พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

โพสต์เมื่อ : 5 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.
จำนวนผู้อ่าน 2,723 คน
             วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 12.51 น. นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
              พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื้ดหลวงศิริกัญไชย ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทรงติดตามการดำเนินโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวแม่กาษา และทอดพระเนตรศูนย์ประสานงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวแม่กาษา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลแม่สอด และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาความรู้ภายใต้แนวคิด "นมแม่ไม่ใช่แค่อาหาร...แต่คือรากฐาน สร้างชีวิตคน" พร้อมปรับวิธีคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กอย่างองค์รวมตำบลแม่กาษาให้กับแกนนำชุมชน อาสาสมัครนมแม่ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนบ้านแม่กาษา ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ว่า "พ่อแม่ร่วมสร้าง รากฐานนมแม่ ดูแลอบอุ่น เกื้อหนุนรายได้" และมีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการบูรณาการงานสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยจัดเวทีประชาคมเพื่อกำหนดข้อตกลงเป็นแนวทางปฏิบัติของครอบครัว มีการการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการส่งเสริมความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และดีเจน้อยนมแม่ผ่านเสียงตามสายในโรงเรียน มีการติดตามผลตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ก่อนเริ่มโครงการ ร้อยละ 52.63 เป็นร้อยละ 67.62 ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นด้วย
             โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมสาธิตการดูแลหญิงหลังคลอด ณ ห้องปราชญ์นมแม่ ประกอบด้วย การดูแลหญิงหลังคลอดโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีนั่งโอ่ง เพื่อช่วยให้แผลฝีเย็บหายเร็วขึ้น ช่วยขับน้ำคาวปลา ลดอาการปวดมดลูก การนวดหญิงหลังคลอดเพื่อช่วยให้มดลูกเข้าอู่ กระชับผิว การนวดเด็กเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทารกแรกเกิดและการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ จากนั้น เสด็จไปทรงเยี่ยมบ้านสมาชิกโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวแม่กาษา จำนวน 3 หลัง ได้แก่ บ้านนางสุภิญญา แสงธรรม มีลูก 2 คน โดยลูกชายอายุ 5 ปี และลูกสาวอายุ 3 ปี ทั้งสองคนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาการสมวัย มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเสมอ เช่น ทำความสะอาดบ้าน ล้างอ่างปลา รับประทานอาหารพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพรไว้รับประทานเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
             บ้านนางวัลลี ษมาจิตแดนไพร มีลูกชาย 2 คน อายุ 7 ปี และอายุ 1 ปี 7 เดือน โดยเลี้ยงลูกทั้งสองคนด้วยน้ำนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน และบริโภคอาหารตามวัย ทำให้ไม่เจ็บป่วย ยิ้มง่าย อารมณ์ดี และบ้านนางสาวอุบลวรรณ อุตทาสา ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 อายุครรภ์ 8 สัปดาห์ โดยมีความตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานที่สุดเช่นเดียวกับการเลี้ยงลูกคนแรกที่กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน

 
ที่มา : http://thainews.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNROY5709040010008#sthash.VPUmyYcf.dpuf


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ข่าวพระราชกรณียกิจ หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 279 คน
  เมื่อวาน 4,185 คน
  7 วันที่ผ่านมา 29,466 คน
  เดือนที่แล้ว 134,420 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,939,196 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา