พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
การปกครองและข้อมูลอื่นๆ

การปกครองและข้อมูลอื่นๆ

การปกครอง
               จังหวัดตากมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๖๔๕,๐๔๗ คน เป็นชาย ๓๒๖,๘๓๓ คน หญิง ๓๑๘,๒๑๔ คน แบ่งเขตการปกครองเป็น ๙ อำเภอ ซึ่งการปกครองท้องถิ่นจำแนกได้คือ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ เทศบาลนคร ๑ เทศบาลเมือง ๑๗ เทศบาลตำบล ๔๙ องค์การบริหารส่วนตำบล
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : จากที่ทำการปกครองจังหวัดตาก)
 
การนับถือศาสนา
             ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม
 
การประกอบอาชีพ
             อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม และอาชีพรอง ได้แก่ การค้าและการบริการ
โพสต์เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:41 น.

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 7 คน
  วันนี้ 2,088 คน
  เมื่อวาน 4,888 คน
  7 วันที่ผ่านมา 32,580 คน
  เดือนที่แล้ว 188,700 คน
  ปีที่แล้ว 1,869,374 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,276,331 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา