พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

จังหวัดตากจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์เมื่อ : 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:58 น.
จำนวนผู้อ่าน 589 คน
    วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ที่ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก  นายประดิษฐ ทายะมหา ท้องถิ่นจังหวัดตาก  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเพียงพอ และเพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถขยายผลสู่การปฏิบัติโดยมีอาสาสมัครระดับหมู่บ้านอย่างน้อยแห่งละ 1 คนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลพื้นที่จังหวัดตาก รวม 68 แห่ง จำนวน 136 คน

    จากสถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์ยังมีรายงานพบโรคอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) มีรายงานจากสำนักงานควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ รายงานการพบโรคพิษสุนัขบ้า 250,330 และ 607 ตัวอย่าง ตามลำดับ และสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นสุนัข ซึ่งจากสภาพปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลายพื้นที่ยังดำเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด อีกทั้งยังมีการปล่อยทิ้งสุนัขในที่สาธารณะซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้จำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้น และประชากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

    ดังนั้น การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ทั้งหมด การครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการดำเนินงานเชิงบูรณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย

    ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 กำหนดให้สัตว์ควบคุมทุกตัวต้องได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์เท่านั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจึงจะต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าตลอดจนวิธีการฉีดวัคซีนและการจัดเก็บวัคซีนอีกด้วย

//ข่าว สำนักงานจังหวัดตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ข่าวอบรมสัมมนา หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 3 คน
  วันนี้ 289 คน
  เมื่อวาน 4,185 คน
  7 วันที่ผ่านมา 29,466 คน
  เดือนที่แล้ว 134,420 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,939,206 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา