พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร อำนวยการ

อำนวยการค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ร่างกำหนดการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค. 2563 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
2
หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0017.3/ว10359 ลงวันที่ 23 มิ.ย.63 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
โพสต์เมื่อ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
3
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม หรือ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 11:14 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
4
แนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:34 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตัวอย่างสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:33 น. (ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีส่วนราชการที่ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:33 น. (ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
7
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการ
โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:33 น. (ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบตอบรับเข้าร่วมพิธี
โพสต์เมื่อ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10:33 น. (ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
9
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว539 ลว.10 ม.ค.63
โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2563 เวลา 15:32 น. (ดาวน์โหลด 93 ครั้ง)
10
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 16 ม.ค. 2563 เวลา 15:32 น. (ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
11
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31-2562
โพสต์เมื่อ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 11:10 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
12
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว 19888 ลว.28 พ.ย.62
โพสต์เมื่อ 28 พ.ย. 2562 เวลา 11:38 น. (ดาวน์โหลด 96 ครั้ง)
13
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 21 พ.ย. 2562 เวลา 09:05 น. (ดาวน์โหลด 96 ครั้ง)
14
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 25 ต.ค. 2562 เวลา 14:23 น. (ดาวน์โหลด 98 ครั้ง)
15
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.3/ว16864 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2562 เวลา 14:44 น. (ดาวน์โหลด 94 ครั้ง)
16
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 3 _กำหนดการฯ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2562 เวลา 14:44 น. (ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 4 _กำหนดการฯ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
โพสต์เมื่อ 10 ต.ค. 2562 เวลา 14:44 น. (ดาวน์โหลด 75 ครั้ง)
18
การรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ ประจำปี พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค. 2562 เวลา 13:55 น. (ดาวน์โหลด 125 ครั้ง)
19
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 11:23 น. (ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)
20
ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โพสต์เมื่อ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 09:32 น. (ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)
21
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ 3 พ.ค. 2562 เวลา 13:15 น. (ดาวน์โหลด 97 ครั้ง)
22
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว.2 พ.ค. 62
โพสต์เมื่อ 3 พ.ค. 2562 เวลา 09:19 น. (ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
23
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว.7 มี.ค.62
โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2562 เวลา 10:38 น. (ดาวน์โหลด 144 ครั้ง)
24
เอกสารที่เกี่ยวข้อง_ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตก0017.3/ว 1543 ลว.29 ม.ค.62 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ)
โพสต์เมื่อ 31 ม.ค. 2562 เวลา 10:47 น. (ดาวน์โหลด 212 ครั้ง)
25
หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก0017.3/ว 1543 ลว.29 ม.ค.62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะฯ
โพสต์เมื่อ 29 ม.ค. 2562 เวลา 16:30 น. (ดาวน์โหลด 173 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 10 คน
  วันนี้ 8,128 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,782 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา