พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1270/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล อ.แม่สอด (เพิ่มเติม)
โพสต์เมื่อ 12 มิ.ย. 2558 เวลา 11:20 น. (ดาวน์โหลด 326 ครั้ง)
2
ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล
โพสต์เมื่อ 26 พ.ค. 2558 เวลา 13:39 น. (ดาวน์โหลด 278 ครั้ง)
3
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1046/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล อ.แม่สอด
โพสต์เมื่อ 21 พ.ค. 2558 เวลา 10:22 น. (ดาวน์โหลด 261 ครั้ง)
4
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1048/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล อ.พบพระ
โพสต์เมื่อ 21 พ.ค. 2558 เวลา 09:35 น. (ดาวน์โหลด 229 ครั้ง)
5
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1047/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากระดับตำบล อ.แม่ระมาด
โพสต์เมื่อ 21 พ.ค. 2558 เวลา 09:34 น. (ดาวน์โหลด 227 ครั้ง)
6
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
โพสต์เมื่อ 13 พ.ค. 2558 เวลา 09:02 น. (ดาวน์โหลด 238 ครั้ง)
7
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
โพสต์เมื่อ 11 พ.ค. 2558 เวลา 16:09 น. (ดาวน์โหลด 224 ครั้ง)
8
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
โพสต์เมื่อ 1 พ.ค. 2558 เวลา 16:03 น. (ดาวน์โหลด 259 ครั้ง)
9
แบบรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ลงทุนที่มาติดต่อประสานงานกับศูนย์ OSS
โพสต์เมื่อ 27 เม.ย. 2558 เวลา 18:04 น. (ดาวน์โหลด 246 ครั้ง)
10
คำสั่งจังหวัดตากที่841/2558 เรื่องแก้ไขรายละเอียดคณะทำงานขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพิเศษตาก (ครั้งที่3)
โพสต์เมื่อ 23 เม.ย. 2558 เวลา 10:59 น. (ดาวน์โหลด 207 ครั้ง)
11
คำสั่งจังหวัดตากที่ 768/ 2558 และ 769/2558
โพสต์เมื่อ 7 เม.ย. 2558 เวลา 10:23 น. (ดาวน์โหลด 219 ครั้ง)
12
คำสั่งจังหวัดตากที่ 703/ 2558 และ 704/2558
โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2558 เวลา 14:25 น. (ดาวน์โหลด 216 ครั้ง)
13
คำสั่งจังหวัดตากที่ 617/ 2558 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
โพสต์เมื่อ 20 มี.ค. 2558 เวลา 15:52 น. (ดาวน์โหลด 232 ครั้ง)
14
คำสั่งจังหวัดตากที่ 616/ 2558 เเต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
โพสต์เมื่อ 20 มี.ค. 2558 เวลา 15:49 น. (ดาวน์โหลด 237 ครั้ง)
15
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษบกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2558
โพสต์เมื่อ 18 มี.ค. 2558 เวลา 16:50 น. (ดาวน์โหลด 223 ครั้ง)
16
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)
โพสต์เมื่อ 16 มี.ค. 2558 เวลา 09:46 น. (ดาวน์โหลด 223 ครั้ง)
17
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558
โพสต์เมื่อ 16 มี.ค. 2558 เวลา 09:45 น. (ดาวน์โหลด 216 ครั้ง)
18
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558
โพสต์เมื่อ 16 มี.ค. 2558 เวลา 09:43 น. (ดาวน์โหลด 213 ครั้ง)
19
ประกาศจังหวัดตาก เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
โพสต์เมื่อ 16 มี.ค. 2558 เวลา 09:29 น. (ดาวน์โหลด 210 ครั้ง)
20
แบบแจ้งข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
โพสต์เมื่อ 12 มี.ค. 2558 เวลา 15:57 น. (ดาวน์โหลด 252 ครั้ง)
21
แต่งตั้งที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
โพสต์เมื่อ 17 ก.พ. 2558 เวลา 15:09 น. (ดาวน์โหลด 223 ครั้ง)
22
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1337/2557 เรื่องจัดตั้งสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก และคณะทำงานฯ
โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2557 เวลา 16:37 น. (ดาวน์โหลด 219 ครั้ง)
23
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1736/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ คณะทำงานฯ
โพสต์เมื่อ 14 ส.ค. 2557 เวลา 16:29 น. (ดาวน์โหลด 215 ครั้ง)
24
แบบรายงานข้อเสนอสิทธิประโยชน์และมาตรการพิเศษต่างๆ ที่พึงมีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2557 เวลา 14:38 น. (ดาวน์โหลด 238 ครั้ง)
25
รายละเอียดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการสู่ประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
โพสต์เมื่อ 31 ม.ค. 2557 เวลา 15:24 น. (ดาวน์โหลด 225 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 10 คน
  วันนี้ 7,179 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,638,833 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา