พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13:50 น. (ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
2
แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ประจำเดือนเมษายน 2563
โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13:49 น. (ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
3
แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ประจำเดือนมีนาคม 2563
โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13:49 น. (ดาวน์โหลด 64 ครั้ง)
4
แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13:49 น. (ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
5
แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ประจำเดือนมกราคม 2563
โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13:49 น. (ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
6
แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ประจำเดือนธันวาคม 2562
โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13:49 น. (ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
7
แบบสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
โพสต์เมื่อ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13:49 น. (ดาวน์โหลด 48 ครั้ง)
8
สรุปสถิตเิรื่องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำแนกตามประเภทเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14:48 น. (ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
9
สรุปสถิตเิรื่องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14:48 น. (ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
10
สรุปสถิตเิรื่องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14:48 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
11
สรุปช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปี 2562
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14:48 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
12
สรุปช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14:47 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
13
สรุปช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14:46 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
14
สรุปช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14:46 น. (ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
15
สรุปช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปี 2558
โพสต์เมื่อ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14:46 น. (ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
16
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/มี.ค.63(จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:58 น. (ดาวน์โหลด 94 ครั้ง)
17
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/มี.ค.63 (จำแนกตามประเภทเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:57 น. (ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
18
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ก.พ.63 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:57 น. (ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
19
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ก.พ.63 (จำแนกตามประเภทเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:51 น. (ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
20
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ม.ค.63 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:51 น. (ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
21
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ม.ค.63 (จำแนกตามประเภทเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:47 น. (ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
22
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ธ.ค.62 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:46 น. (ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
23
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ธ.ค.62 (จำแนกตามประเภทเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:46 น. (ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
24
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/พ.ย.62 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:46 น. (ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
25
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /พ.ย.62 (จำแนกตามประเภทเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:46 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 7 คน
  วันนี้ 8,072 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,726 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา