ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวจังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

เลือกรูปแบบการ์ดถวายพระพร

พระปรีชาสามารถ

ด้านการประพันธ์

ด้านการประพันธ์ พระราชนิพนธ์ที่ทรงไว้มีจำนวนมากมาย ที่เป็นร้อยกรองนั้นมีบทร้อยกรองพระราชนิพนธ์คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้ บทร้อยกรองเบ็ดเตล็ดและบทร้อยกรองสำหรับเนื้อเพลงทั้งเพลงไทยและเพลงไทยสากล ที่เป็นร้อยแก้วมีทั้งพระราชนิพนธ์ด้านวิชาการ วรรณกรรมสำหรับเยาวชน และพระราชนิพนธ์ที่ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศแต่ละครั้ง นับตั้งแต่เล่มแรกคือ”ย่ำแดนมังกร”เมื่อเสด็จฯเยือนประเทศจีนในปี ๒๕๒๔ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีพระราชนิพนธ์ในลักษณะบันทึกการเดินทางยังต่างแดนเช่นนี้หลายสิบ เล่มแล้ว


ที่มา : th.wikipedia.org

ด้านดนตรี

เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงเรียนดนตรีไทยที่โรงเรียนจิตลดา ทรงใฝ่พระทัยศึกษาเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรี ซอด้วง ซอสามสาย ซออู้ จเข้ ระนาด และขลุ่ย ครูดนตรีไทยของพระองค์ได้แก่ ครูนิภา อภัยวงศ์, ครูจินดา สิงหัตน์, ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นต้น ทรงเรียนระนาดเอกกับ ครููสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ และเสด็ขทรงดนตรีประจำที่บ้านปลายเนินตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา เมื่อทรงเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ทรงดนตรีกับพระสหายในชมรมดนตรีไทย และทรงเรียนขับร้องเพลงไทยกับอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ในด้านการขับร้องเพลงไทยทำนองเสนาะ พระองค์ทรงเรียนกับอาจารย์กำชัย ทองหล่อ และอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน ส่วนการประพันธ์บทเพลงนั้น ทรงนิพนธ์เพลงลูกทุ่งเพลงเป็นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ชื่อเพลงส้มตำ เพลงอื่นๆที่ทรงนิพนธ์ไว้ได้แก่ เพลงเต่ากินผักบุ้ง, เพลงพญาโศก เพลงดุจบิดามารดร และเพลงลอยประทีปเถาเป็นต้น นอกจากดนตรีไทยแล้ว พระองค์ยังทรงดนตรีสากลด้วย โดยทรงเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่พระชนมายุ ๑๐ พรรษา แต่ได้ทรงเลิกเรียนหลังจากนั้น ๒ ปี และทรงฝึกเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่า จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนสามารถทรงทรัมเปตนำวงดุริยางค์ในงานคอนเสิร์ตสายใจไทย และทรงระนาดฝรั่งนำวงดุริยางค์ในงานกาชาดคอนเสิร์ต


ที่มา : th.wikipedia.org

ด้านภาษา

ในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ไม่ว่าจะภาษาตะวันออกคือ บาลี-สันสกฤต เขมรและจีน หรือภาษาตะวันตกคือ อังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมันได้ทรงใช้ภาษาเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอยู่เนืองๆ นอกเหนือจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร ยังทรงเชี่ยวชาญในบางภาษาจนถึงทรงประพันธ์บทกวีในภาษานั้นๆได้ อาทิ บทกวีพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส “les pas de mon pere” หรือ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” รวมทั้งทรงแปลกวีนิพนธ์ภาษาจีนกว่าร้อยบทเป็นภาษาไทย


ที่มา : th.wikipedia.org

ด้านศิลปะ

ในด้านศิลปะทรงเริ่มสนพระทัยการวาดภาพจากการได้ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวาดภาพสีน้ำมันและขอพระราชทานสีที่เหลือมาทรงวาดบ้าง จากนั้นก็ได้ทรงงานด้านนี้ตามพระราชอัธยาศัยโดยมิได้ทรงฝึกฝนเป็นพิเศษ ทรงเป็นศิลปินที่ไม่หยุดนิ่ง ทรงทดลองเทคนิคต่างๆและการใช้สี ทรงสร้างงานศิลปะจากสื่อหลากชนิดและวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพนอกจากการวาดภาพ ยังสนพระทัยในด้านศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ได้ทรงงานปั้นไว้จำนวนไม่น้อยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงได้รับครอบครูช่างจากหลวงวิศาลศิลปกรรม(เชื้อ ปัทมจินดา) นับเป็นนิมิตหมายอันประเสริฐแก่การเป็นช่างเขียน ช่างปั้น ซึ่งเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ทรงสนพระทัย


ที่มา : th.wikipedia.org

ข้อความถวายพระพร

(1,262 ข้อความ)

 • ข้าพระพุทธเจ้า ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓o น.
  ลำดับที่ ๑๒๗o
 • ควยเสี่ยโอ

  ข้าพระพุทธเจ้า ควยเสี่ยโอ ควยเสี่ยโอ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๙ น.
  ลำดับที่ ๑๒๖๙
 • ข้าพระพุทธเจ้า ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒๖๘
 • ข้าพระพุทธเจ้า ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒๖๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒๖๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒๖๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒๖๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒๖๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒๖๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒๖๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒๖o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๕๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๕๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๕๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๕๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๕๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๕๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๕๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๕๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๕๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๕o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า sdfgfdg sdfgsfdgsd ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๔๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมยุธารดา เจษฎางกูร ณ อยุธยา จังหวัดตลิ่งชัน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๓:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๑๒๔๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุมาลี ทักศิริ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๑๒๔๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายวีระ ติ๊บมา โรงเรียนบ้านงิ้วสูง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๓๕ น.
  ลำดับที่ ๑๒๔๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายณัฐนัย ดอกแยะ โรงเรียนบ้านงิ้วสูง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๑๒๔๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายธนวัฒน์ วังชยางกูร โรงเรียนบ้านงิ้วสูง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๓o น.
  ลำดับที่ ๑๒๔๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายสรสิทธิ์ ประไพมาลี โรงเรียนบ้านงิ้วสุง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒๔๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายมานิตย์ พิทธไชย โรงเรียนบ้านงิ้วสูง ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัเชียงใหม่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๔:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๑๒๔๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทราวดี เชื้อแพทย์ โกลด์สตาร์ แทรเวิล ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๒:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๔๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายคมสันต์ ซางซื่อมูล วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ๑ เมษายน ๒๕๖๔ oo:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๑๒๔o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายปริวัฒน์ ปั้นรูป ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ o๘:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๑๒๓๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสมาน ปั้นรูป ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ o๘:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๑๒๓๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายณพล ปั้นรูป ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ o๘:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๑๒๓๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรินทร์ นิลจันทร์ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑o น.
  ลำดับที่ ๑๒๓๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธิชาภัทร สมใจ พ.ต.อ.E.U.(502)(c)(3) ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒๒:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๑๒๓๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายพีรภพ โพธิ์พงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗:๑๒ น.
  ลำดับที่ ๑๒๓๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า อมรรัตน์ ปลูกสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒๓๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณพัชร สิริโชติธนา สำนักงานจังหวัดตาก ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๑๒๓๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางพัชรี. ใบยา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑o:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๑๒๓๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย บุญเที่ยง หมูโพธิ์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๓o น.
  ลำดับที่ ๑๒๓o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศรีไพร ตราชูคงวุฒิ กศน.อำเภอแม่สอด ๑o กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๗:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒๒๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ศศินา สุขเจริญ อบต. แม่หละ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑o:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๑๒๒๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า อภินันท์​ วัฒนา​ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๙:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๑๒๒๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จันทร์จิรา นวลนิ่ม สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๑๒๒๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์ ครูโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๙:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๑๒๒๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจันทร์ จิตแจ่มแจ้ง สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๙:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๑๒๒๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์ ครูโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๙:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๑๒๒๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายประทุม วงศ์คำ กำนันตำบลแม่กลอง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๑๒๒๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายพิชญะ ศรีโสภาบุปผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๑๒๒๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.ถนอม มหาวีระตระกูล ธ.ก.ส.สาขาวังเจ้า ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:o๙ น.
  ลำดับที่ ๑๒๒o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางปีลันธนา สุวรรณปัญญา สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเจ้า ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:o๘ น.
  ลำดับที่ ๑๒๑๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอาริสา ลินิฐฎา อาจารย์ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๒:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๑๒๑๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายนภดล ปันติ๊บ ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๒:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๑๒๑๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมผกา สาครินทร์ อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑o:๑o น.
  ลำดับที่ ๑๒๑๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางรัชฎา มติกวิน โรงพยาบาลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๘:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๑๒๑๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางรัชฎา มติกวิน โรงพยาบาลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๘:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๑๒๑๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนัชชา กาล้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุเหนือ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๒:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๑๒๑๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระพล บูชาคุณธรรม นายก อบต. แม่ตื่น อ. แม่ระมาด จ. ตาก ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๘:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๑๒๑๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดิ์สิทธิ์ มติกวิน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๗:๓๔ น.
  ลำดับที่ ๑๒๑๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนภเกตน์ วัฒนโฉมยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๔:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๑๒๑o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุจิตต์ ทรัพย์สินพนาไพร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๓:o๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒o๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ จันทร์บุตร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๒:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑๒o๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสิรีธร. บุญสา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๑:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๑๒o๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางศศิวิมล. สุริยะ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๑:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๑๒o๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงกิตติกานต์ สมมาคูณ โรงเรียนนาด้วงวิทยาคม ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๑:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๑๒o๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิ่นแก้ว สมมาคูณ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๑:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๑๒o๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๙:๕๘ น.
  ลำดับที่ ๑๒o๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสกล วงค์วรรณชัย พร้อมครอบครัว ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๗:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๑๒o๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววลัยลักษณ์ ศรีบุรมย์ พร้อมครอบครัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๗:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๑๒o๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางปราณี เมืองฝั้น ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ o๕:๒๙ น.
  ลำดับที่ ๑๒oo
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุธารัตน์ โพธิ์เลิก ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๑๒ น.
  ลำดับที่ ๑๑๙๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.รัตนาพร โพธิ์วิเศษ ศศช.บ้านหมาบ้า ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:o๘ น.
  ลำดับที่ ๑๑๙๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.รัตนาพร โพธิ์วิเศษ ศศช.บ้านห้วยหมาบ้า ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:o๕ น.
  ลำดับที่ ๑๑๙๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุวัฒน์ จันทสิทธิ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ๓o มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๓๕ น.
  ลำดับที่ ๑๑๙๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐวรรธน์ พูพวงจันทร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๓o มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๑๑๙๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววารี นาครัตน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๔o น.
  ลำดับที่ ๑๑๙๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายธนโชติ ครองสนั่น โรงเรียนโสตศีกษาจังหวัดตาก ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๙๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมศรี ดรรชนีนามชัย ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๑๑๙๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลหทัย วิเศษสิงห์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๑๑๙๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวราเทพ ศันสนะพงศ์ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๑๑๙o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายยงยุทธ ปานขลิบ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๑๑๘๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวิภัทร ธนนันท์ธาดา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๑๑๘๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภกร​ พรมมิน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๑๑๘๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฏฐณิชา พลเสน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๑๑๘๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ด.ต.สมจืตต์ สายชลคีรี กองร้อยตำรวจตรัเวรชายแดนที่344 ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๑๑๘๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางประทิม สายชลคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๑๑๘๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงณัธยาน์ พลเสน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔o น.
  ลำดับที่ ๑๑๘๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางโสรดา พลเสน โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๘ น.
  ลำดับที่ ๑๑๘๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ธนัช สวัสดิ์นำ กศน.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๑๑๘๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาย อินทร์แก้ว - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๑๑๘o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายทอน อินทร์แก้ว - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๑๑๗๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สุคนธ์ อินทร์แก้ว รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓๕ น.
  ลำดับที่ ๑๑๗๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายพจนารถ นุกูลคาม สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๙ น.
  ลำดับที่ ๑๑๗๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัชชา เสือบุญมี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๒:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๑๑๗๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สายชล ขุนแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๑๑๗๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดารณี สิริย่างสกุล ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๗๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว​บุษบา​ ระรื่น​ โรงเรียน​ท่าน​ผู้หญิง​วิไล​ อมา​ตยกุล​ (บ้าน​เปิง​เค​ลิ่ง​)​ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๑๑๗๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายธนากร ทองประดับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:oo น.
  ลำดับที่ ๑๑๗๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวาสนา​ มัคนา ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๑๑๗๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายปฐวี ตาเครือ ขสป.อุ้มผาง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๑๑๖๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย จักรกฤษณ์ สายปาน กศน ตำบล วังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัด ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๑๑๖๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอินธิรา จันทา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๑๑ น.
  ลำดับที่ ๑๑๖๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลดา ธัญญา โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๑๑๖๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว รัตน์บัวจันทร์ กศน. ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๑๑๖๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัตน์ติกาล บัวจันทร์ กศน.ตำบลวังหิน ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๑๑๖๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิเรก ทิมกูล โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๑๑๖๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย​ อภัย​ ใจ​ยะ​ เขต​รักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​อุ้มผาง​ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๑๑๖๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางยุพา ธาราดรุณีกุล โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:o๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๖๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐสุดา สีสะเเล ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๖o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า กัลยกร สุขสวัสดิ์ กศน. ตำบลวังหิน อ.เมือง จ.ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๕๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า กัลยกร สุขสวัสดิ์ กศน.ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๒ น.
  ลำดับที่ ๑๑๕๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชวัลลักษณ์​ วงค์พิทักษ์ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๑๑๕๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า วราภรณ์ วิวัฒน์รุ่งนภา รร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา(บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๑๑๕๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพร สืบอ่อน กศน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๑๑๕๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรารัตน์ ก้อนทอง โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๑๑๕๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธันยกานต์ ตาขัน ข้าราชการครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๑๑๕๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพร สืบอ่อน กศน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔o น.
  ลำดับที่ ๑๑๕๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวิฑูรย์ ยาคำลือ โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๔ น.
  ลำดับที่ ๑๑๕o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวิตรี ยาคำลือ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๔๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๔๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ภูวดล พุฒิเกียรติพนา บ้านทีจอซี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๔๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า วรรณณิษา มณียอดฟ้า โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๑๑๔๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสงกรานต์ ธนะการ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๑๑๔๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายบุุญทาน สารเพ็ชร ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๑๑๔๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกพร กันโต สจป.ที่ 4 ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๔๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมรัก เจนดี สจป.ที่ 4 ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๑๑๔๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายธนัทชัย ทิพย์บุรี สจป.ที่ 4 ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒o น.
  ลำดับที่ ๑๑๔๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปรารถนา สาริกา สจป.ที่ 4 ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๑๑๔o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางนพภาภรณ์ เลิกสายเพ็ง สจป.ที่ 4 ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๑๑๓๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรรณิการ์ อุตมา สจป.ที่ 4 ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๑๑๓๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนภาลัย บุญเลิศ สจป.ที่ 4 ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๑๑๓๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสกาย อุปสอด สจป.ที่ 4 ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๑๑๓๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณภัสนันท์ คำเอี่ยม สจป.ที่ 4 ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๑๑๓๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ชุลีพร สุทธิพันธุ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๓๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายธนพล ขยายเสียง สจป.ที่ 4 (ตาก) ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๓๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวคัมภีรพรรณ ภคศิริวัฒนา สจป.ที่ 4 (ตาก) ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๒ น.
  ลำดับที่ ๑๑๓๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางภัทราภรณ์ นทีประสิทธิพร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑o น.
  ลำดับที่ ๑๑๓๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชา​ ลายอด กศน.​ ตำบล​วังหิน​ อ.​เมือ​ง​ จ.ตาก ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๑๑๓o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวหาญปรีชาสวัสดิ์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๑๑๒๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๒๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์ฤทธิ์. วิธิกูล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๑๒๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเขมิกา บุญยืน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๒๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเพ็ญพักตร์ ใจเสียสุ โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑๒๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ด.ต.วัฒนา ยศปัญญา กองร้อย ตชด.347 ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:oo น.
  ลำดับที่ ๑๑๒๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จุฑามาศ ทีฟอง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕o น.
  ลำดับที่ ๑๑๒๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายขจร บุษบงก์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่อุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔o น.
  ลำดับที่ ๑๑๒๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรศักดิ์ สายวา สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓o น.
  ลำดับที่ ๑๑๒๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจอดาพอ สำราญเปรมปรี เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๙ น.
  ลำดับที่ ๑๑๒o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสีนวล โท่นเป้า ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๑๑๑๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนพร ซะซู สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๑๑๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจอดาพอ สำราญเปรมปรี สนง.เขตฯอุ้มอาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๑๑๑๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า หัทยา แปงต๊ะสืบ รพ.สต.บ้านวะครึโค๊ะ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๑๑๑๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายประพาย แก่นนาค สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร กรมป่าไม้ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๑๑๑๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ธดารัตน์ สาครการะเกด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๙ น.
  ลำดับที่ ๑๑๑๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางธิดารัตน์ สาครการะเกด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๑๑๑๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางธิดารัตน์ สาครการะเกด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๑๑๑๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า มึซูกิ สาครศรีโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓o น.
  ลำดับที่ ๑๑๑๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปราณปริยา รวมสุข โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑๑๑o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุพิน ดลจิตรคณาสิน โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๑๑o๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุทธาภรณ์ เขียวน้อย โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๑๑o๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรทัย ไชยขวัญ โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒o น.
  ลำดับที่ ๑๑o๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายดำรง ศรีเวียง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒o น.
  ลำดับที่ ๑๑o๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสะคือทู บุญเบญจรัตน์ กระทรวงสาธารณสุข ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๑๑o๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเกียรติโชต เทียมฉันท์ รพ.สต.แม่จัน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๑๑o๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายดำรง ศรีเวียง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๑๑o๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิยาวรรณ ศรีคีรีสวรรค์ โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๑๑o๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายดำรง ศรีเวียง นักตัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๑๑o๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า มาลีวัลย์ ซะซู รพ.สต.แม่จัน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๑๑oo
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวแสงจันทร์ ภิวงษ์ รพ.สต.แม่ละมุ้ง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๑o๙๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ยิ่งลักษณ์ กาญจนเจริญชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๑ น.
  ลำดับที่ ๑o๙๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เจแป๊ะ. ทอแสงพนาเวศ สำนักงานสาธารสุขอำเภออุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑o น.
  ลำดับที่ ๑o๙๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า องอาจ ซางแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑o น.
  ลำดับที่ ๑o๙๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยะวรรณ เชิงผาวารีสงบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่จัน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๘ น.
  ลำดับที่ ๑o๙๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐพร อย่างคุณธรรม โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๘ น.
  ลำดับที่ ๑o๙๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจีรนันท์ เวชกิจ โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๖ น.
  ลำดับที่ ๑o๙๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เจแป๊ะ ทอแสงพนาเวศ สำนักงานสาธารสุขอำเภออุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๕ น.
  ลำดับที่ ๑o๙๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ศศินภา การะเกดกนก สสอ.อุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๕ น.
  ลำดับที่ ๑o๙๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกานดา คลองเคียน สสอ.อุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๕ น.
  ลำดับที่ ๑o๙o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรทิพย์ จันทรกรกุล รพ.สต.บ้านเปิงเคลิ่ง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๘๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ศิวากรณ์ ไพศาลวัฒนะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๓ น.
  ลำดับที่ ๑o๘๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า วินัย เวทย์สกุลพูลสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๓ น.
  ลำดับที่ ๑o๘๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสงวนศักดิ์ ปานนิล สสช.บ้านร่มเกล้า5 ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๒ น.
  ลำดับที่ ๑o๘๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชิษณุพงศ์ ศกุณากร สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกุยต๊ะ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๒ น.
  ลำดับที่ ๑o๘๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางปราณี จาดดี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๑ น.
  ลำดับที่ ๑o๘๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสังคม จาดดี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:oo น.
  ลำดับที่ ๑o๘๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวิบูลย์ พงศ์พูนสมบัติ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านร่มเกล้า5 ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:oo น.
  ลำดับที่ ๑o๘๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจีรนันท์ เวชกิจ โรงพยาบาลพอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:oo น.
  ลำดับที่ ๑o๘๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญชนก หอมชื่น โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๑o๘o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายพิชาชาญ แก้วเล่อ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๑o๗๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจีรพันธ์ วังสิงห์ โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๑o๗๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวผดุงขวัญ จาดดี โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๕๘ น.
  ลำดับที่ ๑o๗๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายนิยม​ ศรีโสภาบุปผา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๑o๗๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวิภาดา โลหะกฤษณะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๑o๗๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า รัตนาวดี ดีแก้ว ครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มผางสังกัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑o๗๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนภอร อารัย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๗๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จารุวรรณ ขำรัตน์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:o๑ น.
  ลำดับที่ ๑o๗๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายศรายุ เพ็งผลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๑o๗๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงชีวาพร ศรีปรางค์ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๑o๗o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร สารจุม สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๑o๖๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย เจริญ โสสุด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๗ น.
  ลำดับที่ ๑o๖๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายยงยุทธตระหง่านกุลชัย เขตรักษาพันธุ์อุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๑o๖๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางยุภา สิทธิเกตุ เขตรักพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑o๖๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนาจ ฟองชัย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:o๗ น.
  ลำดับที่ ๑o๖๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ชนากานต์ แก้วรัตน์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:o๓ น.
  ลำดับที่ ๑o๖๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุญตา - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๑o๖๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัตน์ พลแสน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๑o๖๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนวลศิริ ตีคำ โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๖๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางมะลิลา พลแสน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๖o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุบิน การินตา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๕๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางมณเทียร การินตา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๑o๕๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอดุลย์ศักดิ์ อุดี เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๑o๕๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฑาทิพย์ ชมฤทธิ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๑o๕๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอดุลย์ศักดิ์ อุดี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตาก ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๑o๕๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจำเริญ เลิศล้ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕o น.
  ลำดับที่ ๑o๕๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางทองปอนด์ เลิศล้ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕o น.
  ลำดับที่ ๑o๕๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เฉลิมพล บทศรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๕๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า โฉมยง ติ๊บหล้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๑o๕๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จิรฐา ขุนนคร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๑o๕o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชลิต. สิทธิเกตุ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๑o๔๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุญร่วม ขุนอินทร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง สำนักฯ14 (ตาก) กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑o๔๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชลิต สิทธิเกตุ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๔๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จุฑามาศ นนทะภักดิ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๙ น.
  ลำดับที่ ๑o๔๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายภิรมย์ พวงสุมาลย์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (จังหวัดตาก) ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๗ น.
  ลำดับที่ ๑o๔๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สาวิตรี การินตา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๔๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สีวิกา เพ็งผลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๑o๔๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัทกาญจน์ เชื้อทอง เทศบาลตำบลแม่กลอง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๑o๔๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาราลี เรือนฝ้าย โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒o น.
  ลำดับที่ ๑o๔๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนฝ้าย ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๑o๔o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดวงใจ ใจยะ เขตรักษาพันสัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๑o๓๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงกมลทรรศน์ พวงสุมาลย์ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑o น.
  ลำดับที่ ๑o๓๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายปพนพัชร์ พวงสุมาลย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - เฉลิมพระเกียรติ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๙ น.
  ลำดับที่ ๑o๓๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอลงกต ยอดเมือง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๘ น.
  ลำดับที่ ๑o๓๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายครรชิต ยอดเมือง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๗ น.
  ลำดับที่ ๑o๓๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัญญนันทน์ ธัญโรจน์วิรัณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผาง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๗ น.
  ลำดับที่ ๑o๓๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายไพโรจน์ พรหมบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๑o๓๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายไพโรจน์ พรหมบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕o น.
  ลำดับที่ ๑o๓๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สมพวง มูลวงษ์ รพ.สต.บ้านแม่กุใหม่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๑o๓๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางศศิวิมล สนสิทธิกัน องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓๘ น.
  ลำดับที่ ๑o๓o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพินณะรัตน์ พิกุล ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓o น.
  ลำดับที่ ๑o๒๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายประวิทย์ สุสกุลโชคดี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๙ น.
  ลำดับที่ ๑o๒๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายดัสกร ชาตรีวินิจทอง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๑o๒๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญสืบ ลอดแปง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:oo น.
  ลำดับที่ ๑o๒๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า รัตนมน หมอนสอาด กศน. อำเภอเมืองตาก จ.ตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:o๒ น.
  ลำดับที่ ๑o๒๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สายทิพย์ เอกบรรเลง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๒๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สายทิพย์ เอกบรรเลง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๒๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สายพิณ ปานทา รพ.สต.บ้านชะลาด ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๑o๒๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย ดวงดี ถวัลย์สุขศรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:o๑ น.
  ลำดับที่ ๑o๒๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยฤทธิ์ เจริญสุข สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๑o๒o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชานนท์ พุฒิไชยจรรยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านเจดีย์โคะ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๑o๑๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ชานนท์ พุฒิไชยจรรยา รพ.สต.บ้านเจดีย์โคะ อ.แม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒o น.
  ลำดับที่ ๑o๑๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สุวัจนี ฤทธิ์จรรโลง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๑o๑๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายนพรัตน์ เปี้ยหลี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:oo น.
  ลำดับที่ ๑o๑๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายไมตรี เปี้ยหลี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๑o๑๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายมงคล นาพรม เจ้าหน้าที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๑๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายดุษฎี มูลเขียว โรงเรียนบ้านไม้กะพง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๑๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุนีย์ ดนุพงค์ลิขิต โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๘ น.
  ลำดับที่ ๑o๑๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายโรจน์ศักดิ์ เมฆี บริษัท เจ้าพระยาพืชไร่ 2999(กำแพงเพชร)จำกัด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๑o๑๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วิมลสิริ แก่นคำ สำนักงานอัยการจังหวัดตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๔ น.
  ลำดับที่ ๑o๑o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางปาริชาติ สุ่มแสนหาญ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๔ น.
  ลำดับที่ ๑oo๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วิมลสิริ แก่นคำ สำนักงานอัยการจังหวัดตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๑oo๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.นิตยา สีลา รพ.สต.บ้านแม่กุใหม่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๑oo๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสายันต์ คำพิโล รพสต.บ้านแม่กุใหม่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓o น.
  ลำดับที่ ๑oo๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมารีนา อุสนุน โรงเรียนบ้านไม้กะพง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑oo๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมารีนา อุสนุน โรงเรียนบ้านไม้กะพง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๑oo๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมารีนา อุสนุน สพป.ตากเขต2 ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๑oo๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายกฤตธัช นนทวฤทธิ์ ท่ีทำการปกครองอำเภอวังเจ้า ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:oo น.
  ลำดับที่ ๑oo๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจเร นะราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๘ น.
  ลำดับที่ ๑oo๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฟ้าใส วรรณสารคีรี โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๑ooo
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ดาบตำรวจโฆษิต​ เลอลาด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่​347 อ.อุ้มผาง​จ.ตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:o๕ น.
  ลำดับที่ ๙๙๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางปาริชาติ น้อยบ้านป่า สพป.ตากเขต 2 โรงเรียนบ้านไม้กะพง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๙๙๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววชิรญาณ์ มาดา โรงเรียนบ้านไม้กะพง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๙๙๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรพันธ์ ศิริพร โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๙๙๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศุภานันท์ เจนจินต์วิทยา โรงเรียนบ้านไม้กะพง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๙๙๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายปรมี แก้วกัลยา ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๙๙๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปภาวดี มนินทร์ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๙๙๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.เพ็ญจันทร์ แสงโสภณ ศิษย์วัดซอยสามัคคีี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๙๙๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อ้อย จวงภูเขียว โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย จ.ชัยภูมิ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๓๙ น.
  ลำดับที่ ๙๙๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว มัณฑิตา สาคร ม.ราชภัฎธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๙๙o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญญาณี หนึ่งแสนทัพ โรงเรียนบ้านไม้กะพง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๓๔ น.
  ลำดับที่ ๙๘๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจิระวิน. พุ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา อ.อุ้มผาง จ.ตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๙๘๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอวิปภากรณ์ มนินทร์ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๙๘๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พระศุภสัณห์ มหาลาโภ วัดจอมมณี(กองขวา) อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๙๘๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวิมล ตาเอื้อย และครอบครัว โรงเรียนบ้านไม้กะพง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๙๘๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ปิ่นมณี​ ​อินต๊ะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๙๘๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า อชิรญา เฝือจู โรงเรียนบ้านไม้กะพง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๙๘๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเชษฐ อินเจือจันทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:o๘ น.
  ลำดับที่ ๙๘๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายมงคล ภักดี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ฝ่ายคดีและของกลาง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:o๕ น.
  ลำดับที่ ๙๘๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายมงคล ภักดี และครอบครัว ฝ่ายคดีและของกลาง ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) กรมอุทยานแห่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:o๒ น.
  ลำดับที่ ๙๘o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอัษฎาง ขันชาลี สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-6 กำแพงเพชร ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๙๗๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวขนิษฐา รักเอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕o น.
  ลำดับที่ ๙๗๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเปล่งฉวี ช่างเงิน โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๙๗๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชิด บุญมาก โรงพยาบาลแม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๙๗๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเปล่งฉวี ช่างเงิน โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๙๗๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางผ่องศรี อยู่ม่วง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๙๗๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายประโยชน์ คัมภีร์อาชีวะ กศน.อำเภอท่าสองยาง ศศช. บ้านทีหลึคี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๙๗๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายธงชัย แสนสวยสกุลวนา กศน.อำเภอท่าสองยาง ศศช. บ้านเซกลา ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๙๗๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายทรงศักดิ์ คีรีวิบูลย์ชัย กศน.อำเภอท่่าสองยาง ศศช. บ้านโจะเก้ปู่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๙๗๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเบญจวรรณ สระสำอาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๓o น.
  ลำดับที่ ๙๗o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชนิศา​ ชื่นชมบุญ สำนักงานสหกรณ์​จังหวัด​ตาก​ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๙๖๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า วรรณกานต์ วุฒิใจ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๙๖๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ฉัตรชัย พล้สน อบต.แม่ต้าน ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๙๖๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรพล เกวี ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๙๖๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบงกชพร สุก๋า เทศบาลตำบลแม่จะเรา (กองการศึกษา) ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๘ น.
  ลำดับที่ ๙๖๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า กฤษฏิ์กุล ตาคำ รพ.แม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๙๖๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จินตนา ขอดเตชะ เทศบาลนครแม่สอด ร.ร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๙๖๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชระ สุรเดช โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๙๖๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอัญชลี ใจยอด โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๙๖๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางศิริพร. นิลสิงขรณ? เทศบาลนครแม่สอด รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:oo น.
  ลำดับที่ ๙๖o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางกาญจนา กระต่ายทอง ้เทศบาลนครแม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๗ น.
  ลำดับที่ ๙๕๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุภาพ มีสุข ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๙๕๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมะลิ พันทิม ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๙๕๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายกฤษณะ มีสุข โรงเรียนบ้านเซอทะ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๙๕๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางศิริพร นิลสิงขรณ์ เทศบาลนครแม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๙๕๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิไลรัตน์ มัทธวรัตน์ ธ.ก.ส.สาขาพระธาตุผาแดง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๙๕๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางศิริพร นิลสิงขรณ์ เทศบาลนครแม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๙๕๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางศิริพร นิลสิงขรณ์ เทศบาลนครแม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๙๕๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอัญชลี ใจยอด โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕o น.
  ลำดับที่ ๙๕๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกนก ทากัมมา โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕o น.
  ลำดับที่ ๙๕o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางชัชชญา โชติมนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕o น.
  ลำดับที่ ๙๔๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอมรรัตน์ เลียงผา เทศบาลนครแม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕o น.
  ลำดับที่ ๙๔๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางดวงมณี เกษมพุทธิกิจ เทศบาลนครแม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๙๔๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางกมลวรรณ ศิริกัณทะ เทศบาลนครแม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๙๔๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเหมณัตน์ ปลั่งสุข โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๙๔๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมัทนา ตาคำ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๙๔๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมัทนา ตาคำ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๙๔๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวประทุมภรณ์ ต๊ะสุ เทศบาลนครแม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๙๔๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเนตรนภา ชมชื่น ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๙๔๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางแก้ว ถาวร ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒o น.
  ลำดับที่ ๙๔o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกาญจนา คุ้มครอง เทศบาลนครแม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒o น.
  ลำดับที่ ๙๓๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเชวลิต ชมชื่น ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒o น.
  ลำดับที่ ๙๓๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสกุล ชมชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๙๓๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิเรก สุ่มแสนหาญ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๙๓๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางจำราญ ชมชื่น ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๙๓๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริเพ็ญ คำรินทร์ เทศบาลนครแม่สอด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๙๓๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.นภสร ชมชื่น ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๙๓๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ ชมชื่น เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๙๓๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภาวิตา หลำคำ โรงพยาบาลพบพระ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:o๓ น.
  ลำดับที่ ๙๓๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เชิดชาย ไคร้แค กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๙๓o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเกียง ชนะพิม โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๙๒๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ภูริ คงศักดิ์วรเวช ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๙๒๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายนพรัตน์ คงศักดิ์วรเวช ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๙๒๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางนันทยา แสนนรินทร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรว ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๙๒๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเนตรนภา คงศักดิ์วรเวช ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๙๒๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมณีรัตน์ คงศักดิ์วรเวช ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๒o น.
  ลำดับที่ ๙๒๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางงามตา คงศ้กดิ์วรเวช ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๙๒๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวิโรจน์ คงศ้กดิ์วรเวช ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๙๒๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ท.วีระยุทธ ภูมิภาค กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๖:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๙๒๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เสาวณีย์..ทินา คณะ.อสม.อพสต ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ o๑:๕o น.
  ลำดับที่ ๙๒o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทรภร นิตย์กมล กศน.อำเภอท่าสองยาง ศศช.บ้านก่อบอทะ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๙๑๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.สิทธิกร วงษ์โก ร.4 พัน.2 ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๙๑๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวพนิต-อรพินธ์ บุญชะม้อย ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:o๒ น.
  ลำดับที่ ๙๑๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์​ ยิ้มสบาย ร้อย.ร.421 ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๔o น.
  ลำดับที่ ๙๑๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายประยูร วัฒนเมธีกุลและครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๙๑๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายกิติชัย พรมมินทร์ พร้อมด้วยครอบครัว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:o๔ น.
  ลำดับที่ ๙๑๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จิราพร ทุมสิทธิ์ รพ.สต.บ้านปากห้วยแม่ท้อ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๔o น.
  ลำดับที่ ๙๑๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๓๙ น.
  ลำดับที่ ๙๑๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๙๑๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ท.หญิง สุจิรา เรืองคุ้ม กองบังคับการตํารวจทางหลวง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๙๑o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอรพินท์ ขันหลวง กศน.อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๙o๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลักขณา วิลาศสูงไกล ศพด. คีรีราษฎร์ 3 ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๙o๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จิณห์วรา สิทธิกาย กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด ต.แม่สอด จ.ตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๙o๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เฉลิมวรรณ พุ่มประจักษ์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๙o๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๙o๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายพีรภพ โพธิ์พงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒o น.
  ลำดับที่ ๙o๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า อุบล เขียวสีทอง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๙o๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิงปุณิกา อุตสาหะฐานะ รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑o น.
  ลำดับที่ ๙o๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภาวดี พลหลง รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:o๓ น.
  ลำดับที่ ๙o๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.หญิง นิอร. บุญแสนรัน โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:o๒ น.
  ลำดับที่ ๙oo
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นลัทพร เลี่ยมสมบัติ รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:o๑ น.
  ลำดับที่ ๘๙๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ภาณุพงศ์ เครือวงค์ รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:oo น.
  ลำดับที่ ๘๙๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิริธร. ศรีเทพ ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:oo น.
  ลำดับที่ ๘๙๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญญา จันทร์ืา ที่ทำการปกครอง อำเภอวังเจ้า ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:oo น.
  ลำดับที่ ๘๙๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอธิบดี คำฟั่น ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๘๙๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐรุจา นาไชยสิทธิ์ ที่ทำการปกครอง อำเภอวังเจ้า ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๘๙๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพงษ์ เสากุล ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๘๙๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสรวิชญ์ อาชาวัฒนกุล ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๘๙๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีจิรพงศ์ บุญโกมล กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๙ น.
  ลำดับที่ ๘๙๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ นาสงบสุข และครอบครัว สนง.กศน.จังหวัดตาก อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๘๙o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จันทรา อมรคีรีกุล กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒o น.
  ลำดับที่ ๘๘๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๘๘๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายประจวบ​ เป็งโย ศูนย์​การเรียน​ชุมชน​ชาวไทย​ภูเขา​ "แม่ฟ้าหลวง" บ้านยะกะเตอะโค๊ะ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๘๘๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุสรณ์ อาชาสูคนธ์ กศน. ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๘๘๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐิติชญา เกษียรธารา กศน.อำเภอท่าสองยาง (ศศช.บ้านซอแข่วาคี) ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๘๘๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลอยเดือน​ รุ่งสว่าง สำงานกศน.จังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๘๘๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิชัย อาชาสุคนธ์ กศน.จังหวัดตาก(กศน.อำเภอท่าสองยาง) ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๘๘๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายคารวะ นะพอเพียง กศน.อำเภอท่าสองยาง ศศช.บ้านเซกลา ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๘๘๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ภาวินี จารุเจริญทรัพย์ ธกส. ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๘๘๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัจฉรา ไวยุวัฒน์ กศน.อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:o๕ น.
  ลำดับที่ ๘๘o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางปิ่นแก้ว ดีมอญ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:o๒ น.
  ลำดับที่ ๘๗๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัญญภัทร ก่อเกียรติบารมี ศศช.บ้านโกจีโกร กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๘๗๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายมาโนช ดวงเกษมสุข ครูนิเทศก์ กลุ่มบ้านกลูแจทะ กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๘๗๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวรรณพร แสงฮาด กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๒๙ น.
  ลำดับที่ ๘๗๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศรัณยา ชื่นบรรพตกุล ศศ.บ.บ้านแม่เหว่ยทะ กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๘๗๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลชนก ดวงสันติสุข วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๘๗๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางพิกุล ขวัญอ่อน กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๘๗๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริวรรณ ศรศิลปาวุธ กศน.อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๘๗๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลหทัย วิเศษสิงห์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๘๗๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชิต บริหารพานิช กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๘๗o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ประดิษฐ์ สุขเกษม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๘๖๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจำเรียง นรอยู่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:o๔ น.
  ลำดับที่ ๘๖๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ไพบูลย์ ภู​่พงษ์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:o๓ น.
  ลำดับที่ ๘๖๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาพร สถิตพนากร กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๘๖๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายนิวัฒน์ เงินงามมีสุข กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๘๖๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชญาณินทร์ ชายป่า กศน. อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดสำนักงาน กศน ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๘๖๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ชิดชนก หาญบุ่งคล้า กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕o น.
  ลำดับที่ ๘๖๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทร์ระวี คีรีพิทักษ์ กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๘๖๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ภัทร์นฤน นาวาสายชล กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๘๖๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พิมพ์มาส หงษ์ทอง รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๘๖o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลหทัย วิเศษสิงห์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๘๕๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนวย วรางค์กรณ์ธาดา กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๘๕๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายปฏิพล อุดมพรพนา ศศช. "แม่ฟ้าหลวง"บ้านเซหนะเดอลู่ (สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก) ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๘๕๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววันทนา สงวนวงค์ โรงเนัยนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๔ น.
  ลำดับที่ ๘๕๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สุดสาคร วังสมบัติ กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๘๕๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสินิชา แจ่มแจ้ง หอการค้าจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๘๕๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ปิโยรส อินจำปา และครอบครัว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๓o น.
  ลำดับที่ ๘๕๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๘๕๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวนันท์ แซ่ย่าง อบต.คีรีราษฎร์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๒o น.
  ลำดับที่ ๘๕๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอัมรินทร์. จันทระ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๘๕o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาง ธัญสินี ทองมา ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:o๙ น.
  ลำดับที่ ๘๔๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราภรณ์ แซ่ว้าน อบต.คีรีราษฎร์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:o๙ น.
  ลำดับที่ ๘๔๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย วัชรวุฒิ ทองมา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:o๘ น.
  ลำดับที่ ๘๔๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอาทิตยา เหล่าเสรีภาพ อบต.คีรีราษฎร์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:o๗ น.
  ลำดับที่ ๘๔๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายปพนพัทธ์ รัตนกุลอธิติวุฒิ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:o๑ น.
  ลำดับที่ ๘๔๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอัญชลีพร รัตนกุลอธิติวุฒิ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อ.พบพระ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๘๔๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายนรา ชาลีชาติ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๘๔๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสุนิษา น้อยสอนเจริญ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๓o น.
  ลำดับที่ ๘๔๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวิจิตรา ดงแสง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๘๔๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยพงษ์ เวียงจันทร์ รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๘๔o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.พิสิฐชัย ผิววันดี รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๘๓๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจีรนันท์ แซ่ย้าง อบต.คีรีราษฎร์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๘๓๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย จรัญ แสงมณี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๘๓๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางนุจลี. ตามล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๘๓๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพนิดา เถื่อนกูล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๘๓๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พนิดา เถื่อนกูล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๘๓๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัตติกาล จันทร์ออน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๑ น.
  ลำดับที่ ๘๓๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทัปปภา โนคำ เทศบาลทุ่งหลวง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑o น.
  ลำดับที่ ๘๓๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก แสวง ม่วงเขียว โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๘ น.
  ลำดับที่ ๘๓๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางปาริชาติ แก้วคง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๑ น.
  ลำดับที่ ๘๓o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรนารี นาคจีน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๑ น.
  ลำดับที่ ๘๒๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๘๒๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๘ น.
  ลำดับที่ ๘๒๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๗ น.
  ลำดับที่ ๘๒๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางจิตรานุช. วิมุติ ธกส พระธาตุผาแดง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๘๒๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุรีพร. สอนปาละ ธกส พระธาตุผาแดง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๘๒๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอรวรรณ จากสูงเนิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๘๒๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอรวรรณ จากสูงเนิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๘๒๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอนุสสรา. คุณคง ธกส พระธาตุผาแดง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๘๒๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางปัทมลักษณ์ ตันรัตนะ ธ.ก.ส. สาขาพระธาตุผาแดง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๘๒o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพล ปาหา ธ.ก.ส.สาขาพระธาตุผาแดง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๘๑๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพชรพรรณ เครือเอม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๘๑๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายดุสิต กิติประสาท ธกส.สาขาพระธาตุผาแดง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๘๑๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญชัย คู่ควร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอท่าสองยาง ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๘๑๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง อัญชณา แผ้วก้่ง รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๘๑๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สุริโย เร็วรุด รพ.ค่ายวชิรปราการ มทบ.310 ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๘๑๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิงธนพรพรรณ พันธุ์คง รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๘๑๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า กนกวรรณ ก่อเกิด โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๘๑๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง ศรีสมร เลี้ยวเรียน รพ.ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๘๑๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.พีรพล วิมลสันติรังษี รพ.ค่าบวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๘๑o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมา โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๘o๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จิราพร อินทน้อย รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๘o๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสุพัตรา มาเนตร โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒o น.
  ลำดับที่ ๘o๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ชนัญชิดา กำใย รพ.ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒o น.
  ลำดับที่ ๘o๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ต.สุวิจักขณ์ บัวบาน โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๘o๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจุฬาพงษ์ วินมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๕ น.
  ลำดับที่ ๘o๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า วนัชพร ม่วงวัฒนกูล รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๓ น.
  ลำดับที่ ๘o๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางพัชรี. ใบยา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๘o๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.คัมภีร์ จุลทร รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๘o๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุจิเรข​ กลิ่นเกษร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๘oo
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญญัติ เครือยิ้ม กศน.อำเภอเมืองตาก ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๗๙๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า กรรณิการ์ คำชู ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๗๙๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศุทธินี นันตาวงศ์ โรงพยาบาลพบพระ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๗๙๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ถิรยุทธ ฉันติกุล เทศบาลนครแม่สอด ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๗๙๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:o๕ น.
  ลำดับที่ ๗๙๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย ชาญชัย มาตอง โรงพยาบาลพบพระ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๕ น.
  ลำดับที่ ๗๙๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางบุญเลี้ยง แปงคำมา โรงพยาบาลพบพระ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๑ น.
  ลำดับที่ ๗๙๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๗๙๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๗๙๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางรัชนีกร จูเกษม โรงพยาบาลพบพระ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓o น.
  ลำดับที่ ๗๙o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางรัชนีกร จูเกษม โรงพยาบาลพบพระ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๗๘๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า รางรัชนีกร จูเกษม โรงพยาบาลพบพระ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๗๘๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางรัชนีกร จูเกษม โรงพยาบาลพบพระ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๗๘๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทิมา บุญมา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๗๘๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทิมา บุญมา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๗๘๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยวรรณ กล้าพิทักษ์ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๕:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๗๘๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุญจิรา อิศรกุล ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๕:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๗๘๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางแสงจันทร์ อิศรกุล ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๕:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๗๘๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายนฤเบศร์ ทำมา ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๕:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๗๘๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาวดี อิศรกุล โรงพยาบาลพบพระ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๕:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๗๘o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย ศุภกิตติ์ กัญทะ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๒:o๓ น.
  ลำดับที่ ๗๗๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.นัฐนันท์ ทองคำ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ o๑:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๗๗๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายทองดี อย่างภูมิใจ กศน.อำเภอแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๓:๓๕ น.
  ลำดับที่ ๗๗๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสรวงสุดา ยาหมุด รพ.พบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๒:๓๘ น.
  ลำดับที่ ๗๗๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมพร ทิโน รพ.พบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๗๗๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย ตะวัน แซ่เฮ่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๙ ต.คีรีราษฎร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑:๓๕ น.
  ลำดับที่ ๗๗๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอมรรัตน์ ดลสา สนง จัดหางานจังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๗๗๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางบุญมา ธรรมเจริญ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๗๗๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกอร์ปกุล ธรรมเจริญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่ระมาด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๓๕ น.
  ลำดับที่ ๗๗๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอรัญ วิสุทธิวัมมิก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๗๗o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ญาณิศา ทับทิมศรี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๒o น.
  ลำดับที่ ๗๖๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ญาณิศา ท้บทิมศรี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๒o น.
  ลำดับที่ ๗๖๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปรีนี จรัสพรมงคล โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๗๖๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปรีนี จรัสพรมงคล โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:o๙ น.
  ลำดับที่ ๗๖๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปรีนี้ จรัสพระมงคล โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:o๖ น.
  ลำดับที่ ๗๖๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ศิริลักษณ์ ศิริพงศ์ตระกูล โรงแรมโดมทองเรสซิเดน์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๗๖๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สมถวิล จึงกระแพ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๕๘ น.
  ลำดับที่ ๗๖๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุชาดา ยั่งยืนกสิกิจ โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๗๖๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทร์นภา พรมชัย โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๗๖o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ปริยา ชาดี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๓๙ น.
  ลำดับที่ ๗๕๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปนิธิดา พึ่งอ่อน กศน.อำเภอเมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๗๕๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเกรียงไกร โทนสังข์อินทร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๗๕๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวารณีคุ้มภัยเพื่อน ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๗๕๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ณัฎฐยา​ วัฒนโชคกุล อบต.รวมไทยพัฒนา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๗๕๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวารณีคุ้มภัยเพื่อน ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๗๕๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญชา ปั้นรูป กศน.ตำบลแม่ท้อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๗๕๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญชา ปั้นรูป กศน.อำเภอเมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๗๕๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายพรายงาม งามวิชา เรือนจำกลางตากก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑o น.
  ลำดับที่ ๗๕๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.มานะ ทะนะอ้น และครอบครัว มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๗๕o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกศรินทร์ เกตุรักษา สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๗๔๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดี แดงมา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:o๑ น.
  ลำดับที่ ๗๔๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายภูวดล สุต๋า ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:o๑ น.
  ลำดับที่ ๗๔๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิลาวรรณ ปันคำป้อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:oo น.
  ลำดับที่ ๗๔๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายพิพัฒน์พล สีตะระโส ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:oo น.
  ลำดับที่ ๗๔๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายรัตตพล สีตะระโส ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๗๔๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางดา ปันคำป้อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๗๔๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายดิเรก ปันคำป้อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๘ น.
  ลำดับที่ ๗๔๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายพัชรพล สีตะระโส โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๘ น.
  ลำดับที่ ๗๔๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเกวาลี สีตะระโส โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๗ น.
  ลำดับที่ ๗๔o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ธณวัฒ ศรีถาวร ร.ร.อนุบาลตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๗๓๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชาตรี ศรีถาวร ข้าราชการบำนาญ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๔ น.
  ลำดับที่ ๗๓๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชาตรี ศรีถาวร ข้าราชการบำนาณ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๗๓๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางมัณฑนา แสนหาญ กศน. ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:o๙ น.
  ลำดับที่ ๗๓๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุติสา สังห้อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๗๓๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาวสาวอรนิภา น้ำใจมั่น ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๗๓๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางณฐพร. มณีนิล กศน อำเภอเมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๗๓๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเครือวัลย์ กาวิละเดช โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๗๓๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางแขก มั่งเชียง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๗๓๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิงหา สังห้อ โรงพยาบาลพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๗๓o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นส. สุดาพร ปัญญาดี มทร.ล้านนา ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๗๒๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเครือวัลย์ กาวิละเดข โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๗๒๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายคณากร สีหะวงษ์ ธ.ก.ส.สาขาอุ้มผาง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๗๒๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทธิชัย ไชยโอชะ กศน.ตำบลน้ำรึม ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๗๒๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางณฐพร. มณีนิล ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๗๒๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเครือวัลย์ กาวิบะเดข โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๗๒๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางจิราพร เกตุนิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๗๒๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางทิพย์วรินทร์ บริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๗๒๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอังคณา บุตรมิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๗๒๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเทพ วันฟั่น โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔o น.
  ลำดับที่ ๗๒o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางมณีรัตน์ พูลศรี โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๙ น.
  ลำดับที่ ๗๑๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางศิวพร ตาวตา โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๙ น.
  ลำดับที่ ๗๑๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเครือวัลย์ กาวิละเดช โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสสังกัดดองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๗๑๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิริพรรณ หลวงมูล โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๗๑๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัปสร ตะโคตร โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อ.แม่สอด.จ.ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๗๑๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทัดดาว ปัญญาอุดม กศน.อำเภอเมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๗๑๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสมใจ คำชู สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุ้มผาง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๗๑๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางณฐพร. มณีนิล กศน เมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๗๑๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสินธญา แก้วบุญธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๗๑๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางนิลุบล องค์การ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๗๑o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางณฐพร. มณีนิล กศน เมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๗o๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณิชานันท์ วนามหาลาภ กศน.อ.แม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๗o๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวัลลี ฟองต๋า กศน.อำเภอเมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๗o๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางณฐพร. มณีนิล กศน อำเภอเมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๗o๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสินธญา แก้วบุญธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๗o๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า อรนิดา อุดมกุลวารี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๗o๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเนตรนภา บุญเปรื่อง กศน.อำเภอเมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๘ น.
  ลำดับที่ ๗o๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวรีจันทร์ พุ่มจันทร์ กศน.อำเภอเมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๗o๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศรีไพร ตราชูคงวุฒิ กศน.อำเภอแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๗o๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชาลินี โพธิ์ศรี กศน.อำเภอเมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๗oo
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลักขณา สุขสาตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๒ น.
  ลำดับที่ ๖๙๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวราตรี เทากมลเดช ผู้ใหญ่บ้านทีกะเป่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๙ น.
  ลำดับที่ ๖๙๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิริวิมล สายหยุด กศน.อำเภอเมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๕ น.
  ลำดับที่ ๖๙๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายทนงศักดิ์ ใจกัน สถานีดับเพลิงนครแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๖๙๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สุทธิรดา ไยยธรรม สำนักงานจังหวัดตาก สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๖๙๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สุทธิรดา ไยยธรรม สำนักงานจังหวัดตาก สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๖๙๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์วิมล แผ่วสููงเนิน มทร.ล้านนา ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๖๙๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาง ทิพวรรณ บางแบน ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒o น.
  ลำดับที่ ๖๙๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จรัสศรี ป่านแก้ว กศน.อำเภอเมืองตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๖๙๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุณยานุช เทียนพลชัย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๖๙o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางรัตติยา สุปน ข้าราชการบำนาญ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:o๘ น.
  ลำดับที่ ๖๘๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ศรัณดา คงสี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:o๔ น.
  ลำดับที่ ๖๘๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายนนทพัทธ์ องการ อบต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๖๘๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวารุณีคุ้มภัยเพื่อน ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๖๘๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สมพร ทิโน รพ.พบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๒:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๖๘๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฎฐพล จันน้อย โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๖๘๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาวสาวอนันยา จูเกษม โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๖๘๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเทียนชัย สุนทรียกุล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๖๘๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กชพรรณ ใจคำ โรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕o น.
  ลำดับที่ ๖๘๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเผด็จ ทุกข์สูญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๖๘o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กมลลักษณ์ วงศ์ชัยจินดา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๑ น.
  ลำดับที่ ๖๗๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า อนันต์ เลิศแสง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:oo น.
  ลำดับที่ ๖๗๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเพ็ญพรรณ จันตา แขวงทางหลวงชนบทตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๖๗๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรทัย รุ่งมณีฉายแสง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๖๗๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาคร สิงห์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๖๗๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฑามาศ​ ธรรมจิตมั่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๖๗๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาคร สิงห์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๖๗๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พรพุธ วิโรจน์วนากุล โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๖๗๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรี พรมทับ โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๖๗๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมัทณา วังวงษ์ และครอบครัว โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๓๙ น.
  ลำดับที่ ๖๗o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ธนพลธ์ มูลธิดา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๓๘ น.
  ลำดับที่ ๖๖๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ธนดล มูลธิดา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๖๖๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายนิรันดร์ มูลธิดา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๖๖๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางศรีไพร จันสุปิน ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๓๔ น.
  ลำดับที่ ๖๖๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอนิวัตติ์ ละน้อย อบต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๖๖๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปนัดดา พุ่มพวง แขวงทางหลวงชนบทตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๙ น.
  ลำดับที่ ๖๖๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุณยานุช ย่างแก้วสกุล ที่ว่าการอำเภอพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๖๖๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายธีรพันธ์และเด็กชายประภากร พรมมา ราษฎรหมู่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๖๖๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ประสิทธิ์ พรมมา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๖๖๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย วุฒิไกร ใจยวง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๖๖o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย วุฒิไกร ใจยวง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๖๕๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศุภมาส ปันแก้ว อบต.รวมไทยพัฒนา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๖๕๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวิเนตร ทิยะจง โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๖๕๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสมพร ทารินสุ โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๖๕๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย ดำเนิน ใจแสน ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๖๕๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า อนงค​์​ ใจแสน องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๖๕๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสายผึ้ง สุวรรณจันทร์ ทีทำการปกครองอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๖๕๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ฐิตาภา พรมมา องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑๒ น.
  ลำดับที่ ๖๕๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายคุณากร สุปน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:๑o น.
  ลำดับที่ ๖๕๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลชนก เมทา โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๘ น.
  ลำดับที่ ๖๕o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฑามาศ ศรีอ้น รพ.พบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๗ น.
  ลำดับที่ ๖๔๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.มลเฑียร พันธุ์ชื่น ชุดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่31 ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๗ น.
  ลำดับที่ ๖๔๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี ประจวบ กล้ากสิกิจ มณฑลทหารบกที่310 ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๗ น.
  ลำดับที่ ๖๔๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทัศน์ บุตรสุวรรณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๖ น.
  ลำดับที่ ๖๔๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐฐา แสงเชย โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ จ.ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๖ น.
  ลำดับที่ ๖๔๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า วราภรณ์ กองมณี โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๕ น.
  ลำดับที่ ๖๔๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเฉลิมขวัญ หทัยพิชิตชัย โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๕ น.
  ลำดับที่ ๖๔๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ภก.ประโยชน์ มีจันทร์ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๓ น.
  ลำดับที่ ๖๔๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ศุภาพร อย่างยอดเยี่ยม โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๓ น.
  ลำดับที่ ๖๔๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรศักดิ์ จินาเขียว โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๓ น.
  ลำดับที่ ๖๔o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพรรณปัฐวีการณ์ บริรัตน์ โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๒ น.
  ลำดับที่ ๖๓๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจารึก ปานสิงห์ พร้อมครอบครัว โรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑o:o๑ น.
  ลำดับที่ ๖๓๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.สมบูรณ์ อาจคำพันธ์ ชพส.3102 ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๖๓๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอำพลพันธ์ อำไพพันธ์ พร้อมครอบครัว อบต.เกาะตะเภา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๖๓๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ศิริโสภา เชื้อแก้ว อบต.รวมไทยพัฒนา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๖๓๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ศิริโสภา เชื้อแก้ส อบต.รวมไทยพัฒนา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๖๓๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล โรงพยาบาลพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๖๓๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัญญาวีร์ ศิลพันธ์ตระกูล วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๖๓๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุจิรดา ปิงเมือง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๕o น.
  ลำดับที่ ๖๓๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวรกร วงษ์ปางมูล วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๖๓o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลวรรณ ทานะ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๖๒๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฝน กวินวาจา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๖๒๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางแสงสุรีย์ กัลยาปัทมพง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๖๒๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธิดาัรตน์ แก้วกลม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๖๒๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพร้อม อินทะปัญญา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๖๒๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเลิง หาญเมืองใจ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๖๒๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลลิดา ดีอ่วม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๖๒๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชาติ อุษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๖๒๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจำเรียง สีเอ้ย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๖๒๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศรีวนา ศรีสมบูรณ์ แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๖๒o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชิต ขัดต๋า วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๖๑๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายแก่นแก้ว อ่วมจ้อย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๖๑๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุนทร ทาแก้ว วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๖๑๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุริยง สุภาวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๖๑๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิศักดิ์ วาจารักษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๖๑๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรีวรรณศิลป์ อินทรา หน่วยสัสดีอำเภอพบพระ/อุ้มผาง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔o น.
  ลำดับที่ ๖๑๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนิกา เหล็กบุญเพชร วิทยาลัยเทตนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๔o น.
  ลำดับที่ ๖๑๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัชธีญา ปัญทิยา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๘ น.
  ลำดับที่ ๖๑๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุธิดา ใจมา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๖๑๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิณฐ์ตภัท แก้วฟู อบต.ช่องแคบ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๖๑o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายพีระศักดิ์ สีเดือน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๖o๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายปรีดาเดช คล่องการยิง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๖o๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิรวรรณ เลิศวิภา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๖o๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุมิตรา จันมา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๕ น.
  ลำดับที่ ๖o๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรไพลิน แสนใจ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๕ น.
  ลำดับที่ ๖o๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรีรัตน์ กอนละ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๔ น.
  ลำดับที่ ๖o๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจีรภา แซ่กือ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๖o๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า HS6OST นายสมจิตร ลินปัน หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.2 อำเภอพบพระจังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๖o๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พิมพ์ทิพย์ พิชัย อบต.รวมไทยพัฒนา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๖o๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราวรรณ ใจถา ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๖oo
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวิเชียร เกียรติมาลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๕๙๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว นฤเนตร เพชรคง อบต.รวมไทยพัฒนา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๕๙๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางภิญญพัชญ์ แก้วมา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๒ น.
  ลำดับที่ ๕๙๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอุมาภรณ์ เอกจิตร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๕๙๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก ทัศนัย ยารังษี โครงการศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอพบพระ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๕๙๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส สายผึ้ง สุวรรณจันทร์ ที่ทำการอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๓o น.
  ลำดับที่ ๕๙๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกานต์ธีรา จางตระกูล วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๙ น.
  ลำดับที่ ๕๙๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาริฉัตร จี๋คีรี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๕๙๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววลัยลักษณ์ หอมพิกุล วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๕๙๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุระชัย เครือตา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๕๙o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุรักษ์ บัวฉ่ำ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๕๘๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนภัสวรรณ อุไรศรี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๕๘๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ศุภกร พรมวงษ์ กศน ตำบล.วังหิน อำเภอ.เมือง จังหวัด.ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๕๘๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวีรยุทธ อาชาแสนเจริญกุล วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๕๘๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฟารีดา จิตต์จำนงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๕๘๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปภาดา บุญทอ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๕๘๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพีรยา พรมประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๕๘๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายนเรศ วิบุญวงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒o น.
  ลำดับที่ ๕๘๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายกิติธนวิทย์ สิทธิวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๒o น.
  ลำดับที่ ๕๘๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กุยสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๕๘o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกตนิภา ใจแก้วทิ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๕๗๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายไชยวัฒน์ เย็นฉ่ำ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๕๗๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายธนากร ชวาลาศรีสกุล วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๕๗๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัมราภรณ์ วงศ์เกิดคีรี กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๔ น.
  ลำดับที่ ๕๗๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวขันแก้ว กรแก้วพนาพร กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๕๗๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกนกพร ทองสะอาด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๕๗๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์ ต๊ะเฉียง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๑ น.
  ลำดับที่ ๕๗๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอิทธิพล ก๋องแก่น วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑๑ น.
  ลำดับที่ ๕๗๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอาทร เอกวิลัย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:๑o น.
  ลำดับที่ ๕๗๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพงศกร อินทรีย์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๙ น.
  ลำดับที่ ๕๗o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุกฤษฎิ์ มากล้น วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๘ น.
  ลำดับที่ ๕๖๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐิตินันท์ รอบุญ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๗ น.
  ลำดับที่ ๕๖๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชยานันท์ ประพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๖ น.
  ลำดับที่ ๕๖๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศุภกร โคตรปราบ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๔ น.
  ลำดับที่ ๕๖๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิไล อาชาวัฒนกุล วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๙:o๒ น.
  ลำดับที่ ๕๖๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจริยา ต๋าคำ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๘ น.
  ลำดับที่ ๕๖๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรวรรณ แสนมหา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๗ น.
  ลำดับที่ ๕๖๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยธิดา พวงบุหงา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๕๖๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางจิรพันธ์ สันตะวัน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๕๖๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอัชนัย เมืองมา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๕๖o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางรุจน์ ปันแก้ว วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๕๕๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลธิชา มาชู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๕๕๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัลยา เอื่ยมธูป วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๕o น.
  ลำดับที่ ๕๕๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐพร มูลนวล วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๕๕๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมใจ ปาละสอน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๕๕๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลทิชา การอง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๕๕๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสมพงษ์ พวงบุหงา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๕๕๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภักษร สุพระมิตร วิทยาลัยเทคินิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๕๕๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภักษร สุพระมิตร วิทยาลัยเทคินิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๕๕๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดตาก สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก กรมการขนส่งทางบก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๕๕o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสันติชัย พรมทับ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๕๔๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายบรรจง ขวัญวารี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๕๔๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอนันต์ แสนหาญชัย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๔o น.
  ลำดับที่ ๕๔๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายปัถย์ ห้าวหาญคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓๘ น.
  ลำดับที่ ๕๔๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายภมร พลับพลาสี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๕๔๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายประภาส หนูเมือง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓๔ น.
  ลำดับที่ ๕๔๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิพร จองป้อ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓๓ น.
  ลำดับที่ ๕๔๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมนัสชนก ปันเถิน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๕๔๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเบญจวรรณ ไชยแสน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๕๔๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายปรีชา สุภา สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๕๔o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฉันทนา บุญจริง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๒o น.
  ลำดับที่ ๕๓๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางพิกุล ประกอบกิจ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๕๓๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๕๓๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสัญชัย กาวิน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๕๓๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวิมาน, สุวรรณ์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๕๓๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุวัฒน์ สิทธิกัน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๘:o๙ น.
  ลำดับที่ ๕๓๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๕๓๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๗:๓๕ น.
  ลำดับที่ ๕๓๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางฉัฐธนาพร.อุ่คงคา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๖:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๕๓๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอลงกรณ์​ แย้มปั้น​ และครอบครัว ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ o๕:o๓ น.
  ลำดับที่ ๕๓o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พงศ์ธร จิตสว่าง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๒:o๖ น.
  ลำดับที่ ๕๒๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอาทิตย์ เวียงวนาวุธ กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑:๓o น.
  ลำดับที่ ๕๒๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอาทิตย์ เวียงวนาวุธ กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๕๒๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิชญธิดา ชอบสุข ครู กศน.ตำบลแม่ละมุ้ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๕๒๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางรุจี ศิริวรรณ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๕๒๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวน้ำฝน วงษ์กลม แพทย์ประจำตำบลตากออก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๕๒๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.พิสิฐ เจือจันทร์ มทบ.310 ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๕๒๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเยา เรืองเกตุ กำนันตำบลตากออก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๕๒๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.หญิง อภิญญา เจือจันทร์ รพ.ค่ายวชิรปราการ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๕๒๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเยา เรืองเกตุ กำนันตำบลตากออก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๕๒o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ศิริพร พรหมศิวรักษ์ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๕๑๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๕๑๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายพงศธร ธนพลเสถียร ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๕๑๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเกศินี มั่นปาน ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภออุ้มผาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๕๑๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายมานิตย์ ธนพลเสถียร กรมการปกครอง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๕๑๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเกศินี มั่นปาน ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภออุ้มผาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๓ น.
  ลำดับที่ ๕๑๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชฎาพร กรแก้วพนาพร กศน.อำเภอท่าสองยาง(ศศช.บ้านวะเบลอลู่) ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๕๑๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเกศินี มั่นปาน นายกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๒o น.
  ลำดับที่ ๕๑๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรุณวรรษา ยมเกิด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๕๑๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายพิเชษฐ มณีเนตร สารัตรกำนัน ตำบลแม่สลิด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:๑o น.
  ลำดับที่ ๕๑o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก จ.ตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:o๕ น.
  ลำดับที่ ๕o๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก จ.ตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๒o:o๔ น.
  ลำดับที่ ๕o๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิรักษ์์ ม่วงเผือก กศน.อำเภอเมืองตาก จ.ตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๕o๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรรณิการ์ กาวิลตา สำนักงานจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๒๔ น.
  ลำดับที่ ๕o๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราภรณ์ ชินวัฒนา ท่าอากาศยานแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:๒o น.
  ลำดับที่ ๕o๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า มรรยาท ธรรมภาณี ท่าอากาศยานแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๙:o๙ น.
  ลำดับที่ ๕o๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ.ธวัช-นางจิราภรณ์ พัฒนครู ข้าราชการเกษียณอายุ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๕o๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเยา เรืองเกตุ กำนันตำบลตากออก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๓๕ น.
  ลำดับที่ ๕o๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุนทร แก้วกัณฑา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลสมอโคน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๘:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๕o๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชลี บรรลือ โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๕oo
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นส พนิดา มีสุวรรณ์ โรงพยาบาลแม่ระมาด จ ตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๔๙๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุวิทย์ รุ่งกิจทวี กศน.อำเภอท่าสองยาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๔๙๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ผอ.ขวัญเรือน. สุวรรณจันทร์ โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๔o น.
  ลำดับที่ ๔๙๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พุฒินันทร์ จันทวงค์ บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาดจำกัด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒o น.
  ลำดับที่ ๔๙๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางจิตฎาภา เรืองสุวรรณ์ และบุตร - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๔๙๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางบรรจง มั่นเขตกร โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๒ น.
  ลำดับที่ ๔๙๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเจษฐนันท์ เสมกันทา กรมการปกครอง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๔๙๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวาสนา จิ๋วปัญญา กำนันตำบลสมอโคน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๔๙๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวาสนา จิ๋วปัญญา กำนันตำบลสมอโคน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๔๙๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวาสนา จิ๋วปัญญา กำนันตำบลสมอโคน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๔๙o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยสิทธิ พุ่มพวง กำนันตำบลตากตก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๔๘๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยสิทธิ พุ่มพวง กำนันตำบลตากตก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๔๘๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ข้าฯ. นายวันชัย. ทะนานนท์ เรือนจำกลางตาก. กรมราชทัณฑ์. กระทรวงยุติธรรม ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๔๘๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า จีรภา คันธะ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๖ น.
  ลำดับที่ ๔๘๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นิทรา เฮิลล์ แม่บ้าน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๒ น.
  ลำดับที่ ๔๘๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก นาฤทธิ์ จันธิมา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒o น.
  ลำดับที่ ๔๘๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางประยล ขำริด สารวัตรกำนันตำบลท้องฟ้า ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๔๘๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอิทธิพล พลหาญ เรือนจำกลางตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑o น.
  ลำดับที่ ๔๘๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายมนัส จันทร์มา กำนันตำบลท้องฟ้า ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑o น.
  ลำดับที่ ๔๘๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พิทักษ์ ปาระปิน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:o๔ น.
  ลำดับที่ ๔๘o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า วรันธร ตินันต๊ะ ท่าอากาศยานแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:o๒ น.
  ลำดับที่ ๔๗๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรายุทธ์ มีวงษ์ เรือนจำกลางตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๙ น.
  ลำดับที่ ๔๗๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ.ธวัช - นางจิราภรณ์ พัฒนครู ข้าราชการเกษียณอายุ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๗ น.
  ลำดับที่ ๔๗๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทับทิม ขุนพิลึก สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๔๗๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญลักษณ์. หมีโชติ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๔๗๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พัชรี แสงสิรินุกูล ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๔๗๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางเรณู สุทธิรักษา สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๑ น.
  ลำดับที่ ๔๗๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายทศวรรษ คำพ่วง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๔๗๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๔๗o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญดา เลิศเจริญพร ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๔๖๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า หฤษฎ์ ลุนิทรานนท์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๓ น.
  ลำดับที่ ๔๖๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสมบัติ วงค์กัน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๒ น.
  ลำดับที่ ๔๖๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายนัทธชาติ ต้องดี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑o น.
  ลำดับที่ ๔๖๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายประมินทร์ สารสุธรรม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:o๙ น.
  ลำดับที่ ๔๖๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:o๗ น.
  ลำดับที่ ๔๖๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายมานพ ตระกูลลักขณา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:o๕ น.
  ลำดับที่ ๔๖๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:o๓ น.
  ลำดับที่ ๔๖๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:o๒ น.
  ลำดับที่ ๔๖๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชนีวรรณ สุกจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:oo น.
  ลำดับที่ ๔๖o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิสรา จันต๊ะรังษี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๘ น.
  ลำดับที่ ๔๕๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายพิสิทธ์ ธัญชาติไพศาล วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๘ น.
  ลำดับที่ ๔๕๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวแจ่มจันทร์ สีวิใจเหมย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๗ น.
  ลำดับที่ ๔๕๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางธนภรณ์ สีสุก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๔๕๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุชาติ วิลัยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๕ น.
  ลำดับที่ ๔๕๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนาจ เงินงามมีสุข วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๔ น.
  ลำดับที่ ๔๕๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางภครพร แก้วโชติ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๓ น.
  ลำดับที่ ๔๕๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอานนท์ ทองพรม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๒ น.
  ลำดับที่ ๔๕๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสังกาจ ขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๑ น.
  ลำดับที่ ๔๕๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยกร สุขคำ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕o น.
  ลำดับที่ ๔๕o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางพัชรินทร์ บุญตาปวน ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๔๔๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสุกัญญา แสนจุ่น วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๔๔๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๙ น.
  ลำดับที่ ๔๔๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายไพศาล พูนยศ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๘ น.
  ลำดับที่ ๔๔๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๗ น.
  ลำดับที่ ๔๔๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางธนภรณ์ สีสุก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๖ น.
  ลำดับที่ ๔๔๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายพงศ์บดินทร์ กำใจฤทธิ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๔๔๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรวัฒน์ อินตา และครอบครัว วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๕ น.
  ลำดับที่ ๔๔๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเดโชวัต ทักคุ้ม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๔๔๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฑามาศ สอน้ำคำ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๔๔o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางพัชรี ภู่ชำนาญ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๔ น.
  ลำดับที่ ๔๓๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายทวิวัฒน์ ทองจิตติ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๔๓๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐนันท์ ตองใจ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๓ น.
  ลำดับที่ ๔๓๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนัสดาพร คำพุฒ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๔๓๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัญญาภัค แหงมงาม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๒ น.
  ลำดับที่ ๔๓๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชุลีพร คำสอน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๔๓๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวรรณิการ์ อรุณสุข บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔๑ น.
  ลำดับที่ ๔๓๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปณชล หม้อดี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๔o น.
  ลำดับที่ ๔๓๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภา ปุ้มแสง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๙ น.
  ลำดับที่ ๔๓๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดรินทร์ ใบไกร เรือนจำกลางตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๙ น.
  ลำดับที่ ๔๓o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุนิสรา คือใคร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๙ น.
  ลำดับที่ ๔๒๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรรณนิภา ใจจันทร์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๘ น.
  ลำดับที่ ๔๒๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทรา ปัญญานาค บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๘ น.
  ลำดับที่ ๔๒๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายอุดม ลูณสาคร เรือนจำกลางตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๔๒๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราภรณ์ ทุ่งแฝก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๔๒๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชมัยพร นิลคูหา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๗ น.
  ลำดับที่ ๔๒๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๔๒๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายชุมพล ขวัญจิตต์ให้คุณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๖ น.
  ลำดับที่ ๔๒๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกนกพร แสวงธรรม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๓๕ น.
  ลำดับที่ ๔๒๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายเมธี เพิ่มพูล เรือนจำกลางตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๙ น.
  ลำดับที่ ๔๒o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสุวิชชา กุลกิติเกษ เรือนจำกลางตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๘ น.
  ลำดับที่ ๔๑๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางดวงเนตร จันทร์อ้น โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๗ น.
  ลำดับที่ ๔๑๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางวันเพ็ญ ชาญประสิทธิ์ และครอบครัว วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๕ น.
  ลำดับที่ ๔๑๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายนทีื รัตนวงศ์วิจิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๑ น.
  ลำดับที่ ๔๑๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางอัชรา มหันตรัตน์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๔๑๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายองอาจ ธรรมศร ร.ร.บ้านตากประถมวิทยา ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๙ น.
  ลำดับที่ ๔๑๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า สุพัตรา คำภิระแปง เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๗ น.
  ลำดับที่ ๔๑๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พณณกร ศรีสุขเดช เรือนจำกลางตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๖ น.
  ลำดับที่ ๔๑๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวแสงเทียน​ แก้วกล้า อบต.เกาะตะเภา ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๔๑o
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า พณณกร ศรีสุขเดช เรือนจำกลางตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๔o๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภโชค แย้มสุทธิ์ กศน.อำเภอสามเงา ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๕ น.
  ลำดับที่ ๔o๘
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ยอดยิ่ง ธูปแจ้ง และครอบครัว ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๒ น.
  ลำดับที่ ๔o๗
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายแสวง แสนฟ้างาม โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑o น.
  ลำดับที่ ๔o๖
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิกร นาเบ้า ฝ่ายปกครอง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๙ น.
  ลำดับที่ ๔o๕
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรรษชล คุ่ยเอี่ยม ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๘ น.
  ลำดับที่ ๔o๔
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า ดร.วัลลีย์ อาศัย วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๗ น.
  ลำดับที่ ๔o๓
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายฤทธิศักดิ์. ดลสา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๗ น.
  ลำดับที่ ๔o๒
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทนา​ ปัญญา​นาค​ สมาชิกสภาองค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​ตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๗ น.
  ลำดับที่ ๔o๑
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววีระวรรณ จันสุปิน ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๗ น.
  ลำดับที่ ๔oo
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นายวสันต์ รุ่งสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม จำกัด ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:o๓ น.
  ลำดับที่ ๓๙๙
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรีย์รัตน์​ สัสดี แขวงทางหลวงชนบทตาก ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๕๖ น.
  ลำดับที่ ๓๙๘