พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
26
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/ต.ค.62 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:46 น. (ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
27
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /ต.ค.62 (จำแนกตามประเภทเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:46 น. (ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
28
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:45 น. (ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
29
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกตามประเภทเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 16 เม.ย. 2563 เวลา 15:45 น. (ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)
30
แนวทางการดำเนินงาน_11.2มีการนำผลสำรวจมาปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14:30 น. (ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
31
แบบรายงานข้อมูลสถิติจากแบบสอบถามความพึงพอใจประจำเดือน ต.ค.61
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14:30 น. (ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)
32
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก งบประมาณ พ.ศ.2561 (จำแนกตามประเภทเรื่อง) ณ 30 ก.ย.61
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 16:11 น. (ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
33
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก งบประมาณ พ.ศ.2561 (จำแนกตามประเภทเรื่อง) ณ 30 พ.ค. 61
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 16:11 น. (ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
34
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:17 น. (ดาวน์โหลด 71 ครั้ง)
35
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2561 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:17 น. (ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
36
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2560 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:16 น. (ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
37
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:13 น. (ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
38
O15_สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศดธ.จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ 2558 (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:13 น. (ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
39
O14_ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
40
O14_การให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก สำหรับประชาชนทั่วไป
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 53 ครั้ง)
41
O13_คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:11 น. (ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
42
O12_เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 57 - 31 พ.ค.62
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 11:09 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
43
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามช่องทางการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
44
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๒ (จำแนกตามช่องทางของการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 52 ครั้ง)
45
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๒ (จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเรื่อง : อำเภอ)
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 49 ครั้ง)
46
คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงิน และตัวอย่างแบบสัญญากู้ยืมเงิน
โพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 13:15 น. (ดาวน์โหลด 224 ครั้ง)
47
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเรื่อง)
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09:27 น. (ดาวน์โหลด 148 ครั้ง)
48
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามช่องทางของการร้องเรียน)
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09:27 น. (ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)
49
สรุปสถิตเรื่องร้องเรียนนของศูนย์ดำรงธรรม ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๑ (จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเรื่อง: อำเภอ)
โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09:27 น. (ดาวน์โหลด 108 ครั้ง)
50
คู่มือการดำเนินการแก้ปัญหาร้องทุกข์/ร้องเรียน
โพสต์เมื่อ 2 เม.ย. 2561 เวลา 13:32 น. (ดาวน์โหลด 207 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 6 คน
  วันนี้ 1,096 คน
  เมื่อวาน 3,836 คน
  7 วันที่ผ่านมา 35,414 คน
  เดือนที่แล้ว 134,420 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,935,828 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา