พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต

 

           จังหวัดตากตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเป็นอันดับ 4 ของประเทศและเป็นอันดับ 2  ของภาคเหนือ  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 50 ลิปดา  36  ฟิลิปดาเหนือ  และเส้นแวงที่ 99  องศา 7 ลิปดา 22  ฟิลิปดาตะวันออก  สูงกว่าระดับน้ำทะเล 116.2 เมตร  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 426 กิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศของจังหวัดตากเป็นพื้นที่ตามแนวเทือกเขา โดยสภาพพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่  ๆ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกั้นกลาง ทำให้ลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันไป เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ทำให้ซีกตะวันออกได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมไม่เต็มที่ สภาพแห้งแล้ง ส่วนฝั่งตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมมากกว่าทำให้ปริมาณฝนตกมีความชุ่มชื้นโดยเฉพาะในที่ที่อยู่ในเขตภูเขา  
            ส่วนที่ 1   ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก   ประกอบด้วย 4 อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา และอำเภอวังเจ้า สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูง ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง ทำให้เกิดพื้นที่ราบแคบริมสองฝั่งของแม่น้ำ
            ส่วนที่ 2   ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภอแม่ระมาด  อำเภออุ้มผาง และอำเภอท่าสองยาง ภูมิอากาศได้รับอิทธิพลมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน มีความชุ่มชื้น  ฝนตกมากกว่าซีกด้านตะวันออก
            จังหวัดตากมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร  นครสวรรค์  อุทัยธานี  กาญจนบุรี และประเทศสหภาพพม่า ยาวประมาณ 540 กม. (แม่น้ำเมย 170 กม  เทือกเขาตะนาวศรี 370 กม.)

ระยะทางจากอำเภอเมืองตากไปอำเภอใกล้เคียง

                     อำเภอบ้านตาก                           22          กิโลเมตร                     
อำเภอวังเจ้า                               38          กิโลเมตร
อำเภอสามเงา                             56          กิโลเมตร
อำเภอแม่สอด                             86          กิโลเมตร
อำเภอแม่ระมาด                         120        กิโลเมตร
                     อำเภอพบพระ                              135        กิโลเมตร                     
 อำเภอท่าสองยาง                       170        กิโลเมตร
  อำเภออุ้มผาง                              251        กิโลเมตร

การเดินทาง

            รถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเซีย ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ถึงนครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้ง ผ่านจังหวัดกำแพงเพชร และตรงไปจังหวัดตาก รวมระยะทาง 426  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง
รถโดยสารประจำทางบริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น เวลา 05.30 –13.30 น. และ 16.30 –22.30 น.สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารตากโทร 0 5551 1057   แม่สอด –กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอด โทร 0 5556 3465และกรุงเทพฯ-แม่สอด ตั้งแต่เวลา 08.00 –19.00 น. ทุกวัน สอบถาม รายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ โทร. 0 2936 2852 – 66 หรือที่ www.transport.co.thและมีบริษัทเดินรถเอกชนได้แก่ บริษัท ทันจิตต์ ทัวร์ วิ่งระหว่าง ตาก-กรุงเทพฯ เวลา 09.00, 11.30, 16.30  และ 22.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 5551 1307  กรุงเทพฯ –ตาก ทุกวันเวลา 08.00, 13.00, 15.00 ,19.30 และ 22.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2936 3213 และบริษัท เชิดชัย ทัวร์ วิ่งระหว่าง ตาก –กรุงเทพฯ ทุกวัน เวลา 09.00 และ 22.00 น. กรุงเทพฯ –ตาก ทุกวันเวลา 13.00 น.และ 22.30 น.สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5551 1054  กรุงเทพฯโทร. 0 2936 0199 
            เครื่องบินบริษัท  การบินไทย จำกัด (มหาชน)ไม่มีเที่ยวบินที่บินตรงไปจังหวัดเมืองตาก แต่สามารถใช้เที่ยวบิน กรุงเทพฯ-พิษณุโลก หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ กรุงเทพฯ –สุโขทัย แล้วเดินทางไปจังหวัดตากโดยรถประจำทางหรือรถเช่าเหมา  

การเดินทางจากจังหวัดตากไปจังหวัดใกล้เคียง


บริษัท ขนส่ง จำกัด และ บริษัทเดินรถเอกชน  จัดรถโดยสารปรับอากาศ และรถธรรมดาวิ่งระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ลำปาง  พะเยา  เชียงใหม่  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ่อไร่ จังหวัดจันทบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่ง จังหวัดตาก โทร. 0 5551 1057สถานีขนส่ง อำเภอแม่สอด โทร.  0 5556 3435 บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง วิ่งระหว่างแม่สอด-เชียงราย-แม่สาย ออกจากสถานีขนส่งอำเภอแม่สอด เวลา 06.00 และ 08.00 น. และบริษัทเพชรประเสริฐ เปิดเส้นทางเดินรถ 2 เส้นทาง คือ สถานีขนส่งแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-ชะเชิงเทรา-ชลบุรี-ตราด-แหลมงอบ  เวลา17.00 น ทุกวัน และสถานีขนส่งแม่สอด-ตาก-พิษณุโลก-ข่อนแก่น-มุดาหาร เวลา 18.30 ทุกวันดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้นโพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17:16 น.

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 7 คน
  วันนี้ 7,585 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,239 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา