ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และพสกนิกรจังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๖ พรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๔

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

เลือกรูปแบบการ์ดถวายพระพร

พระปรีชาสามารถ

ด้านการประพันธ์

ด้านการประพันธ์ พระราชนิพนธ์ที่ทรงไว้มีจำนวนมากมาย ที่เป็นร้อยกรองนั้นมีบทร้อยกรองพระราชนิพนธ์คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้ บทร้อยกรองเบ็ดเตล็ดและบทร้อยกรองสำหรับเนื้อเพลงทั้งเพลงไทยและเพลงไทยสากล ที่เป็นร้อยแก้วมีทั้งพระราชนิพนธ์ด้านวิชาการ วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และพระราชนิพนธ์ที่ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศแต่ละครั้ง นับตั้งแต่เล่มแรกคือ”ย่ำแดนมังกร”เมื่อเสด็จฯเยือนประเทศจีนในปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีพระราชนิพนธ์ในลักษณะบันทึกการเดินทางยังต่างแดนเช่นนี้หลายสิบ เล่มแล้ว

ด้านดนตรี

เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงเรียนดนตรีไทยที่โรงเรียนจิตลดา ทรงใฝ่พระทัยศึกษาเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรี ซอด้วง ซอสามสาย ซออู้ จเข้ ระนาด และขลุ่ย ครูดนตรีไทยของพระองค์ได้แก่ ครูนิภา อภัยวงศ์, ครูจินดา สิงหัตน์, ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นต้น ทรงเรียนระนาดเอกกับ ครููสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ และเสด็ขทรงดนตรีประจำที่บ้านปลายเนินตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เมื่อทรงเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ทรงดนตรีกับพระสหายในชมรมดนตรีไทย และทรงเรียนขับร้องเพลงไทยกับอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ในด้านการขับร้องเพลงไทยทำนองเสนาะ พระองค์ทรงเรียนกับอาจารย์กำชัย ทองหล่อ และอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ส่วนการประพันธ์บทเพลงนั้น ทรงนิพนธ์เพลงลูกทุ่งเพลงเป็นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ชื่อเพลงส้มตำ เพลงอื่นๆที่ทรงนิพนธ์ไว้ได้แก่ เพลงเต่ากินผักบุ้ง, เพลงพญาโศก เพลงดุจบิดามารดร และเพลงลอยประทีปเถาเป็นต้น นอกจากดนตรีไทยแล้ว พระองค์ยังทรงดนตรีสากลด้วย โดยทรงเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่พระชนมายุ ๑๐ พรรษา แต่ได้ทรงเลิกเรียนหลังจากนั้น ๒ ปี และทรงฝึกเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่า จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนสามารถทรงทรัมเปตนำวงดุริยางค์ในงานคอนเสิร์ตสายใจไทย และทรงระนาดฝรั่งนำวงดุริยางค์ในงานกาชาดคอนเสิร์ต

ด้านภาษา

ในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ไม่ว่าจะภาษาตะวันออกคือ บาลี-สันสกฤต เขมรและจีน หรือภาษาตะวันตกคือ อังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมันได้ทรงใช้ภาษาเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอยู่เนืองๆ นอกเหนือจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร ยังทรงเชี่ยวชาญในบางภาษาจนถึงทรงประพันธ์บทกวีในภาษานั้นๆได้ อาทิ บทกวีพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส “les pas de mon pere” หรือ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” รวมทั้งทรงแปลกวีนิพนธ์ภาษาจีนกว่าร้อยบทเป็นภาษาไทย

ด้านศิลปะ

ในด้านศิลปะทรงเริ่มสนพระทัยการวาดภาพจากการได้ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวาดภาพสีน้ำมันและขอพระราชทานสีที่เหลือมาทรงวาดบ้าง จากนั้นก็ได้ทรงงานด้านนี้ตามพระราชอัธยาศัยโดยมิได้ทรงฝึกฝนเป็นพิเศษ ทรงเป็นศิลปินที่ไม่หยุดนิ่ง ทรงทดลองเทคนิคต่างๆและการใช้สี ทรงสร้างงานศิลปะจากสื่อหลากชนิดและวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพนอกจากการวาดภาพ ยังสนพระทัยในด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ได้ทรงงานปั้นไว้จำนวนไม่น้อยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงได้รับครอบครูช่างจากหลวงวิศาลศิลปกรรม(เชื้อ ปัทมจินดา) นับเป็นนิมิตหมายอันประเสริฐแก่การเป็นช่างเขียน ช่างปั้น ซึ่งเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทรงสนพระทัย

ข้อความถวายพระพร

(5,553 ข้อความ)

 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายทศพร ประเสริฐศรี หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ขวัญจิรา ทองเงิน หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลระยอง วันที่ : ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ o๙:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กองแก้ว ดอกคำ หน่วยงาน : โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร วันที่ : ๑o มิถุนายน ๒๕๖๔ o๓:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวจุฑามาศ จินนุกูล หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วันที่ : ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๑:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ธีรภัทร์ เดชพิทักษ์ยนต์ วันที่ : ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๓:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เด็กหญิง สุกาญจน์ชญา อร่ามเรือง หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ วันที่ : ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒o:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววรรณวิสาข์ นิจแสวง วันที่ : ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒o:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววรรณนิศา ธารเนตร หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านวังยาว วันที่ : ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๒:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเมธี นันสี หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย วันที่ : ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๒:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : หกด วันที่ : ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กหดหกด หน่วยงาน : หกดหกด วันที่ : ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ o๙:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ.อ.พีระพงษ์ แสงศรี หน่วยงาน : ร.ล.มันนอก กยพ.กร. วันที่ : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒o:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายครรชิต แซ่โฮ่ หน่วยงาน : โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา วันที่ : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๒:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : บุญยานุช ชิตเดชะ หน่วยงาน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วันที่ : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๑:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุขสันต์ สมบูรณ์รัตน์ หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วันที่ : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ o๙:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ณัฐวดี จันทร์อยู่ หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา วันที่ : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๒:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สามเณรศิริมงคล เมืองมาก วันที่ : ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ o๑:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จิดาภา ม่วงชุม วันที่ : ๓o พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณิชกุล คำรินทร์ หน่วยงาน : มทร.ล้านนาเชียงใหม่ วันที่ : ๓o พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปกรณ์ โพเทพา วันที่ : ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปกรณ์ โพเทพา วันที่ : ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปกรณ์ ์ วันที่ : ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอาภัสรา อ่อนสมกิจ วันที่ : ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๑:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวศิรินทร หอมตลบ หน่วยงาน : โรงเรียนกลาโหมอุทิศ วันที่ : ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวศิรินทร หอมตลบ หน่วยงาน : โรงเรียนกาโหมอุทิศ วันที่ : ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวรรณฤดี ชุมนาคราช หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบางพระ วันที่ : ๒o พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นน หน่วยงาน : นนน วันที่ : ๒o พฤษภาคม ๒๕๖๔ o๙:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธัชนันท์ พวงนุ่น หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านฉลอง วันที่ : ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๘:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสินีนาฎ สว่างใจ หน่วยงาน : โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววสุกัญญา เมฆอรุโณทัย หน่วยงาน : ครูผู้ช่วย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกชกร กลางมณี หน่วยงาน : ครูผู้ช่วย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ o๙:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกชกร กลางมณี หน่วยงาน : โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ o๙:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายศักดิ์ดาธร ใจแก้ว หน่วยงาน : ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดโบราณาราม วันที่ : ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ o๕:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พงศ์รัตน์ วันที่ : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พบ วันที่ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ o๓:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายกิตติศักดิ์ สังฆะกาโล หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๒:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๑:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายปิยพนธ์ อูปคำ วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๑:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาวาโท รุ่งเพชร ศรีหลิ่ง วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวบุรัสกร พวงมะลิ วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวชัญญานุช ศรีหลิ่ง วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางล้ำ ศรีหลิ่ง วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๑:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมพงษ์ ศรีหลิ่ง วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๑:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๑:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลล้านนา น่าน วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีสมทย สมพงษ์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกทหาร วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวเมนาวัล บุญมี หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๘:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เรืออากาศโทนิมิตร์ชัย สกุลงาม หน่วยงาน : กองบิน ๒ วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศิรพงศ์ สกุลงาม วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุภาพร หน่วยงาน : ศกศ.อน. วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุมาลี หน่วยงาน : ศกศ.อน. วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสุพรรษา ศรีเอี่ยม หน่วยงาน : โรงเรียนบางระจันวิทยา วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจันทร์จิรา ธนะนิมิตร หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๑:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธีรวุธ นรชาติ วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพรอนันต์ แสนศรี หน่วยงาน : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ o๙:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางมณทิรา ตรีวงศ์ วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ o๗:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอมรรัตน์ กระจ่างแจ้ง วันที่ : ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๓:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ฟ วันที่ : ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๒:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเสาวนีย์ บุญจันทร์คง หน่วยงาน : โรงเรียนวัดคงคาวดี วันที่ : ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเสาวนีย์ บุญจันทร์คง หน่วยงาน : โรงเรียนวัดคงคาวดี วันที่ : ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายแสงทอง ลามคำ วันที่ : ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวจรุงจิตต์ ทองรุ่ง หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ วันที่ : ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๒๓:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ธีรวัจน์ สำราญรื่นการณ์ หน่วยงาน : เทศบาลเมืองเลย วันที่ : ๓o เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางนวพร ผอมดำ หน่วยงาน : สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ : ๓o เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวรวุฒิ สงวนหมู่ หน่วยงาน : ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน วันที่ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวรุตม์ โอยสวัสดิ์ หน่วยงาน : โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเดชา ลุนาวงค์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 วันที่ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพนมพร ใจมุ่ง วันที่ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อัญชลินทร์ เทียมกระโทก หน่วยงาน : ร.ร.บ้านใหม่ไทยเจริญ วันที่ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวธณฐพรสรณ์​ พิชัย หน่วยงาน : โรงเรียน​อนุบาล​บ้าน​โคก​ วันที่ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเล็ก ทองรักษ์ หน่วยงาน : กศน.อำเภอลานกระบือ วันที่ : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายรณาชัย​ รวิชพัฒน์วงค์ หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายรณาชัย​ รวิชพัฒน์วงค์ หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายรณาชัย​ รวิชพัฒน์วงค์ หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชาญฤทธิ์ ทัฬหสิทธิชัย วันที่ : ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นงนุช แท่นกระโทก วันที่ : ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ไอรินลดา วรภัทร์ทวีสิน วันที่ : ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุดาวัลย์ ศรีมาลัย วันที่ : ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย ณัฐพล พลธานี วันที่ : ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๕๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายโกวิทย์ นวลศรี หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วันที่ : ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายโกวิทย์ นวลศรี หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วันที่ : ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธนวัฒน์ กังแฮ หน่วยงาน : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน หน่วยงาน : โรงเรียนวัดจันทราวาส วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๘:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จิตติภัทร สหชัยเสรี หน่วยงาน : หจก.ฉั่ววิวัฒน์ (บ.พ่อแม่จำกัด) วันที่ : ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จิตติภัทร สหชัยเสรี หน่วยงาน : หจก.ฉั่ววิวัฒน์ (บ.พ่อแม่จำกัด) วันที่ : ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวิทวัส วรินทรา วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คณิศรา ติยะพานิช หน่วยงาน : จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พันโท ประกอบ เชิดฉาย หน่วยงาน : รร.ขส.ขส.ทบ. วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุรเกียรติ สโรบล หน่วยงาน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๘ น.
 • จากคุณ : วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๖ น.
 • จากคุณ : วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวณิชมน ทองใบเล็ก หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายปิยพนธ์ อูปคำ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวชัญญานุช ศรีหลิ่ง วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางลำ้ ศรีหลิ่ง วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมพงษ์ ศรีหลิ่ง วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาวาโท รุ่งเพชร ศรีหลิ่ง วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : วชิรา​ภรณ์​ ชนะศรี​ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ภูเก็ต​ วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวเหมือนฝัน บุญยี่ หน่วยงาน : โรงเรียนสันกำแพง วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กฤติญา จันทร์เฉิด วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๔ o๒:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชุติมา วงศ์เกษมสรรค์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุภาพร แซ่หลี หน่วยงาน : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑:o๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กัญญาณัฐ เลขยัน วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้านายสุริยา เบ้าลา พร้อมครอบครัว วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นส. สินีภคนัญ จรูญศารทูล และคณาญาติ หน่วยงาน : มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อุทัย นีอำมาตย์ หน่วยงาน : โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอุทัย นีอำมาตย์ หน่วยงาน : โรงเรียนนาเพียงสว่่างวิทยานุกูล วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวศิลป์ ทองเนื้องาม วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนิตยา สระจิตร หน่วยงาน : บมจ.สหไทยสตีลไพพ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอาทิตยา ศักดิ์จันทร์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุนัน สังข์ทอง หน่วยงาน : สำนักงานการปฏรูปที่ดินจังหวัดยโสธร วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเจริญ สังข์ทอง หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เขมิกา วัั​ชรากรวุฒิ​ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ oo:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางพรสวรรค์ ชมเกตุแก้ว หน่วยงาน : ข้าราชการครูโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฏร์รังสฤษฏ์) วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ oo:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุรพล สีห์สุรงค์ และครอบครัว วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๔ oo:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.อ. สุนทร. ทองยศ หน่วยงาน : กรมการทหารสื่อสาร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางบุญทิน. ทองยศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประยงค์ พิกุล และ ครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยพนธ์ อูปคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยพนธ์ อูปคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยพนธ์ อูปคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยพนธ์ อูปคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยพนธ์ อูปคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยพนธ์ อูปคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยพนธ์ อูปคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประยงค์ พิกุล และ ครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายปิยพนธ์ อุููููููปคำ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายปิยพนธ์ อุููููููปคำ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวชัญญานุช ศรีหลิ่ง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๑๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางล้ำ ศรีหลิ่ง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางล้ำ ศรีหลิ่ง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางล้ำ ศรีหลิ่ง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางล้ำ ศรีหลิ่ง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาวาโท รุ่งเพชร ศรีหลิ่ง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุชาดา ศรีวัฒนา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.วณิดา อินทรนิมิตร หน่วยงาน : นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่3 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวธิดา สายทองดี หน่วยงาน : ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระแท่นดงรัง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายนันท์พิพัฒน์ ธัญญวานิช หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน จังหวัดนนทบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววิภารัตน์ ทองขวิด หน่วยงาน : โรงเรียนสทิงพระวิทยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นพฤทธิ์ สิทคชวัน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชาคริต จงโอฬาร หน่วยงาน : ร้าน กินอิ่มนอนหลับ การ์เด้นวิว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายยุทธนา ธนาเพิ่มพูลผล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บวรเดช พานประเสริฐ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชนิกานต์ อาภรณ์พงษ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวศรัณพร​ เข่งกรอก หน่วยงาน : ทัณฑสถาน​โรงพยาบาล​ราชทัณฑ์​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวเน​รัญ​ชลา​ ปรวัฒ​ษ์​ หน่วยงาน : ทัณฑสถาน​โรงพยาบาล​ราชทัณฑ์​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววิไล ชัยเพชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาววิไล ชัยเพชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.รัตนามณี โกศล และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บุษราภรณ์ มหัทธนชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชนินทร์ มหัทธนชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศศิธร สุวรรณวิโก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รัตนามณี โกศลและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รัตนามณี โกศล หน่วยงาน : และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว สุธิดา สุขประเสริฐ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย ณรงค์ มังษะชาติ หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาธรมมชาติและสัตว์ป้าอุบลราชธานึ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีอำพล บุญศรี หน่วยงาน : โรงเายนบ้านป่าซางนาเงิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางชุติวรรณ บุญศรี หน่วยงาน : โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : มนทิพย์ ชุติดำรง หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวเบญจพร รักขพันธ์ หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวณิชชยา สุดประเสริฐ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๙:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ธิดาวรรณ​ ถาวร​ศิล​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๙:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายพอลและนางศิริวรรณ คัมมิงส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๙:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จินตนา หาเรือนโภค วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๙:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนะโรจน์​ ตันติอมรลักษณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๙:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมคิด สิงสง หน่วยงาน : ศิลปินมรดกอีสาน (๒๕๕๔) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๘:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จินตนา เรือนเพชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๘:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.ดวงพร ใจดวง หน่วยงาน : รพ.บ้านตาก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๘:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วิภา เต๋ทิ หน่วยงาน : รพ.บ้านตาก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๘:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุทธิ ชาญจนะกิจสกูล หน่วยงาน : กระทรวงคมนาคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๘:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วีระยุทธ จิตรใคร่ครวญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๘:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสำเนียง นายยุทธพงษ์ นางสาวทิพย์วรรณ บุญถนอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว วรินภร ฟูภัคธรณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว วรินภร ฟูภัคธรณ์ หน่วยงาน : อ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว วรินภร ฟูภัคธรณ์ หน่วยงาน : อ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ตองศรี มะจุเงิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางทัชรี กาวีแห หน่วยงาน : ร.พ บ้านตาก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศิระ​ผ่อง​อักษร​และครอบครัว​ หน่วยงาน : บริษัท​ อี-สแควร์​ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม​ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางเกล้าฟ้า ทองสนธิ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส "ศิริอุปถัมภ์" วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ยงยุทธ เกี๋ยงคำ หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรแม่ออน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พรทิพา สรวงศ์ หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางปราณี โตงาม หน่วยงาน : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสำอางค์ เขียวฉอ้อน หน่วยงาน : บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด(มหาชน) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๗:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเรืองชัย จดจำ หน่วยงาน : หา้วหุ้นส่วนจำกัดมหาโชคดีกรุป๊ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธีระวุฒิ พรพินิจเจริญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วรวี อะโขรัมย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วรวี อะโขรัมย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กหญิงบุญญาดา สหัสชาติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชายบุญวัฒฒ์ สหัสชาติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ.ปุณญิศา ภู่รักสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุขชัย ตระกูลศุภชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กุลโรจน์ ภัทรธนจินดา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบังอร สหัสชาติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รัฐกานต์ จันทร์แสงวสุ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รัฐกานต์ จันทร์แสงวสุ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : แสงทอง สุภา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ไพบูลย์​ ศรี​สิทธิ​ยา​นนท์​ หน่วยงาน : ศูนย์​วิจัย​และ​บ​ำ​รุ​ง​พันธุ์​สัตว์​สุ​ราษฎร์​ธานี​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อภิวันท์ จุลบุตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อรุณรัตน์ ประมวญรัฐการ หน่วยงาน : ูศูนย์คาร์แคร์มาตรฐานมืออาชีพ A Glass Premium by Bogie วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรม หน่วยงาน : ร.ร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายฉลาด กบิลสิงห์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรม หน่วยงาน : ร.รฬล.อุทัยวิทยาคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสารภี ท้าววรรณชาติ หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายโยธิน ปะละสี หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปางกอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพรรักษ์ เทพกอม หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธิติพันธุ์ เกษกาญจน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวพิมพ์ผกา ลำน้อย หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางโสน ปะละสี หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางเนาวลักษณ์ เวียงคำ หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอรทัย เสารางทอย หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสมชาย พรมลอองวัน หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุดารัตน์ ก่อมขุนทด หน่วยงาน : นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่๒รุ่นที่๓ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนภาพร รักษ์วงค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางกัลยา เนตรทิพย์ หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชัยอานนท์ ไหลประเสริฐ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางโสน ปะละสี หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเขมจิรา บรรเทิง หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางโสน ปะละสี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวกุลศศิพร ธนาพรวิวัฏ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุภาวิณี ชูนินทร์และบุตรชายทั้งสอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุภาวิณี ชูนินทร์และบุตรชายทั้งสอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุภาวิณี ชูนินทร์และบุตรชายทั้งสอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุภาวิณี ชูนินทร์และบุตรชายทั้งสอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวประไพลักษณ์ สังข์รอด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายฉลอง ปุระชะตะ หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เขื่อนภูมิพล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายฉลอง ปุระชะตะ หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เขื่อนภูมิพล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายฉลอง ปุระชะตะ หน่วยงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เขื่อนภูมิพล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวฉัตรสุดา พิมพา หน่วยงาน : โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวบุศยรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว วัฒนา วิบูลย์ผล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม หน่วยงาน : โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : หอมหวล แตงเลี้ยง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สมบูรณ์ ดิ่งกลาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สมบูรณ์ ดิ่งกลาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สธนวัชร์ ดิ่งกลาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวัฒนา สายแสน หน่วยงาน : มูลนิธิน้ำและคุณภาพชีวิต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สธนวัชร์ ดิ่งกลาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางปาณิสรา แจ่มดวง หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จ.นครราชสีมา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ศิวพร ดิ่งกลาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บรรลือศักดิ์ เจวรัมย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อนุศิษฐ์ เจวรัมย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ช.อธิป สารธรรมวินิต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายณฐกร นางสุนทรี สินลักษณทิพย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อรสา เจวรัมย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอาภรณ์ชนิศ​ แสงสังข์และครอบครัว หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางณิชา อุดม หน่วยงาน : โรงเรียนสอนภาษาวีเลินทูเก็ตเตอร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายชูชีพ กาญจนสูตร หน่วยงาน : กฟผ. วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ภพกร คำภาษี หน่วยงาน : โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายณฐกร นางสุนทรี สินลักษณทิพย์์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ะะะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย อภิรักษ์ ตุลวรรธนะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุกัญญา กัญญสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางวิมลรัตน์ สุวรรณ์ หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บุษกุล พงษาชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชินท์ณภัทร สุกกรี หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองแค วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัวสุกกรี หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองแค วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวบุษบาภิเศก จันทนา หน่วยงาน : โรงเรียนกลั่นวิทยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายชินท์ณภัทร สุกกรี หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองแค วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววิภา พานสกุลดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวภูษณิศา อยู่ภักดี หน่วยงาน : เรือนจำอำเภอแม่สอด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัวแต้ภักดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเอกสิทธิ์ - นางสมฤทัย และ น.ส.พรฒณุษา แต้ภักดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชลอ พงษาชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : มนทิพย์ พงษาชัย หน่วยงาน : บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุทธิกร กรมทอง หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านทรายมูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธีรวัสส์ พลภักดี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย ณัฐวุฒิ แสนประเสนิฐ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัววิุณพันธ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครอบครัววิุณพันธ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางธนพร วิรุณพันธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตังหมอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๓๑ น.
 • จากคุณ : วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์ หน่วยงาน : สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์ หน่วยงาน : สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนณอร ไพรจิตรและครอบครัว หน่วยงาน : บริษัท นงนฤนารถ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๒๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ทัศนีย์ กวยะปาณิก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ปทุมพร พวงเพ็ชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บรรพชิต พัวรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พีรพัศ พัวรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นิตยา พัวรัตน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายณัฐพล กุหลาบ หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บจก.รุ่งไทยซิโนเรียลเอสเตท วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น หน่วยงาน : างสส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กมลชนก เลี่ยนชอบ หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : บริษัท อัครา รีสอร์ท วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางชญาภา ดรุณพันธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๓:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บุญชัย ธัญสุนทรสกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุพจน์ เลิศรัตนวณิช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนาม บัวทอง หน่วยงาน : ม.เกษตรศาสตร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๕๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นุชสราพร​ ธนะสุขและพ่อแม่พี่น้อง หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นุชสราพร​ ธนะสุขและพ่อแม่พี่น้อง หน่วยงาน : ประชาชน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเมธา. พลบัติ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กหญิงกัญจน์ ณ ลำปาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปิยาภรณ์ ปรุงเลิศบัวทอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กหญิงรัญชน์ ณ ลำปาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเดชา ณ ลำปาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อัญชสา ทรรศนียกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิพร - อัยการ สามคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมพงษ์ ปางรัศมี หน่วยงาน : ปกครอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พงศกร ยามะสัก หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสว่าง- นางสุพัตรา- นายวสุพล จิตรานนท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวรุ่งรวี จิตรโสม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายทศพร ศรีศักดิ์ หน่วยงาน : นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมเกียรติ ชูมณี หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสาคร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เซี่ยมง้อ ศักดิ์พิสุทธิพงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวฉวีวรรณ มีเกษร หน่วยงาน : โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมเกียรติ ชูมณี หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : เด็กหญิงปพิชญา ปั้นรูป วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสุพิฌาย์ ปั้นรูป หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ศรีเดือน อินอยู่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปริวัฒน์ ปั้นรูป วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสมาน ปั้นรูป หน่วยงาน : กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายณพล ปั้นรูป วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมเกียรติ ชูมณี หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสาคร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอดิศักดิ์ วงศ์วรโชติกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เพ็ญประภา เพชระบูรณิน หน่วยงาน : ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุรัตน์ จันทร์ขำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายธีรวัสส์ พลภักดี หน่วยงาน : นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประเสริฐ ฉิ่งทองคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวิสุทธิ์ สรุงขจรเดช หน่วยงาน : บริษ พี ซี รับเบอร์ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางนาถลดา ประภาวัฒนผล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : .ด.ช.ภัทรภูเบศ ฉิ่งทองคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุพัตรา ประภาวัฒนผล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวิไร ริ้วทองชุ่ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายชลอ ริ้วทองชุ่ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วิลัยพร บุญเที่ยง หน่วยงาน : สถานีวิทยุ วีเอฟเอ็ม เพชบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุนิสา นิหมะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายไทร ณรงค์ศึกภักดี หน่วยงาน : Fithome ฟิตเนสพฤกษา15 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพจนีย์ เฉลิมวัฒน์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนงลักษณ์ บุญคูณ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธีรวัฒน์ ริ้วทองชุ่ม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวปรียา ปันธิยะ หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวรัชฎา อ่วมเปี่ยม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวปรียา ปันธิยะ หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นิรดา สมวสุนธรา หน่วยงาน : TVS.จิตอาสาสิ่งแวดล้อม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวภัชรินทร์ เลิศบุรุษ หน่วยงาน : โรงเรียนวัดประทุมทายการาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชุตินธร จันทรืบุญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางจิตติมา วงศ์สถิตพร หน่วยงาน : หจก.เฟิรสท์เกสท์เฮาส์(1988) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุทัศน์ เพ็งทลุง หน่วยงาน : สภาสันติภาพสหประชาชาติประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (UNPKFC S.E.A) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุทัศน์ เพ็งทลุง หน่วยงาน : สภาสันติภาพสหประชาชาติประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (UNPKFC S.E.A) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอารยา ไทยประเสริฐ หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศักดิ์ชัย คุณมี หน่วยงาน : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อรพรรณ ศรีพั่ว หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายราวุฒิ ไชยวุฒิ หน่วยงาน : โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางชลธิชา นิลนัครา หน่วยงาน : บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คมคิด มูลเพีย หน่วยงาน : พพธ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พรทิพย์ สารวงษ์ หน่วยงาน : สพม.ลยนภ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หน่วยงาน : ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท รวิ คอนสทรัคทีฟ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายขวัญชัย พะยอม หน่วยงาน : เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางรัชนีวรรณ ขาวสอาด หน่วยงาน : ครูอัตราจ้าง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวดาริณี สมานจิตร หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวันเพ็ญ นิลสุรัตน์ หน่วยงาน : พสกนิกรชาวไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวปณิตา วงษ์คำ หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.ณัฐวดี สภา หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวณปภัช นิลสุรัตน์ หน่วยงาน : พสกนิกรชาวไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ศรัณย์พงศ์ สวัสดี หน่วยงาน : บริษัทพันธวัสส์โซลูชั่น จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.ณัฐวดี สภา หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวณิชมน ทองใบเล็ก หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวจันจิรา พุทธชาติ หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอัญธิฌา สุดละมัย หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวภัควลัญช์ คร้่ามวงษ์ หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวศศิญภา พิมานแพง หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสิปปกร บุนนาค หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพิชญาภัค เมฆเคลื่อน หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวพรพระนาวัล ระยับศรี หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย.กฤษฎา ทิพสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายบัญัติ วันชัย หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวรชัย งามขำ หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวศศิญญา ไชยฮะนิจ หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุกฤตา สอนสมฤทธิ์ หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.กุลวดี ตุงคเศรวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท. สุชาติ ชินราช หน่วยงาน : สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววรนุช ภักดีเดชาเกียรติ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางกฤตพร ชินราช หน่วยงาน : ครู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ปราาณี เจริญมิน หน่วยงาน : ข้าราชกาบบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวบุญฑริก ปูไฝ หน่วยงาน : อบต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางบุญญาธิ์์​ เหมะธุลิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายปพลพัฒน์ เกตุพันธุ์หิรัญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา หน่วยงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอิศรานุวัฒน์ สมนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยงาน : โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปกรณ์ ตันตยากร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางกฤตพร ชินราช หน่วยงาน : ครูโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายปรกณ์ ตันตยากร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กฤษฎา ทิพสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายกัณฑพล อ่องสัน หน่วยงาน : รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางคนึงวรรณ เผื่อแผ่ หน่วยงาน : โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชญาดา วรรณภิระ หน่วยงาน : บริษัท สยาม อินเตอร์ บิซ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชายติณณภพ อ่องสัน หน่วยงาน : นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะลันตา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายพูนผล​ ศิริโชคชัย หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวดรุณี มุดา หน่วยงาน : นักวิชาการพัสดุ เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย.กฤษฎา ทิพสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายกัณฑพล อ่องสัน หน่วยงาน : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวกรวิกา พงศาปาน หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางเพิ่มประมูล รัชตะนาวินและลูกๆ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางเบ็ญจพร ศุภวรรณกิจ หน่วยงาน : ข้าราชการบำนาญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวณัฐสิมา ทัศนา หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวพนิตธา บุญอรัญ หน่วยงาน : กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กฤษฎา ทิพสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย.กฤษฏา ทิพสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว รัตนาภรณ์ วรนุช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบำเพ็ญ ทองบ้านบ่อและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ิ​สมนึก​ ศิร​มล​พิวัฒน์​ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชมรมภูมพลังแผ่นดิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ช.ชายชาญ และ ด.ญ.ธัญพร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรนุช คอนเอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรนุช คอนเอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรนุช คอนเอม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฉัตรปวีณ์ แจ่มจำรัส วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายภูวนัย นิ่มสงวน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุรศักดิ์ สินพันธุ์ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นส.สมลักษณ์ แต่งแก้ว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย.กฤษฎา ทิพสุวรรณ หน่วยงาน : วิศวกรรมเครื่องกลประเทศไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสุนีย์ - นางสาวศิริพร พรหมสุรภัทร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัศมี พรหมสุรภัทร หน่วยงาน : งานส่งเสริมการศึกษา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุพัตรา เลติกุล และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวบังอร ดีธรรมมะ หน่วยงาน : กศน.ตำบลบ้านมุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ไพลิน ฆังครัตน์ หน่วยงาน : สสจ.พัทลุง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายกฤษฎา ทองบ้านบ่อและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางมุกดาวัลย์ สมทรง หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาว อรนุช สินไพบูลย์เลิศ หน่วยงาน : โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวโยธกา ภักดีเมฆานนท์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสุรชาติ ภูผาผุย หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สุเมธ รัตนากรไพบูลย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางหฤทัย อิ่มสมบัติ หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายกฤษฎา ทองบ้านบ่อและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเนินพิทยาคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย.กฤษฏา ทิพสุวรรณ หน่วยงาน : วิศวกรรม เครื่องกล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พระอธการทองสุ่น จนฺทวํโส (อินทร์โสม) หน่วยงาน : วัดบ้านโอด จ.อุบลราชธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประธาน กรรมการและสมาชิกชมรมภูมิพลังแผ่นดิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสุวรรณี พรหมดวง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายประโชค พรหมดวง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอาภรณ์ เพ็งสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย. กฤษฎา ทิพสุวรรณ หน่วยงาน : วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม บริษัทในเครือ ปตท. วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวศรีทัด เขาลาด หน่วยงาน : แม่บ้าน จ.เลย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ญ.ณัฐณิชา แมนหนู วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประธาน กรรมการและสมาชิกชมรมภูมิพลังแผ่นดิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวิรัตน์ แมนหนู วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางขวัญตา แมนหนู วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายณัฐวรรธน์ อินทร์โสม หน่วยงาน : โรงเรียนวัดไร่น้อย จ.อุบลราชธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายณัฐพล แมนหนู วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชมัยพร โชคชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายทวี นนทบุตร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางจารีย์ มีแรง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ประธาน คณะกรรมการและสมาชิก หน่วยงาน : ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายณัฐพล พรหมดวง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปุณิกา ขุนทองจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพิชัย จรดล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กฤษฏา ขุนทองจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวรเชษฐ์ โยชน์ชัยสาร หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จักรพงษ์ วิชาพร หน่วยงาน : และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กิตติกา ศรีงาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.ณัฐริฎา ชาญประโคน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ณัฐกฤต ขุนทองจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ณัฐณิชา ขุนทองจันทร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พรพิศ ศรีงาม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ หน่วยงาน : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.น่าน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วลัยลักษณ์ ปานนก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ณิชาภา ศรีงาม หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.อ.อ.นพพร ราชู วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย. กฤษฎา ทิพสุวรรณ หน่วยงาน : กลุ่มงาน วิศวะกรอุสากรรมยานยนต์ประเทศไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุวัฒน์ นาคบุญมา หน่วยงาน : บริษัท ที.ที.เอส.เบฟเวอร์เรจ จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววัชรี รอดทิม หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วรพล จามจรีกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.อัญชณา สุขเยาว์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.อัญชณา สุขเยาว์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.อัญชณา สุขเยาว์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุกัลยา นนทบุตร หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสิริพร หร่ายวงศ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย. กฤษฏา ทิพสุวรรณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สมบัติ ทองออน หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางบงกช พรหมมาศ หน่วยงาน : กศน.อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวอิสรีย์ ศรีคุณาปกรณ์ หน่วยงาน : ไร่รภัสสรณ์ เกษตรอินทรีย์ 4.0 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บริษัท สยาม เอ็ม.ซี. จำกัด SIAM M.C. CO., LTD. หน่วยงาน : บริษัท สยาม เอ็ม.ซี. จำกัด SIAM M.C. CO., LTD. วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : รัััััตนกุล ทวีกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อลิสา นานวน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสอาด นางจรินทร์ ละชั่ว หน่วยงาน : จ.สมุทรปราการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอิสรีย์ ศรีคุณาปกรณ์ หน่วยงาน : บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๕๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวชนาภรณ์ ทรัพย์จุล หน่วยงาน : โรงเรียนสตรีระนอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วราลี ถนอมชาติ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอุษา กาญจนาราษฎร์ หน่วยงาน : โรงเรียนสตรีระนอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางศวิตา แสงเพชร หน่วยงาน : โรงเรียนสตรีระนอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเกรียงไกร กองสินธุ์ หน่วยงาน : โรงเรียนสตรีระนอง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางจันทนา ประสานศิลป์ และครอบครัว หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.ณัฐริฎา ชาญประโคน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.ณัฐริฎา ชาญประโคน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายจิรพัส ปันดิษ หน่วยงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ธนพณ ส่งศิริ หน่วยงาน : PIM วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสมภพ รอดบุญ หน่วยงาน : บริษัท ไอลอว์ เอเชียจำกัด และบริษัทในเครือ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครอบครัว นวลละม้าย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายปรินทร์วัม ธิติพลธนวิชญ์ หน่วยงาน : สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นหทัยรัตน์ นวลละม้าย, ถวัลย์วงศ์ อมรางกูร วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายไพศาล กำจร และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๒๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาย วิชัย สิงหะ และ ครอบครัว สิงหะ หน่วยงาน : บริษัท วิชัยเฟอร์โก้อินเตอร์ จำกัด และ หมู่บ้าน เค.ซี. โมเดริน์วิลล์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอรรถวิทย์ ลัดดาพงศ์ และครอบครัว หน่วยงาน : ประชาชน ผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวภารดี ชื่นพิศาล หน่วยงาน : คณะผู้บริหารบริษัท กู๊ดฟิวเจอร์เคมมิคัล จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : แอดมินและเพื่อนสมาชิก คนรักษ์วัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ. จันทบุรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางดุษณี และ นางสาวภารดี ชื่นพิศาล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ขจรพงศ์ มณีกุล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงาน : บริษัท โค้วโต๊ะฮุยกำแพงเพชร จำกัด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนิมิตร นางลัดดา กริวนู และ เด็กชาย ศมนีย์ กริวนู หน่วยงาน : ประชาชนของไต้หล้าพระบาทของประเทศไทย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จันทราพร สาระคุณ​ หน่วยงาน : บจก.เจ เอส ฮอนด้า วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อลงกต ไชยอุปละ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อารียา มาสดัม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อาทร สกุลวรกิจ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสมกมล วัฒนาศรีโรจน์และคนรอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวรสพร ทองธรรมจินดา และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Theppathai Nomwaree วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Theppathai Nomwaree วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุตเขตต์ เปศรี วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายภูริทัต รัตนสิริ หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายสุชาติ ขุนสุวรรณ หน่วยงาน : มูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมปญฺโญ) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสาโรจน์, นางสัตตบงกช สรรพอุดม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : บรรเลง พรวิศณุกูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๔๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัวป้อมใย หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมฤทธิ์ก่อสร้าง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัวป้อมใย หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมฤทธิ์ก่อสร้าง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ส.ต.อ.(ญ)วนิดา ไพศาล หน่วยงาน : กก.ตชด.34 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวจิรภัทร แก้วมูล วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางวรรณภา ป้อมใยและครอบครัว หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมฤทธิ์ก่อสร้าง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาวาอากาศ​ตรี​ชัยวัฒน์​ ​พระ​เทพ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กัญญ์สิริ วัฒนะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเจษฏาภณ กรีอรรถ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๖ น.
 • จากคุณ : วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายณัฐพรหมเสน ลึกสิงห์แก้ว หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๖ น.
 • จากคุณ : วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๕ น.
 • จากคุณ : วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๔ น.
 • จากคุณ : วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กัญญ์สิริ วัฒนะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ชินวัตร คีรีดุจจินดา หน่วยงาน : กก.ตชด.34 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายพัฒน์ดนัย วาริพัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนราธิป มาปง หน่วยงาน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเอก รัตนพงค์ หน่วยงาน : กศน.อำเภอศรีบรรพต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กัญญ์สืริ วัฒนะ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวบังอร ประเสริฐศรี หน่วยงาน : กศน.เขตจตุจักร สำนักงาน กศน.กทม. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กวิสรา​ ศรีชัย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กำไร พงษ์อยู่ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.ต.ท.จำลอง จันทร์งิ้ว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธาริณี แก้วสีนวล หน่วยงาน : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอรอุมา สาโท และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๒๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายธีรพงศ์ ชุ่มชิต และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วสันต์ เพชรวิวรรธน์ และครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.ท.นิเวศ พิละกันทา หน่วยงาน : รอง.สว.(ป) กก.ตชด.34 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดร.ไพฑูรย์ มกกงไผ่ หน่วยงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นัทธิญา ศรีวิชัยสุขสวัสดิ์ หน่วยงาน : วส.914 สนภ.3 นทพ. วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ครอบครัว นายพงษ์สิน - นางดุจดาว วรรณเลิศ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายภานุเดช จันทร์เพ็ง วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดาบตำรวจโฆษิต​ เลอลาด หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่​347 วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนุวัฒน์ ลอคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายอนุวัฒน์ ลอคำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางณัฐรดา กรีอรรถ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ร.ต.หญิง ทัศพร คำมุงคุณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เรืออากาศตรีหญิง ทัศพร คำมุงคุณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปกรณ์ ชูเสน หน่วยงาน : สสจ. วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นส. อธิชา กรีอรรถ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกัญจน์ณัฏฐ โต๊ะโส๊ะ หน่วยงาน : ตรวจการแผ่นดิน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๕๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี สวนเพลง หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๔๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายร่วมมิตร คำผา หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประภาส หนูเมือง หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสุนันธการณ์ มิลเลอร์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายศิริพงศ์ หลอมประโคน วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พระครูอนุกูลวรกิจ ชากุทน หน่วยงาน : วัดศรีสุมังคล์ อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ว่าที่ร.ต.นพพล ศิริกุลพิทักษ์ หน่วยงาน : ร.ร.วัดชลธีพฤกษาราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางเมตา. ปิติวิทูรวรรัตน์ และบุตรธิดา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:๑o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ว่าที่ร.ต.นพพล ศิริกุลพิทักษ์ หน่วยงาน : สพฐ. วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พระอธิการเกรียงไกร อาสโภ หน่วยงาน : วัด ศรัทธาราม (เจ้าอาวาส) นครสวรรค์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๖:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายภูวเดช ปาละสิงห์ หน่วยงาน : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๕:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สมพร ดำขำ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๕:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นงนภัศ แรีชาญาณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๕:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิธิกร สุวรรณเจริญ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๕:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พรพิไล ปรีชาญาณ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๕:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุรชัย สุขเจริญสุข วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๔:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าพเจ้า ปิยะฉัตร กำเนิดเพชร หน่วยงาน : และคนรอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ o๔:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปิยภัทร ประเทืองสุข หน่วยงาน : St.Paul Cafe (Mabuhay Chiangmai) วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ oo:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนาและครอบครัว วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ oo:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปรัชญเมธี งามสนิท หน่วยงาน : โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ oo:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปรัชญเมธี งามสนิท หน่วยงาน : โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๔ oo:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายปรัชญเมธี งามสนิท และครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๓:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชลิยานันท์ วิโชติธนานันต์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๒:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล พร้อมครอบครับ หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ทค.นพรัตน์ ดวงแก้ว หน่วยงาน : สังกัด สภาทนายความ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กิ่งกาญจน์ สตาเนียร์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๒๑:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุรชัย ประเสริฐวิกัย และครอบครัว วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ชฏาบุญ บุญสิริวรรณ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๒o:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวิวรรณ ทางนที หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๘:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอ่อนศรี ทิพกนก วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวธัญพร โพธิเวชกุล หน่วยงาน : กศน.เขตจตุจักร สำน้กงานกศน.กทม. วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายปราโมท พระหันธงไชย หน่วยงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิแสนวิทยา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุนัน บุตรน้ำเพ็ชร์ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.ศตพร แก้วปานกัน หน่วยงาน : ปรท.ลก.กอ.รมน. วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวศตพร แก้วปานกัน หน่วยงาน : ปรท.ลก.กอ.รมน. วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๑:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จ.ส.ต.ณรงค์ชัย ศรีภูธร หน่วยงาน : ตชด. วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๑o:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาววรุโณทัย บุญทรัพย์ หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวตะพาน วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ o๙:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบังอร สหัสชาติ วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ o๘:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดร. ไพฑูรย์ มกกงไผ่ หน่วยงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๖๔ o๗:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ทยากร พันธ์ศรี หน่วยงาน : การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : โสะภัทร ฬาย หน่วยงาน : นักเรียนทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๘:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อำพล ทุนกุล หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : MR.TOLA BUT หน่วยงาน : UBRU วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายตุลา บุตร หน่วยงาน : UBRU วันที่ : ๓o มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สมชาย หนูคง วันที่ : ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ o๕:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายอนายอาทิตย์ กินขันทด หน่วยงาน : สำนักข่าวกรอง วันที่ : ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางทิพย์ธิดา ก๋าวิละ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ : ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : จ.ส.อ.วิมพ์ คล่องแคล่ว หน่วยงาน : มทบ.21 วันที่ : ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๙:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี วันที่ : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒๒:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี วันที่ : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒๒:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายนรภัทร รัตนอาตม์ วันที่ : ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๙:๑๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ณรงค์ สุวะดี วันที่ : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๑:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย สุชาติ แซ่ลิ้ม วันที่ : ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๒:๕o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุชาติแ หน่วยงาน : . วันที่ : ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๖:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.จ.อ.ยงยุทธ บำรุงราษฎร์ หน่วยงาน : ทัพเรือภาคที่ ๑ วันที่ : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๘:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.จ.อ.ชรัมย์ บ้านเนิน หน่วยงาน : ทรภ.๑ วันที่ : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๘:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ.อ.พิชิต จวบกระโทก หน่วยงาน : ทรภ.๑ วันที่ : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๘:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.อ.ภาคิน ไพพินิจ หน่วยงาน : ทรภ.๑ วันที่ : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๘:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : จ.อ.สุวิทย์ คีรีรัตน์ หน่วยงาน : ทรภ.๑ วันที่ : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๘:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.จ.อ.นุกูล ปลอดเทพ หน่วยงาน : กพ.บก.ทรภ.๑ วันที่ : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๘:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายพีรวัส นาคประสงค์ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกชยา เครือยา หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางภิญญ์นพัชร ศิริปกรณ์รัช หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางพรทิพย์ เอกะวิภาต หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกุลิสรา ยอดเพ็ชร หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวิจิตรา ดงแสง หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวาราภา จันทร์น้อย หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางเรณา โพธิ์คำ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสุภาณี สุขภาเนตร์ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอดุลย์ ภู่เจริญ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางนันทยา แสนนรินทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสมาน เครือแก้ว หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจำเรียง นรอยู่ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวทัศนีย์ ทินมาศ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววันทนา สงวนวงค์ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางผ่องศรี อยู่ม่วง หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวปรารถนา แซ่ฮุ้น หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุเทพ น้อยทุ่ง หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวอำพร ลีลาพัฒนาคีรี หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวีรเดช ตะติยะ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางแฮบู้พอ ธนทรัพย์รุ่งกิจ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธนโชติ ครองสนั่น หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายไตรภพ สำเภา หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนฤพร ชูจินดา หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายอุทัย รชตธนวัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวกิ่งดาว อุเทน หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๒๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุรีย์พร พึ่งยิ้ม หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวรินสา วัลลังกา หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวภาวิณี เทียนวันวิสาข์ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๒๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายปรีชา สุขจะนัน หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางวันเพ็ญ โฉมงาม หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวจิตติมา สุวรรณบัตร หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายกฤตพล วันคำ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนพดล จันทร์ฤทธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวรเศรษฐ กุศลรัตน์ หน่วยงาน : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันที่ : ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ดิษย์จิรา บุลภรณ์ชัยภูมิ วันที่ : ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า​นางสาวอรอุมา สาโท​ หน่วยงาน : นักเรียนโรงเรียน​ชะ​รัด​ช​นูปถัมภ์​ วันที่ : ๓o มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๔๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สุชาดา พาบุ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร วันที่ : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า นายธวัชชัย คำโสภา หน่วยงาน : นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ รหัส 59010 วันที่ : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จิณห์ชญาณ์ภัค ชินสุวาเทย์ วันที่ : ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางพาระณี​ เลอลาด หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านปรอผาโด้​ อ.อุ้มผาง​ จ.ตาก วันที่ : ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายราชศักดิ์ เวชกร หน่วยงาน : สพป.ตากเขต 2 วันที่ : ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๓๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายราชศักดิ์ เวชกร หน่วยงาน : สพป.ตากเขต 2 วันที่ : ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.จุทามาศ ศรคุ้มพงษ์ หน่วยงาน : สพป.ตากเขต 2 วันที่ : ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าพเจ้า นางรานี เจะหาด หัวหน้าสำนักปลัดฯอบต.พิเทน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี วันที่ : ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวขวัญจิรา สายเปลี่ยน วันที่ : ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวิชาญ หอมธูป หน่วยงาน : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันที่ : ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสมสุนีย์ ม่วงสุข วันที่ : ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ขวัญเรือน​ นาคสกุล หน่วยงาน : ร้านเสริมสวย​ ขวัญเรือน วันที่ : ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวปวีณา เชื้อคำฮด หน่วยงาน : นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ วันที่ : ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กาญจนา สว่างวงค์ วันที่ : ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปุณมนัส อุดนัน หน่วยงาน : กอง รปภ.ฐท.กท. วันที่ : ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๕:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางศิริต้า อุปพงษ์ หน่วยงาน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ วันที่ : ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๒:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นา วันที่ : ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๒:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สิณัฐชา รุ่งโรจน์ วันที่ : ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช วันที่ : ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑:o๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสุพจี รุ่งโรจน์ วันที่ : ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางฉวี รุ่งโรจน์ วันที่ : ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑:o๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พลตรี ประยูร-นัชชา-กรชนก ดิษฐวิทย์ วันที่ : ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า นางสัญรักษ์ สังข์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าพพระพุทธเจ้า นาง สัญรักษ์ สังข์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า สัญรักษ์ สังข์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ข้าพุทธเจ้า สัญรักษ์ สังข์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาง สัญรักษ์ สังข์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ข้าพุทธเจ้า สัญรักษ์ สังข์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:o๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพุทธเจ้า นาง สัญรักษ์ สังข์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:oo น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นาง สัญรักษ์ สังข์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า นาง สัญรักษ์ สังข์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสัญรักษ์ สังข์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดบุยญาวาส วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสัญรักษ์ สังข์จันทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปิยวดี​ ยินดี วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปิยวดี​ ยินดี วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วชิรา​ภรณ์​ ชนะ​ศรี หน่วยงาน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ภูเก็ต​ วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางฐิตินันท์ โพธิ์ทอง วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางพรรณรูจี สร้อยทอง วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ญ.พีชยา สร้อยทอง วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายรังสรรค สร้อยทอง วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางพรรผรุจี สร้อยทอง วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ปกรณ์ ชูเสน วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ปกรณ์ ชูเสน วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางดวงใจ จันทร์ต๊ะ หน่วยงาน : กศน.ตำบลหนองหลวง วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก หน่วยงาน : สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองตาก วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ห้อ วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายนิพนธ์ ธัญภัทรานนท์ หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ วันที่ : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธีรภัทร์ นัยเนตร์ วันที่ : ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อิศเรศ ธรรมศิริ หน่วยงาน : ปั้มน้ำมัน TP [บางบัวทอง9] วันที่ : ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย โกวิท วิทยาวัฒนวันชัย วันที่ : ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายมาโนด วงศ์เกริก วันที่ : ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายรณยุทธ คุปตัษเฐียร หน่วยงาน : สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดตาก วันที่ : ๒o มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.อ.สมศักดิ์ แสวงศักดิ์ และครอบครัว วันที่ : ๒o มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายกิตติ คำภูษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกม่วง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร วันที่ : ๒o มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พัชรากร พัจนสุนทร และครอบครัว หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ : ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พัชราภรณ์ แก้วมีศรี หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี วันที่ : ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ชุมพร พารา วันที่ : ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ต่วนเอียรอส สนิบุตร อัลอาตัส และพระญาติในราชวงศ์กลันตัน-ปัตตานี สายสุลต่านมูฮัมหมัดที่2 และครอบครัว บุญน้อย วันที่ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : คุณแม่ซ่อนกลิ่น กุยเล้ง, น.ส.พิณทิพย์ มหาสันติปิยะและครอบครัว หน่วยงาน : พสกนิกรชาวไทย (เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยและตรุษจีน 2564) วันที่ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยตรีคมชาญ รอดประเสริฐ หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วันที่ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : มลฑล จันอินทร์ หน่วยงาน : ข้ารองพระบาท วันที่ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเกียรติศักดิ์ กิจเวช หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล วันที่ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางลักขณา พันธ์วิไล วันที่ : ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายทนงศักดิ์ เมืองฝั้น วันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุกัญญา สรรเสริญ หน่วยงาน : กศน.เขตคันนายาว วันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กำจร สุพรรณการ วันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เพชรี สุพรรณการ วันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พรทิพย์ สุขพลาย หน่วยงาน : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอยามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู วันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๖:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสมศรี ผ่องใส วันที่ : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๔:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุเทพ เท่งประกิจ หน่วยงาน : ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร.ร.บ้านคลองน้ำใส วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรัญญา รังควร วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางฉัตรชนก บุญประกอบ หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลปัตตานี วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเบญจมาพร ชาวดร หน่วยงาน : อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เด็กชายอติวิชญ์ อัคเส หน่วยงาน : นร.อนุบาล 3 รร.บ้าน่าโสม อ.น้ำโสม วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พ.ต.ต.สุครีพ โพธิ์ชัย หน่วยงาน : ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านนาชมภู อ.นายูง จ.อุดรธานี วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวศิลป์ ทองเนื้องาม วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๒:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายเอกชาตรี สุขเสน หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมือง จ. ขอนแก่น วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นวลจันทร์ ฉันทศาสตร์รัศมี วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ครูกัญจน์พร ดุรงค์ธรานันทื หน่วยงาน : โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมถ์ วันที่ : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายไวตรี พรหมเกิด วันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ท.โชคดี บุญยื่ง วันที่ : ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ช.ภูรินทร์ เกตุจำนงค์ วันที่ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๒:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพงศ์พีระ ทองแบบ หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 วันที่ : ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ณัฐยา แสงสุวรรณ์ วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ o๘:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธัญรัศมิ์ ธิติวรรณรัตน์ วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ o๘:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธัญรัศมิ์ ธิติวรรณรัตน์ วันที่ : ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ o๘:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ต้น วันที่ : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๙:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางบังอร สหัสชาติ วันที่ : ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๘:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์ หน่วยงาน : กรมศุลกากร วันที่ : ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ o๗:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวศิริพร ภัทรสว่างวงศ์ หน่วยงาน : กรมศุลกากร วันที่ : ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ o๗:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จงรัก ศรีนา วันที่ : ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๒:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวพิชญา อู่ขลิบ วันที่ : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ o๘:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววสุทธิกานต์ สุดใจ หน่วยงาน : โรงเรียนประสานมิตรวิทยา วันที่ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑o:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสราวุฒิ อุ่นคำ วันที่ : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ o๙:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ดร.ศุภมาส เจียมรังสรรค์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ : ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑o:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กิตติศักดิ์ จังพานิช หน่วยงาน : มทร รัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายา วันที่ : ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑๒:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พงศ์วรงค์ เรืองช่วย วันที่ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒๑:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย​ภาณุวัฒน์โกษาแสง วันที่ : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๘:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ยุพาพิน อติกานต์กุล วันที่ : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๖:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางอารมณ์ื พรหมบุตร หน่วยงาน : พวกกุตัดหัววสัสตู่เบื่อกราบหยิงกะหลี่สุทิดาติดใจ วันที่ : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ o๘:๕๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กาญจนรินทร์ ธารจันทร์ วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๓:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กาญจนา ธารจันทร์ วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๓:๒๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : คารม บรรจงกิจ วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๓:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ครองคณิตฐา อัครพงษ์วุฒิกุล วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๓:๒๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ลิขิต บรรจงกิจ (นันทมานพ) หน่วยงาน : บริษัท ยัสปาลแอนด์ซันส์ จำกัด วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๑๓:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สิทธิชัย บุญปลอด วันที่ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ o๖:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พงศ์วรงค์ เรืองช่วย วันที่ : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๒:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายแสงสุริยา ศรีพูน หน่วยงาน : โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป.หนองคาย เขต ๑ วันที่ : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๕:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อธิเดช หิรัญญการ วันที่ : ๒o สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๕:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสุคนธา เดชเดชะ วันที่ : ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๓:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์ วันที่ : ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๒:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.สุชาดา อารีย์ หน่วยงาน : เพจ ดอยแม่โถ 360 องศา วันที่ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๔:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เพชราภรณ์ ดินแดง หน่วยงาน : โรงเรียนขาณุวิทยา วันที่ : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๖:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ศรัณยพงศ์ ชัยมงคลนุกูล หน่วยงาน : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วันที่ : ๑o สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๙:๓๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ด.ญ.จิราภรณ์ เข้าเมือง วันที่ : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๒:๒๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อโนทัย ตระกูลรัมย์ วันที่ : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๒:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวุฒิชัย อ่อนสด หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร วันที่ : ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๖:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : น.ส.จิรัชยา บุญรอด หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ๒o:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาง ณิชากมล เจริญวิเศษกรณ์ วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ๑๑:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางธิติมา หิรัญอนันต์พงศ์ หน่วยงาน : โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ o๙:๓๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางธิติมา หิรัญอนันต์พงศ์ หน่วยงาน : โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ o๙:๓o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายยิ่งคุณ ณ นคร หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วันที่ : ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ o๘:๒๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางอรัญญา ยงพันธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนศรีนคร วันที่ : ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ๑๖:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางขวัญตา ค้าขึ้น หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี วันที่ : ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ o๙:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นันทาเสาวภาเปลี่ยนประพาพรศรแสง หน่วยงาน : G เน็ตโรงบาลเลิดสิน วันที่ : ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ๑๓:๒๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายกูลเดชา หมื่นหาวงค์ หน่วยงาน : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี วันที่ : ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ๑๓:๓o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางมัสยมาศ รักษ์สาคร หน่วยงาน : ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี วันที่ : ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๘:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : กรกต วันที่ : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๑:๒๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิธิ หน่วยงาน : ไม่มี วันที่ : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑o:๑๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ๑ หน่วยงาน : 2 วันที่ : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ o๙:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวมนันพัทธ์ บุตรโชติวัฒน์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วันที่ : ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ o๙:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธวัชชัย เดือนขาว หน่วยงาน : โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วันที่ : ๑o มิถุนายน ๒๕๖๓ o๙:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวอรกัญญา ประกอบกุล หน่วยงาน : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย วันที่ : ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๖:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจิรภัทร ตาบัง หน่วยงาน : โรงเรียนพานพิทยาคม วันที่ : ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๕:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เขมวรา เชณบุญกุล วันที่ : ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๔:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ หน่วยงาน : โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สพม.11 วันที่ : ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ o๒:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ หน่วยงาน : โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สพม.11 วันที่ : ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ o๒:๓๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุกัญญา หวันกะเหร็ม หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ วันที่ : ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๖:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว​สุกัญญา​ หวัน​กะเห​ร​็​ม​ หน่วยงาน : โรงเรียน​บ้าน​ควน​ประชา​สรรค์​ วันที่ : ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๕:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว​สุกัญญา​ หวัน​กะเห​ร​็​ม​ หน่วยงาน : โรงเรียน​บ้าน​ควน​ประชา​สรรค์​ วันที่ : ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๕:๕๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสมสุข คงพันธ์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วันที่ : ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑o:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางภัทธนันท์ มากช่วย หน่วยงาน : โรงเรียนพัทลุง วันที่ : ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ o๙:๓๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ เปรมยุดา เจริญสุข วันที่ : ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑o:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ เปรมยุดา เจริญสุข วันที่ : ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑o:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ เปรมยุดา เจริญสุข วันที่ : ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑o:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ เปรมยุดา เจริญสุข วันที่ : ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑o:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ เปรมยุดา เจริญสุข วันที่ : ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑o:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ญ เปรมยุดา เจริญสุข วันที่ : ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑o:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายมารุต ปิ่นคง หน่วยงาน : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ : ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๒:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางกมลวรรณ ชารี หน่วยงาน : โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ วันที่ : ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ o๙:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางกมนางกมลวรรณ ชารี วันที่ : ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ o๘:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายวรัญญู ศิริวรรณ์ หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ : ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ o๙:๕๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายณัฌพล เรือนมาศ หน่วยงาน : นักศึกษา วันที่ : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒๒:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จันทิมา วันที่ : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒o:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายศุนันทิพัฒน์ อ่อนศรี หน่วยงาน : สำนักงาน กศน. กทม. วันที่ : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑๕:๓๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : กังวาน พูลสวัสดิ์ วันที่ : ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ oo:๑๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : Berenz วันที่ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒๓:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ทิพวัลย์ ผานิบุตร หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ o๙:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ส.อ.อำนาจ ทนันชัยบุตร หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๕:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธัญชนกร วันที่ : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ o๙:๕๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ดร. อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๖:๕๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวณัฏฐมณี พลสิทธิ์ หน่วยงาน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช ๑ วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒๒:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางศรีวิไล พวกน้อย หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทรพระนคร วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๗:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร่างศรีวิไล พวกน้อย หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทร.พระนคร วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๗:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายยุทธการ หาดสร้อย หน่วยงาน : โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๒:๑๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายกิตติศักดิ์ สังฆะกาโล หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร วันที่ : ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๔:๓๘ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : อภิสวัฒน์ ชัยพลพัชร์ สิริวัธนวราวัชร วันที่ : ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒o:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พรรษชล วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑o:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พรรษชล วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑o:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายธีรวัจน์ วงศ์ธนพัทธ์ วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ o๗:๕๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางกานต์พิชชา วงศ์ธนพัทธ์ วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ o๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางทองเจียน จันทร์ศรี วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ o๗:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายถวิล จันทร์ศรี วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ o๗:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวรัชณีย์ จันทร์ศรี วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ o๗:๕o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนริศรา จันทร์ศรี วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ o๗:๔๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ว่าที่ร้อยเอก กนกพิชญ์ จันทร์ศรี วันที่ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ o๗:๔๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : บาคาร่า หน่วยงาน : วันที่ : ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒๒:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : https://starbet.online/th/content/baccarat-online หน่วยงาน : https://starbet.online/th/content/dragontiger-trick วันที่ : ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒๒:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พรรษ วันที่ : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๑:๔๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พรรษชล วันที่ : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาวสาวนันทนา บุญชู วันที่ : ๑o พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒๒:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรรณทิชา เอื้อพงษ์พันธ์ เยาวภา แสงดาว และครอบครัว วันที่ : ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑o:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนฤมล แก้วเกิด วันที่ : ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๕:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาว พิมพ์นภัส พานิชวัฒน์ วันที่ : ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ oo:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวนนทลี สันตินิยม หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย วันที่ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒o:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสาคร เพ็ชรสีม่วง วันที่ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๖:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเสาวรส ชูมนต์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคูหา วันที่ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๒:๑๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสุนิดา เทพสง หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคูหา วันที่ : ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑๒:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาววรรษมน บุตรพรม และครอบครัว วันที่ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ o๙:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรพัฒน์ ธนาคุณ วันที่ : ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ oo:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : วรพัฒน์ ธนาคุณ วันที่ : ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ oo:o๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วสันต์ เพชรวิวรรธน์ วันที่ : ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒o:o๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : วสันต์ เพชรวิวรรธน์ วันที่ : ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒o:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุรางค์ วันที่ : ๓o เมษายน ๒๕๖๓ ๒๑:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธนัตถ์นันท์ วันที่ : ๓o เมษายน ๒๕๖๓ ๒๑:๑๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ธัญชนกร ธัญชนวงษ์ วันที่ : ๓o เมษายน ๒๕๖๓ ๒o:๒๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : กกก หน่วยงาน : กกก วันที่ : ๓o เมษายน ๒๕๖๓ ๑๗:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี วันที่ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย ศิรชัช จิวเมือง หน่วยงาน : มทบ.15 วันที่ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ o๖:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายกฤติพงศ์ ต๊ะวิจิตร วันที่ : ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ o๖:๒๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.ต.วิทยา แป้นแก้ว หน่วยงาน : สภ.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.ต.วิทยา แป้นแก้ว หน่วยงาน : สภ.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๕๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ร.ต.ต.วิทยา แป้นแก้ว หน่วยงาน : สภ.บ้านค่าย อ.เมือว จ.ชัยภูมิ วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.อ.หญิง กาญจนันท์ แผ่นทอง หน่วยงาน : สภ.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ วันที่ : ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๒:๔๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พ.ต.อ.วชิระ พยาน้อย พร้อมด้วย คณะแม่บ้าน, ครอบครัว และข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๓๒ หน่วยงาน : กก.ตชด.๓๒ วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.ต.ท.อภิชาติ ยิ้มแย้ม และ ข้าราชการ ธก.วส. กก.ตชด.๓๒ หน่วยงาน : กกตชด.32 วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.จตุรงค์ ยมมะลิวรวงค์ หน่วยงาน : กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:๕๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : น.ส.ศิริพร จันทร์ฤทธิ์ วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และประชาชนชาวไทยทุกคน หน่วยงาน : สำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:๑๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:๑๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : พล.ต.ท.วิชิต ปักษา หน่วยงาน : บช.ตชด. วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.วีระศักดิ์ พันธุวงศ์ หน่วยงาน : สภ.เมืองสตูล วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:๑๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.เชาวลิต ฆังคะรัตน์ หน่วยงาน : บก.ตชด.ภาค 4 วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:๑๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.ต.ท.วสันต์ มาวิเลิศ หน่วยงาน : บก.ตชด.ภาค 4 วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:๑๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง หน่วยงาน : บก.ตชด.ภาค 4 วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม หน่วยงาน : บก.ตชด.ภาค 3 วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:o๙ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายสมัย สีสัน พร้อมบุตร ธิดา ทุกคน วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : สายพันธ์ นุปิง วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ฤทธิศักดิ์ นุปิง วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นันทกานต์ นุปิง หน่วยงาน : อำเภอ จุน วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ยุพิน นุปิง วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เดช นุปิง วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ฤทธิรงค์ นุปิง หน่วยงาน : กก.ตชด.32 วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายกฤษฎา ชัยคำภา หน่วยงาน : ประธานสภาเด็กเเละเยาวชน ตำบลบางด้วน วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑o:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นาย กฤษฎา ชัยคำภา หน่วยงาน : ประธานสภาเด็กเเละเยาวชน ตำบลบางด้วน วันที่ : ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑o:๔๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ หน่วยงาน : สภฺเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ต.เฉลิม วงศ์วาน หน่วยงาน : สภ.เมืองที อ.เมือง จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๘:๕๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ต.สงคราม สุขพินิจ หน่วยงาน : สภ.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ : ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๗:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ร.ต.อ.สวาท รุ่งสันเทียะ หน่วยงาน : สภ.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๕๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ร.ต.ต.สุทธิรักษ์ คิดสุข หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรเมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๕๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : พ.ต.ท.สุชัย เกวียนโคกกรวด หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรเมืองที จังหวัดสุรินทร์ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๔๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ร.ต.อ.จักกรี พืมพ์กลาง หน่วยงาน : สภ.เมืองที จ.สุรินทร์ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๒:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดาบตำรวจสมชาย ตรงศูนย์ หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรเมืองที จังหวัดสุรินทร์ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑:๒๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ด.ต.บุญเชิด เพ็งงาม หน่วยงาน : สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑:๒๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดาบตำรวจ ประเสริฐ ไชยะคำ หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรเมืองที จังหวัดสุรินทร์ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ดาบตำรวจ อัจฉรินทร์ สุทธิกวงษ์ หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรเมืองที จังหวัดสุรินทร์ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.ต.ท.ศุภณัฐ. สุนทรกูล หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรนางรอง วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑o:๑๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ด.ต.ชุมพล พรมหนองแสน หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรเมืองที ภ.จว.สุรินทร์ วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑o:o๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : ร.ต.ต.วิจิตร ชิลนาค หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรเมืองที วันที่ : ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑o:oo น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : อัมมัน บินยูโซ๊ะ วันที่ : ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ ๒๒:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ณิศรา สุทธิสังข์ หน่วยงาน : มทร.พระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๖:๑o น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พนิดา ใจเขื่อนแก้ว วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวพะเยาว์ โคตรมุงคุณ หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวพรพรรณ วงษา หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเช่ียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ : ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ๑o:o๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุมาลี ศรีรัตนพันธ์ หน่วยงาน : วษท.มค วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕:o๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จินต์ศุจี ทองรอด วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๓๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จินต์ศุจี ทองรอด วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวบงกชกร จิณะเสน วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๓๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายนิทัศน์ จิณะเสน หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัดตาก วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวเพียงฤทัย พันเจริญ หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ๑o:๒o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวปรารถนา ภิรมย์ หน่วยงาน : กศน.อำเภอกะปง วันที่ : ๗ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวศุภวัลย์ ชูมี หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล วันที่ : ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ๑o:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายนวรัฐ วรินทร์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกล้อทอ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๖:๔๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายเสกสรร แหวเมือง วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:o๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางพัชนี สงไตรรัตน์ หน่วยงาน : กศน.อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๒:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นิกร ลิ่วลักษณ์ วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๑:o๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวลลิดา ตู้ปิ่นเพชร หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคกลาง วันที่ : ๕ เมษายน ๒๕๖๓ o๒:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : เภสัชกรหญิงชนิดา เมฆแก้ว หน่วยงาน : ร้านยาบ้านปูเภสัช วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๘:๕๕ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุพัตรา แสงทองยิ่งดี วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๗:๔๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : สุประพันธ์ โพธยานุกูล วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๗:๔๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายภาวัต เจริญวัย วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๓ o๓:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางน้ำผึ้ง​ เศรษฐพงศ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๒๑:o๓ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิศร แสงอรุณ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕:๕๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิศร แสงอรุณ หน่วยงาน : โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕:๕๑ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวสุมาลี นวลศรี หน่วยงาน : โรงเรียนวัดควนสีนวล วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕:๓๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางนิภาภร เมืองพูล หน่วยงาน : โรงเรียนวัดควนสีนวล วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : ศรีเดือน อินอยู่ หน่วยงาน : โรงเรียนผมดุงปัญญา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๕:o๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุฑรัตน์ โสพักตร์ หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อ.เถิน จ.ลำปาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๔:o๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุริยาณี ศาสนศรัทธา และครอบครัว หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโผลง สพป.นราธิวาส เขต2 วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๓๙ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายสุกรี มาลียัน และครอบครัว หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกาลูบี สพป.สตูล วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๓๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายวุฒิชัย จำปาหวาย หน่วยงาน : โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์) วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๓:๑๘ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวต่วนฮัมดียะห์ ไซอุเซ็ง หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป.สข.๓ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ๑๒:o๗ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : น.ส.นิตยา สิงตารี วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:๓๑ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.จ.อ.ธีรชาติ ชาติชวาล หน่วยงาน : วส.914 สนภ.3 นทพ. บก.ทท. วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๙:๑๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายจิรวงค์ เสนเข้ม วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๘:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายประทีป เสนเข้ส วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๘:๕๖ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นิสาชล แก้วมูลเมือง หน่วยงาน : สำนักงานกศน.อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๘:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวสุภางค์ กุลเลิศประเสริฐ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๘:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายพีรพัฒน์ สิริบุญญาชัย หน่วยงาน : โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๘:๔๒ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวสุุภรณ์ กุลเลิศประเสริฐ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๘:๔๒ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นายฮั้งเคี้ยง แซ่แต้ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๘:๔o น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นางสาวนิตยา กุลเลิศประเสริฐ หน่วยงาน : กรมการค้าต่างประเทศ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๘:๔o น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาวณัฐกมลต์ กันใจ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๘:๑๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นางสาว อิสราภา ธวัชภักดี วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๗:๕๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : พ.จ.อ.ธีรชาติ ชาติิชวาล หน่วยงาน : สถานีวิทยุ914 สนภ.3 นทพ. วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๗:๕๓ น.
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายทศพร ทองรมย์ หน่วยงาน : โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๗:๔๕ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จ.ส.ท. กิตติศักดิ์ หลวงภา หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๗:๔๔ น.
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นาย วรัญธรณ์ วงษ์ที หน่วยงาน : วืทยาลัยนาฎศิลป์ลพบุรี วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๕:o๖ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นันทพร หาญวิทยสกุล หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ o๓:o๔ น.
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : kingkan stanier วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ oo:๕๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : อ วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓ oo:๑๗ น.
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : จินดารัตน์ และ ด.ช.ภูมิพัฒน์ กิตติอำพรลักษณ์ วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ๒๓:๔๘ น.