พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร คำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัด

คำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
หนังสือ คำสั่ง จังหวัดตาก การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:45 น. (ดาวน์โหลด 198 ครั้ง)
2
หนังสือ การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:44 น. (ดาวน์โหลด 194 ครั้ง)
3
รายละเอียดตัวชี้วัด “ความพึงพอใจของผู้รับบริการ” (ฉบับปรับปรุงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559)
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:44 น. (ดาวน์โหลด 181 ครั้ง)
4
ใบสมัคร รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:43 น. (ดาวน์โหลด 182 ครั้ง)
5
คู่มือระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:42 น. (ดาวน์โหลด 210 ครั้ง)
6
คู่มือระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:41 น. (ดาวน์โหลด 219 ครั้ง)
7
หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการ แบบมีสวนรวม ประจําป พ.ศ. 2559
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:40 น. (ดาวน์โหลด 174 ครั้ง)
8
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:39 น. (ดาวน์โหลด 209 ครั้ง)
9
หลักการแนวคิดที่มาของกรอบการประเมินผลตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ”
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:38 น. (ดาวน์โหลด 223 ครั้ง)
10
ตัวชี้วัด การประหยัดน้้า คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:36 น. (ดาวน์โหลด 187 ครั้ง)
11
แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:35 น. (ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)
12
รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:34 น. (ดาวน์โหลด 197 ครั้ง)
13
กรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2559 เวลา 13:32 น. (ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)
14
คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ 18 มิ.ย. 2558 เวลา 15:29 น. (ดาวน์โหลด 189 ครั้ง)
15
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
โพสต์เมื่อ 24 ต.ค. 2557 เวลา 16:35 น. (ดาวน์โหลด 180 ครั้ง)
16
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒_ หนังสือจังหวัดตากที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว ๑๔๙๑๐ ลว. ๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่องขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของมท.
โพสต์เมื่อ 24 ต.ค. 2557 เวลา 16:34 น. (ดาวน์โหลด 174 ครั้ง)
17
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑_ หนังสือจังหวัดตากที่ ตก ๐๐๑๗.๑/ว ๑๔๙๑๐ ลว. ๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่องขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของมท.
โพสต์เมื่อ 24 ต.ค. 2557 เวลา 16:32 น. (ดาวน์โหลด 173 ครั้ง)
18
คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 24 ต.ค. 2557 เวลา 16:30 น. (ดาวน์โหลด 182 ครั้ง)
19
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 15 ต.ค. 2557 เวลา 09:35 น. (ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)
20
การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ลว.๑๓ ต.ค. ๕๗)
โพสต์เมื่อ 14 ต.ค. 2557 เวลา 11:47 น. (ดาวน์โหลด 189 ครั้ง)
21
ร่างคำรับรอง ปี 2557
โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2557 เวลา 11:29 น. (ดาวน์โหลด 177 ครั้ง)
22
Pages from Teleconference_11032014_2-2
โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2557 เวลา 11:29 น. (ดาวน์โหลด 188 ครั้ง)
23
รายการตัวชี้วัด ปี 57
โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2557 เวลา 11:29 น. (ดาวน์โหลด 187 ครั้ง)
24
แบ่งภารกิจตัวชี้วัด 2557
โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2557 เวลา 11:29 น. (ดาวน์โหลด 186 ครั้ง)
25
Pages from Teleconference_11032014_4-4
โพสต์เมื่อ 7 พ.ค. 2557 เวลา 11:29 น. (ดาวน์โหลด 181 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 577 คน
  เมื่อวาน 3,023 คน
  7 วันที่ผ่านมา 42,495 คน
  เดือนที่แล้ว 159,465 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,732,604 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา