ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
12
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
โพสต์เมื่อ 8 มิ.ย. 2563 เวลา 14:40 น. (ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
13
รายงานการเสริมสร้างค่านิยมจังหวัดตากมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์การที่ดี
โพสต์เมื่อ 4 มิ.ย. 2563 เวลา 16:53 น. (ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
14
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค รอบที่ ๑ (๑ ต.ค.๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)
โพสต์เมื่อ 21 เม.ย. 2563 เวลา 12:46 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
15
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ย.62
โพสต์เมื่อ 27 ก.ย. 2562 เวลา 13:39 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
16
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดตาก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563)
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 16:17 น. (ดาวน์โหลด 197 ครั้ง)
17
การประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 13:48 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
18
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ประจำปี 2561 ของจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 13:36 น. (ดาวน์โหลด 79 ครั้ง)
19
เอกสารเกี่ยวกับ การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13:22 น. (ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
20
เอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13:21 น. (ดาวน์โหลด 88 ครั้ง)
21
เอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13:21 น. (ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
22
เอกสารเกี่ยวกับ การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13:21 น. (ดาวน์โหลด 98 ครั้ง)
23
แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยของข้าราชการ ตาม ว43/2553 ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 08:56 น. (ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
24
เอกสารประกอบ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 11:06 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
25
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 11:06 น. (ดาวน์โหลด 91 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 9 คน
  วันนี้ 7,708 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,362 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา