พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมดำเนินโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านห้วยปลาหลด ม.8 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

โพสต์เมื่อ : 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:44 น.
จำนวนผู้อ่าน 148 คน
จังหวัดตากประชุมดำเนินโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านห้วยปลาหลด ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้า ผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจ

  วันที่ 7 พ.ค. 2563 ที่ห้องประชุมอุทยานตากสินมหาราช นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมดำเนินโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านห้วยปลาหลด ม.8 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก  อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม  
   ตามที่คณะรัฐมนตรี (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556) มีมติเห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดย กฟภ. จังหวัดตาก จะทำการขยายเขตระบบจำหน่ายดังกล่าว เริ่มต้นรับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ ปักเสาพาดสายไปตามแนวถนนที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเข้าไปยังบ้านห้วยปลาหลด มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 7.3 กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชตลอดทั้งเส้นทาง โดยมีแนวก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ระยะทางประมาณ 0.29 กิโลเมตร (แนวก่อสร้างที่เหลือ อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2)
   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ขอให้ กฟภ. จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ของโครงการฯ และดำเนินการให้ครบถ้วน ซึ่ง กฟภ. ได้จัดทำรายงาน EIA ของโครงการดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นชอบ ต่อรายงาน EIA ดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะให้ กฟภ. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เช่น การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน การบำรุงรักษาป่าธรรมชาติ การปลูกป่าทดแทน และการป้องกันการบุกรุกป่าเพื่อตัดไม้และล่าสัตว์ ที่อาจจะเกิดจากการดำเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อไม่ให้ศักยภาพการเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารในลุ่มน้ำลดลง เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินการในขั้นตอนไม่ได้เป็นการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช แต่เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงและเศรษฐกิจ ซึ่ง กฟภ. ได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขอเข้าใช้ประโยชน์ในลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เรียบร้อยแล้ว

//ภาพ ข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จ.ตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 5 คน
  วันนี้ 1,302 คน
  เมื่อวาน 4,940 คน
  7 วันที่ผ่านมา 52,553 คน
  เดือนที่แล้ว 159,465 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,722,999 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา