พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด



ค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์ม กรณีงบฟังก์ชัน แบบจ1-3 โครงการแบบย่อ
อัพเดตเมื่อ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 11:51 น. (ดาวน์โหลด 147 ครั้ง)
2
แนวทางการจัดทำแผน จังหวัด 64
อัพเดตเมื่อ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 11:48 น. (ดาวน์โหลด 151 ครั้ง)
3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ
อัพเดตเมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 205 ครั้ง)
4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มคำของบประมาณ
อัพเดตเมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 191 ครั้ง)
5
2.1 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ จังหวัด 2564
อัพเดตเมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 123 ครั้ง)
6
2.2 แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 2564
อัพเดตเมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
7
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 กำหนดการและแบบตอบรับ
อัพเดตเมื่อ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13:29 น. (ดาวน์โหลด 163 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งฯ
อัพเดตเมื่อ 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:08 น. (ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบคำขอโครงการ
อัพเดตเมื่อ 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:08 น. (ดาวน์โหลด 145 ครั้ง)
10
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/14509 ลว.29 ส.ค.62
อัพเดตเมื่อ 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:08 น. (ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
11
ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
อัพเดตเมื่อ 16 ส.ค. 2562 เวลา 11:28 น. (ดาวน์โหลด 85 ครั้ง)
12
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
อัพเดตเมื่อ 9 ก.ค. 2562 เวลา 10:19 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
13
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) แบบจ.1/กจ.1
อัพเดตเมื่อ 9 ก.ค. 2562 เวลา 10:19 น. (ดาวน์โหลด 137 ครั้ง)
14
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบ้ติราชการประจำปีของจังหวัด งบประมาณปี 2562
อัพเดตเมื่อ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 16:40 น. (ดาวน์โหลด 108 ครั้ง)
15
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตาม หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 10574 ลว.21 มิ.ย. 62
อัพเดตเมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 16:13 น. (ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
16
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตาม หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 10574 ลว.21 มิ.ย. 62
อัพเดตเมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 16:11 น. (ดาวน์โหลด 57 ครั้ง)
17
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2-ว10574 ลว.21 มิ.ย. 62 _ตามรายชื่อแจ้งท้าย
อัพเดตเมื่อ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 08:48 น. (ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
18
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ 10573 ลว.21 มิ.ย. 62 _ปลัดจังหวัดตาก
อัพเดตเมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16:06 น. (ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
19
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ 10573 ลว.21 มิ.ย. 62 _ท้องถิ่นจังหวัดตาก
อัพเดตเมื่อ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16:06 น. (ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)
20
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๐๙๕ ลว.๑๔ มิ.ย.๖๒ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
อัพเดตเมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:27 น. (ดาวน์โหลด 134 ครั้ง)
21
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
อัพเดตเมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:27 น. (ดาวน์โหลด 147 ครั้ง)
22
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน)
อัพเดตเมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:25 น. (ดาวน์โหลด 168 ครั้ง)
23
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
อัพเดตเมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:24 น. (ดาวน์โหลด 142 ครั้ง)
24
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่
อัพเดตเมื่อ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10:23 น. (ดาวน์โหลด 105 ครั้ง)
25
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน) พ.ศ.2562
อัพเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 12:23 น. (ดาวน์โหลด 78 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัด



ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด



บริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 110 คน
  เมื่อวาน 4,995 คน
  7 วันที่ผ่านมา 49,500 คน
  เดือนที่แล้ว 149,926 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,094,374 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา