พระราชกรณียกิจ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก
ขนาดอักษร: A+A A-
มาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับประชาชน...

มาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับประชาชน

โพสต์เมื่อ : 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:03 น.


  • สำนักงานจังหวัดตาก
  • "มาตรฐานการปฏิบัติงาน"
              - คู่มือ 1 : งานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (กรณียื่่นที่จังหวัด)
             - คู่มือ 2 : การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ และหรือธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก หรือที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรือบริเวณที่พักนักกีฬาและบริเวณที่มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันระหว่างประเทศ ซึ่งจัดโดยบุคคล หรือหน่วยงานอื่น
             - คู่มือ 3 : การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ ที่อาคารหรือบริเวณสถานที่ที่จัดการประชุม หรือที่มีการชุมนุมระหว่างประเทศ ที่จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานหรือองค์การอื่น
              - คู่มือ 4 : การให้ความเห็นชอบในการใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้เสียชีวิต
              - คู่มือ 5 : การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565
              - คู่มือ 6 : การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) จังหวัดตาก
              - คู่มือ 7 : เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ.2562
              - คู่มือ 8 : ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
              - คู่มือ 9 : หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2563
              - คู่มือ 10 : การใช้งานระบบส่งสำเนาแจ้งหนังสือล่าช้า
  • อื่นๆ 
***สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน http://www.info.go.th 


ผู้บริหารจังหวัด

คนถัดไป   คนถัดไป
ร้องเรียน ร้องทุกข์

เมนูหลักเว็บไซต์

การบริหารราชการจังหวัดข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์จังหวัดตากมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใดบริการนักท่องเที่ยว

สถิติเว็บไซต์

  กำลังใช้งาน 7 คน
  วันนี้ 7,982 คน
  เมื่อวาน 7,436 คน
  7 วันที่ผ่านมา 44,285 คน
  เดือนที่แล้ว 173,704 คน
  ปีที่แล้ว 2,132,639 คน
  ผู้ชมทั้งหมด 13,639,636 คน
     

สงวนลิขสิทธิ์ ©2557 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666
นโยบายการใช้เว็บไซต์ ความเป็นส่วนตัว แผนผังเว็บไซต์
 
ออกแบบเว็บไซต์โดย บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม


 สำหรับผู้พิการสายตา