พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (ศสป.จ.ตาก) ครั้งที่ 1/2563

โพสต์เมื่อ : 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13:19 น.
จำนวนผู้อ่าน 210 คน
จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด ครั้งที่1/2563

วันที่ 16 มิ.ย. 2563 ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (ศสป.จ.ตาก) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีประเด็นการปรับปรุงรายชื่อกรรมการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด เนื่องจากจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้รายชื่อคณะกรรมการฯ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ, เรื่องของแผนปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตาก 11 แผนงาน อาทิ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย ,การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย, การสนับสนุนการบริหารจัดการเชื่อมโยงตลาดเกษตรปลอดภัย ,การจัดสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และผลงานเด่น อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะทำงานส่งเสริม SMEs และ Productivity ,คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยว, คณะทำงานส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ ,คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ,คณะทำงานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เป็นต้น

//ภาพข่าว สนง.ประชาสัมพันธ์จ.ตาก


แชร์ข่าวนี้ไปยัง Social network
ภาพ/ข่าว กิจกรรมผู้บริหาร หัวข้ออื่นๆ

ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 4 คน
  วันนี้ 374 คน
  เมื่อวาน 3,715 คน
  7 วันที่ผ่านมา 38,727 คน
  เดือนที่แล้ว 159,465 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 12,736,116 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา