พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดค้นหาข้อมูล
เลือกหมวดหมู่   คำค้นหา  


ลำดับ ดาวน์โหลด รายการดาวน์โหลด
1
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นทีและการจัดทำแผนยุทธศาสาสตร์ฯ"
อัพเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2561 เวลา 14:56 น. (ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)
2
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.2/ว13000 ลว. 18 ก.ค. 61
อัพเดตเมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 11:45 น. (ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.2/ว13000 ลว. 18 ก.ค. 61)
อัพเดตเมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 11:45 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_excel (ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.2/ว13000 ลว. 18 ก.ค. 61)
อัพเดตเมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 11:45 น. (ดาวน์โหลด 175 ครั้ง)
5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_pdf (ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.2/ว13000 ลว. 18 ก.ค. 61)
อัพเดตเมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 11:45 น. (ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก0017.2/ว13000 ลว. 18 ก.ค. 61)
อัพเดตเมื่อ 18 ก.ค. 2561 เวลา 11:44 น. (ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
7
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก๐๐๑๗.๒/๙๖๘๓ ลว. ๓๑ พ.ค. ๖๑
อัพเดตเมื่อ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 10:13 น. (ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
8
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๔๑๖/๑๕๔๕
อัพเดตเมื่อ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 10:13 น. (ดาวน์โหลด 127 ครั้ง)
9
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
อัพเดตเมื่อ 22 พ.ค. 2561 เวลา 14:21 น. (ดาวน์โหลด 130 ครั้ง)
10
แผนพัฒนาจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562)
อัพเดตเมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา 15:30 น. (ดาวน์โหลด 242 ครั้ง)
11
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบ 61 จังหวัดตาก ข้อมูล ณ 24 เม.ย.61
อัพเดตเมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา 14:51 น. (ดาวน์โหลด 123 ครั้ง)
12
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบ 61 (แผนภาค) ข้อมูล ณ 24 เม.ย. 61
อัพเดตเมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา 14:50 น. (ดาวน์โหลด 104 ครั้ง)
13
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดตาก(แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดฯ)
อัพเดตเมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา 14:31 น. (ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
14
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดตาก (แผนบูรณาการภาค)
อัพเดตเมื่อ 24 เม.ย. 2561 เวลา 14:31 น. (ดาวน์โหลด 98 ครั้ง)
15
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อัพเดตเมื่อ 15 ก.ย. 2560 เวลา 10:33 น. (ดาวน์โหลด 262 ครั้ง)
16
แบบ สงป. 302 และ 302-1
อัพเดตเมื่อ 14 ก.ย. 2560 เวลา 13:23 น. (ดาวน์โหลด 186 ครั้ง)
17
ข้อมูลตั้งต้นสำหรับการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
อัพเดตเมื่อ 18 ก.ค. 2560 เวลา 19:17 น. (ดาวน์โหลด 219 ครั้ง)
18
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
อัพเดตเมื่อ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 10:34 น. (ดาวน์โหลด 197 ครั้ง)
19
ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อัพเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 15:58 น. (ดาวน์โหลด 184 ครั้ง)
20
PPT_แนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
อัพเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 15:57 น. (ดาวน์โหลด 220 ครั้ง)
21
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
อัพเดตเมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 12:55 น. (ดาวน์โหลด 189 ครั้ง)
22
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564
อัพเดตเมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 12:51 น. (ดาวน์โหลด 302 ครั้ง)
23
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564 (ฉบับทบทวน)
อัพเดตเมื่อ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 12:22 น. (ดาวน์โหลด 295 ครั้ง)
24 ' border=1 height=30 >
แบบคำของบประมาณปี ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยีนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
อัพเดตเมื่อ 16 ก.พ. 2560 เวลา 15:26 น. (ดาวน์โหลด 195 ครั้ง)
25
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน
อัพเดตเมื่อ 26 ม.ค. 2560 เวลา 11:56 น. (ดาวน์โหลด 186 ครั้ง)

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 2 คน
  วันนี้ 119 คน
  เมื่อวาน 4,995 คน
  7 วันที่ผ่านมา 49,500 คน
  เดือนที่แล้ว 149,926 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,094,383 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา