พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Conference กระทรวงมหาดไทย

Conference กระทรวงมหาดไทยค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) วันพุธที่ 11 ก.พ. 2558
อัพเดตเมื่อ 10 ก.พ. 2558 เวลา 18:32 น. (ดาวน์โหลด 233 ครั้ง)
2
สรุปข้อสั่งการและข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมผ่านระบบ Video Conference System เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 5 ม.ค. 2558 เวลา 16:09 น. (ดาวน์โหลด 1753 ครั้ง)
3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและข้อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 28 ธ.ค. 2557 เวลา 11:10 น. (ดาวน์โหลด 172 ครั้ง)
4
สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการ
อัพเดตเมื่อ 14 ธ.ค. 2557 เวลา 08:27 น. (ดาวน์โหลด 160 ครั้ง)
5
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 09:13 น. (ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)
6
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 26 มิ.ย. 2557 เวลา 15:24 น. (ดาวน์โหลด 170 ครั้ง)
7
ข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 09:01 น. (ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)
8
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 30 พ.ค. 2557 เวลา 09:38 น. (ดาวน์โหลด 169 ครั้ง)
9
ข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 10 มี.ค. 2557 เวลา 15:40 น. (ดาวน์โหลด 158 ครั้ง)
10
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 4 มี.ค. 2557 เวลา 16:35 น. (ดาวน์โหลด 173 ครั้ง)
11
ข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 24 ม.ค. 2557 เวลา 10:14 น. (ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)
12
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 8 ม.ค. 2557 เวลา 09:00 น. (ดาวน์โหลด 161 ครั้ง)
13
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 7 ม.ค. 2557 เวลา 16:42 น. (ดาวน์โหลด 166 ครั้ง)
14
ยกเลิกการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 25 พ.ย. 2556 เวลา 09:47 น. (ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)
15
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา 16:33 น. (ดาวน์โหลด 181 ครั้ง)
16
ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ และข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 4 พ.ย. 2556 เวลา 08:43 น. (ดาวน์โหลด 169 ครั้ง)
17
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 28 ต.ค. 2556 เวลา 17:32 น. (ดาวน์โหลด 164 ครั้ง)
18
แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 25 ต.ค. 2556 เวลา 09:05 น. (ดาวน์โหลด 173 ครั้ง)
19
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 25 ต.ค. 2556 เวลา 09:04 น. (ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)
20
ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ และข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 1 ต.ค. 2556 เวลา 10:48 น. (ดาวน์โหลด 175 ครั้ง)
21
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 24 ก.ย. 2556 เวลา 10:34 น. (ดาวน์โหลด 158 ครั้ง)
22
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 27 ส.ค. 2556 เวลา 11:10 น. (ดาวน์โหลด 157 ครั้ง)
23
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 15 ส.ค. 2556 เวลา 10:40 น. (ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)
24
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 15 ส.ค. 2556 เวลา 10:14 น. (ดาวน์โหลด 162 ครั้ง)
25
สรุปผลการประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 24 ก.ค. 2556 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 175 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 2 คน
  วันนี้ 231 คน
  เมื่อวาน 2,964 คน
  7 วันที่ผ่านมา 21,158 คน
  เดือนที่แล้ว 212,135 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 11,875,259 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา