พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Conference กระทรวงมหาดไทย

Conference กระทรวงมหาดไทยค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) วันพุธที่ 11 ก.พ. 2558
อัพเดตเมื่อ 10 ก.พ. 2558 เวลา 18:32 น. (ดาวน์โหลด 293 ครั้ง)
2
สรุปข้อสั่งการและข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมผ่านระบบ Video Conference System เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 5 ม.ค. 2558 เวลา 16:09 น. (ดาวน์โหลด 3970 ครั้ง)
3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและข้อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 28 ธ.ค. 2557 เวลา 11:10 น. (ดาวน์โหลด 206 ครั้ง)
4
สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการ
อัพเดตเมื่อ 14 ธ.ค. 2557 เวลา 08:27 น. (ดาวน์โหลด 210 ครั้ง)
5
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 09:13 น. (ดาวน์โหลด 211 ครั้ง)
6
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 26 มิ.ย. 2557 เวลา 15:24 น. (ดาวน์โหลด 220 ครั้ง)
7
ข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 09:01 น. (ดาวน์โหลด 208 ครั้ง)
8
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 30 พ.ค. 2557 เวลา 09:38 น. (ดาวน์โหลด 211 ครั้ง)
9
ข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 10 มี.ค. 2557 เวลา 15:40 น. (ดาวน์โหลด 198 ครั้ง)
10
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 4 มี.ค. 2557 เวลา 16:35 น. (ดาวน์โหลด 213 ครั้ง)
11
ข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
อัพเดตเมื่อ 24 ม.ค. 2557 เวลา 10:14 น. (ดาวน์โหลด 205 ครั้ง)
12
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 8 ม.ค. 2557 เวลา 09:00 น. (ดาวน์โหลด 200 ครั้ง)
13
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 7 ม.ค. 2557 เวลา 16:42 น. (ดาวน์โหลด 216 ครั้ง)
14
ยกเลิกการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 25 พ.ย. 2556 เวลา 09:47 น. (ดาวน์โหลด 205 ครั้ง)
15
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 21 พ.ย. 2556 เวลา 16:33 น. (ดาวน์โหลด 230 ครั้ง)
16
ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ และข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 4 พ.ย. 2556 เวลา 08:43 น. (ดาวน์โหลด 209 ครั้ง)
17
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 28 ต.ค. 2556 เวลา 17:32 น. (ดาวน์โหลด 200 ครั้ง)
18
แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 25 ต.ค. 2556 เวลา 09:05 น. (ดาวน์โหลด 212 ครั้ง)
19
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 25 ต.ค. 2556 เวลา 09:04 น. (ดาวน์โหลด 207 ครั้ง)
20
ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ และข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 1 ต.ค. 2556 เวลา 10:48 น. (ดาวน์โหลด 214 ครั้ง)
21
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 24 ก.ย. 2556 เวลา 10:34 น. (ดาวน์โหลด 196 ครั้ง)
22
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 27 ส.ค. 2556 เวลา 11:10 น. (ดาวน์โหลด 197 ครั้ง)
23
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 15 ส.ค. 2556 เวลา 10:40 น. (ดาวน์โหลด 215 ครั้ง)
24
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อัพเดตเมื่อ 15 ส.ค. 2556 เวลา 10:14 น. (ดาวน์โหลด 201 ครั้ง)
25
สรุปผลการประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
อัพเดตเมื่อ 24 ก.ค. 2556 เวลา 09:48 น. (ดาวน์โหลด 221 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 9 คน
  วันนี้ 7,672 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,326 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา