พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดตาก

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดตากค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการในจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:09 น. (ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
2
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตาม แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปี 2562
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 13:05 น. (ดาวน์โหลด 157 ครั้ง)
3
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ปี 2562
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 13:04 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
4
แผนปฏิบัติราชการประจำปีด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โพสต์เมื่อ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 13:03 น. (ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
5
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ 17 ต.ค. 2561 เวลา 09:17 น. (ดาวน์โหลด 158 ครั้ง)
6
แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โพสต์เมื่อ 25 พ.ค. 2561 เวลา 16:25 น. (ดาวน์โหลด 151 ครั้ง)
7
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดตาก พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ 16 พ.ค. 2561 เวลา 10:47 น. (ดาวน์โหลด 187 ครั้ง)
8
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
โพสต์เมื่อ 26 เม.ย. 2561 เวลา 09:51 น. (ดาวน์โหลด 178 ครั้ง)
9
แบบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ 14 มี.ค. 2561 เวลา 12:04 น. (ดาวน์โหลด 191 ครั้ง)
10
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2560
โพสต์เมื่อ 16 พ.ย. 2560 เวลา 14:45 น. (ดาวน์โหลด 215 ครั้ง)
11
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 7 ส.ค. 2560 เวลา 11:44 น. (ดาวน์โหลด 234 ครั้ง)
12
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทย (งบบูรณาการ)
โพสต์เมื่อ 4 ส.ค. 2560 เวลา 15:02 น. (ดาวน์โหลด 215 ครั้ง)
13
(ร่าง) แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:42 น. (ดาวน์โหลด 241 ครั้ง)
14
(ร่าง) แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:41 น. (ดาวน์โหลด 227 ครั้ง)
15
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๗๗๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดตาก ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:40 น. (ดาวน์โหลด 250 ครั้ง)
16
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๓๗๗๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดตาก
โพสต์เมื่อ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 09:57 น. (ดาวน์โหลด 245 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 8 คน
  วันนี้ 7,756 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,410 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา